AKTUALNOŚCI
  

Termomodernizacja w roku 2016
01.12.2015


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Podzamcze '' informuje, że na przełomie
miesiąca października i listopada br., odbyły się spotkania w sprawie kompleksowej termomodernizacji z mieszkańcami budynków przy ulicy :

  • Palisadowej 21 – 29 i 33 – 45
  • Palisadowej 95 – 95A
  • Palisadowej 97 – 97A
  • Palisadowej 99 – 99A

Większość mieszkańców budynku ulicy Palisadowej 21 – 29 i 33 – 45 biorących udział w spotkaniu, które odbyło się w dniu 22 października 2015 r. opowiedziała się za realizacją kompleksowej termomodernizacji w 2016 roku. W dniu 27 października br. mieszkańcy tego budynku otrzymali pisma dotyczące skutków finansowych termomodernizacji oraz stosowne ankiety. Termin składania ankiet upłynął w dniu 16 listopada br. Za termomodernizacją wypowiedziało się 167 mieszkańców co stanowi 52,35 %. ogółu. Przeciw 65 tj. 20,37 %.

Kompleksowa termomodernizacja zgodnie z wolą mieszkańców budynku przy ulicy Palisadowej 21 – 29 i 33 – 45 będzie przeprowadzona w 2016 roku.

Mieszkańcom budynków ulicy Palisadowej 95 – 95A, 97 – 97A oraz 99 - 99A biorącym udział w spotkaniu, które odbyło się w dniu 3 listopada br. przedstawiono warianty realizacji robót termomodernizacyjnych. W dniu 5 listopada br. mieszkańcy tych budynków otrzymali pisma dotyczące skutków finansowych termomodernizacji oraz stosowne ankiety. Pomimo powzięcia informacji o konieczności wykonania prac termomodernizacyjnych celem poprawy warunków zamieszkiwania odpowiedzi zawarte w ankietach są tak zróżnicowane, że nie uzyskano wymaganej ponad 50 % większości.

Za wariantem I ,, realizacja w 2016 roku w oparciu o środki własne i kredyt z premia termomodernizacyjną z BGK w Warszawie '' opowiedziało się 21,21 %.

Za wariantem II ,, realizacja w latach 2017-2018 ( w przypadku wygrania konkursu ) w oparciu o środki własne oraz środki pozyskane z UE ” opowiedziało się 28,03 %.

Za wariantem III ,, powrót do opłaty na fundusz remontowy w wysokości 1,40 zł/m2/m-c.” opowiedziało się 28,78 %.

W tej sytuacji nie będzie realizowana termomodernizacja w roku 2016, a powróci się do opłaty na fundusz remontowy 1,40 zł/m2/m-c, co w przyszłości może pozbawić mieszkańców tych budynków możliwości skorzystania ze środków unijnych, ze względu na brak środków własnych wymagany przez przepisy unijne.

 


 

  

do góry  |