AKTUALNOŚCI
  

Informacja o zaplanowanych i realizowanych w 2016 r. pracach remontowo-instalacyjnych


    

    

GRUDZIEŃ 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu grudniu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w grudniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatki schodowej:

 • Basztowa 17 - koszt ok. 24.102,00 zł
 • Hetmańska 2 - koszt ok. 24.300,00 zł

Ułożenie wykładzin na posadzkach w suszarniach – kontynuacja:

 • Grodzka 22 – 40, 42 – 54 - koszt ok. 40.000,00 zł

Częściowy remontu dachu:

 • Basztowa 23, 27, 31 - koszt ok. 22.000,00zł.

Naprawa podejścia do klatki schodowej:

 • Blankowa 13 - koszt ok. 5 000,00 zł.

Wymiana drzwi wiatrołapów:

 • Senatorska 42-46 - koszt ok. 7 500,00 zł

Wymiana okien piwnicznych :

 • Senatorska 21-13 - koszt ok. 10.000,00 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego :

 • Forteczna 48-60 - koszt ok. 100.000,00 zł

Remont chodników od str. balkonów

 • Kasztelańska 82 - koszt ok. 18 700,00 zł

Remont chodnika:

 • Kasztelańska 86 - koszt ok. 21 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Basztowej 36-44 oraz Palisadowej 21-29, 33-45

W budynku przy ul.Basztowej 36-44 kończąc prace termomodernizacyjne:

I. firma P.P.H.U. „PORTAL” Krzysztof Sobol z siedzibą przy ul.Dąbrowskiego 23/2 w Strzegomiu wykonała:

 • docieplenie ścian od strony balkonów i szczytowych
 • docieplenie przejazdu pod budynkiem
 • docieplenie stropodachu

II. firma Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe, Roboty Ogólnobudowlane „INSTALPOL” Sp.J. Mirosław Kudas, Zbigniew Janas, Leszek Pająk z siedzibą przy ul.Armii Krajowej 23 w Świdnic wykonała roboty instalacyjne obejmujące:

 • remont węzła cieplnego

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu w roku 2016 wykonała przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 w Wałbrzychu". Koszt realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wyniósł: 674.005,33 zł przy wsparciu finansowym w formie pożyczki wynoszącej: 310.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ( www.wfosigw.wroclaw.pl

 

W budynku przy ul.Palisadowej 21-29, 33-45 w ramach termomodernizacji firma:

„MASTER WROCŁAW” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Grabiszyńskiej 233a we Wrocławiu wykonała roboty budowlane obejmujące:

 • docieplenie ścian frontowych, od strony balkonów oraz szczytowych,
 • docieplenie stropodachu
 • wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w pomieszczeniach gospodarczych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej s.a. z siedzibą przy ul.Ogrodowej 19 w Wałbrzychu, wykonała roboty instalacyjne w całym budynku, obejmujące remont:

 • węzła cieplnego,
 • instalacji centralnego ogrzewania ( leżaki wraz z armaturą),
 • instalacji ciepłej wody użytkowej (leżaki wraz z armaturą).

 

 

LISTOPAD 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu listopadzie 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w listopadzie br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Kolejny etap naprawy ciągu pieszo - jezdnego:

 • ul. Blankowa 23 koszt ok 63.800,00 zł
 • ul. Basztowa 45-47 koszt ok. 86 000,00 zł

Wymiana stolarki okiennej na kl. schodowych:

 • ul. Senatorska 30-46 koszt ok. 37 000,00 zł
 • ul. Poselska 13 koszt ok. 18 000,00 zł

Wymiana drzwi wiatrolapów:

 • ul. Forteczna 2-20 koszt ok. 29.600,00 zł
 • ul. Senatorska 42-46 koszt ok. 7 500,00 zł

Remont portali :

 • ul. Forteczna 2,4,16,20 koszt ok. 33.348,26 zl

Ułożenie wykładzin na posadzkach w suszarniach – kontynuacja:

 • Grodzka 22 – 40, 42 – 54 koszt ok. 40 000,00 zł

Wymiana drzwi do komór zsypowych

 • Kasztelańska 84, 88 koszt 9.000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

PAŹDZIERNIK 2016


Informacja o zaplanowanych w miesiącu październiku 2016 r. pracach remontowych w zakresie instalacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu październiku br.:

 • zakończone zostaną prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Fortecznej 36,

 • kontynuowane będą prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 25.

Jednocześnie informujemy, że w okresie wykonywania robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali mieszkalnych w w/w budynkach.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu październiku 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w październiku br. wykonywane będą następujące prace budowlane:

Malowanie klatki schodowej:

 • Senatorska 3 - koszt ok. 25.500,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych:

 • Hetmańska 40 - koszt ok. 18.000,00 zł

Ułożenie wykładzin na posadzkach w suszarniach – kontynuacja:

 • Grodzka 22 – 40, 42 - 54 - koszt ok. 40 000,00 zł

Remont portalu:

 • Forteczna 12 - koszt ok.13.000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Fortecznej 36 w Wałbrzychu
31.10.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 03.10.2016 r. został zakończony kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Fortecznej 36 w Wałbrzychu.

Jednocześnie informujemy, że powyższy remont przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli przede wszystkim na:

 • zmniejszenie ilości ciepła zużywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • lepszą jakość regulacji parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • zmniejszenie ilości awarii występujących w węźle cieplnym,
 • możliwość zdalnej regulacji pracą węzła cieplnego.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy efekty kompleksowego remontu, widok węzła przed przystąpieniem do prac oraz po ich zakończeniu.

 

Widok węzła przed przystąpieniem do prac

   

   

   

Po ich zakończeniu

   

 

 

 

WRZESIEŃ 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu wrześniu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że we wrześniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana nawierzchni chodnika szutrowego na kostkę polbruk

 • Palisadowa 30 - 46 - koszt ok. 48 000,00 zł

Utwardzenie nawierzchni pod ławkami przy piaskownicy:

 • Kasztelańska 84 - koszt ok. 1 100,00 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Senatorska 13 - koszt ok. 32 000,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych

 • Palisadowa 2 - 12 - koszt ok. 35 000,00 zł

Ułożenie wykładzin na posadzkach w suszarniach

 • Grodzka 22 – 40, 42 - 54 - koszt ok. 40 000,00 zł

Wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia;

 • przy ul. Grodzkiej 59-63
 • przy ul. Blankowa 44
 • przy ul. Blankowa 33
 • przy ul. Senatorskiej 15
 • PARK przy ul. Hetmańskiej
 • PARK przy ul. Fortecznej
 • Plac zabaw Al. podwale
 • przy ul. Porcelanowej 3
 • przy ul. 11 Listopada 97
 • przy ul. Grodzkiej 68
 • przy ul. Basztowej 27-31
 • przy ul. Basztowej 44
 • przy ul. Senatorskiej 42
 • przy ul. Fortecznej 2-12
 • przy ul. Palisadowej 100

Ogółem koszt zakupu urządzeń wraz z montażem na w/w placach zabaw to kwota: 118 400,00 zł brutto.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

SIERPIEŃ 2016


Informacja o zaplanowanych w miesiącu sierpniu 2016 r. pracach remontowych w zakresie instalacji sanitarnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu sierpniu br.:

 • kontynuowane będą prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynku położonym przy  ul. Basztowej 36-44 w ramach kontynuacji zadania pn.:“Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 w Wałbrzychu – remont węzła cieplnego.“ ,

 • zostaną rozpoczęte prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynkach położonych przy ul. Fortecznej 36 oraz przy ul. Grodzkiej 25.

Jednocześnie informujemy, że w okresie wykonywania robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali mieszkalnych w w/w budynkach.

Ponadto w miesiącu sierpniu br. kontynuowane będą prace związane z montażem zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Fortecznej 36.

 

Remont węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36

Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36 w ramach zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 w Wałbrzychu – remont węzła cieplnego”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 31.08.2016 r. został zakończony kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Basztowej 36.

Jednocześnie informujemy, że powyższy remont przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli przede wszystkim na:
zmniejszenie ilości ciepła zużywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
lepszą jakość regulacji parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
zmniejszenie ilości awarii występujących w węźle cieplnym, możliwość zdalnej regulacji pracą węzła cieplnego.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy efekty kompleksowego remontu, widok węzła przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu.

PRZED REMONTEM

 

 PO REMONCIE

 

 

LIPIEC 2016


 

Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Fortecznej 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 25.07.2016 r. został zakończony kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Fortecznej 11.

Jednocześnie informujemy, że powyższy remont przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli przede wszystkim na:

 • zmniejszenie ilości ciepła zużywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • lepszą jakość regulacji parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • zmniejszenie ilości awarii występujących w węźle cieplnym,
 • możliwość zdalnej regulacji pracą węzła cieplnego.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy efekty kompleksowego remontu, widok węzła przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu.

 

PRZED REMONTEM

   

   

   

   

 

PO REMONCIE

   

   

   

   

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lipcu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w lipcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni chodnika i tunelu łącznie z wykonaniem podjazdu na wózki na schodach terenowych

 • Basztowa 23 – 25 - koszt 31.872,50 zł

Remont nawierzchni chodnika i tunelu:

 • Basztowa 31 – 33 - koszt 25.164,91 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Senatorska 7 - koszt ok 27. 573,00 zł
 • Senatorska 17 - koszt ok. 27.333,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych i we wnękach

 • Senatorska 5 - koszt ok. 15.748,00 zł

Remont cokołu budynku

 • Kasztelańska 84 - koszt ok. 15.430,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu lipcu 2016 r. pracach remontowych w zakresie instalacji sanitarnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu lipcu br.:

 • kontynuowane będą prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Fortecznej 3 –17, 
 • zostaną rozpoczęte prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Basztowej 36-44 w ramach kontynuacji zadania pn.:“Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 w Wałbrzychu – remont węzła cieplnego.“ .

Jednocześnie informujemy, że w okresie wykonywania robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali mieszkalnych w w/w budynkach.

Ponadto w miesiącu lipcu br. kontynuowane będą prace związane z montażem urządzeń do internetowej transmisji danych z węzłów cieplnych w budynkach przy:

 • ul. Fortecznej 8,
 • ul. Fortecznej 16,
 • ul. Fortecznej 26,
 • ul. Fortecznej 44,
 • ul. Senatorskiej 5,
 • ul. Senatorskiej 15,
 • ul. Senatorskiej 36.

Wykonanie powyższych czynności umożliwi bieżącą kontrolę oraz zdalny nadzór nad pracą w/w węzłów cieplnych. 

 

 

CZERWIEC 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu czerwcu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w czerwcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana nawierzchni wejścia do budynku:

 • Grodzka 49 - 57 - koszt 21 009,13 zł

Naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych w piwnicy:

 • Kasztelańska 84 - koszt ok. 6 194,61 zł

Remont chodników:

 • Remont nawierzchni ciągu pieszego na odcinku Basztowa 48 do 50 ( kontynuacja )
  - koszt 21 726,83 zł
 • Remont nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od wjazdu z drogi do bramy Basztowa 56 ( kontynuacja ) - koszt 16 325,68 zł
 • likwidacja zagrożenia-remont chodnika na szczycie budynku
  - koszt 4 757,34 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Senatorska 9 - koszt ok 28 000,00 zł
 • Senatorska 19 - koszt ok 31 000,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych i we wnękach

 • Senatorska 17 - koszt 15.748,67 zł
 • Senatorska 7 - koszt 19.599,22 zł

Przebudowa odwodnienia przed budynkiem

 • Palisadowa 95-95A - koszt ok. 3 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionego budynku o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu czerwcu 2016 r. pracach remontowych w zakresie instalacji sanitarnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu czerwcu br. wykonywane będą prace remontowe związane z kompleksową modernizacją węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Fortecznej 3 – 17. Jednocześnie informujemy, że w okresie wykonywania robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali mieszkalnych w tym budynku.

Ponadto w miesiącu czerwcu br. kontynuowane będą prace związane z montażem urządzeń do internetowej transmisji danych z węzłów cieplnych w budynkach przy:

 • ul. Fortecznej 8,
 • ul. Fortecznej 16,
 • ul. Fortecznej 26,
 • ul. Fortecznej 44,
 • ul. Senatorskiej 5,
 • ul. Senatorskiej 15,
 • ul. Senatorskiej 36.

Wykonanie powyższych czynności umożliwi bieżącą kontrolę oraz zdalny nadzór nad pracą w/w węzłów cieplnych.

 

 

MAJ 2016


 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu maju 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w maju br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Wymiana stolarki okiennej w piwnicach:

 • Kasztelańska 14 - 34 - koszt 21 000,00 zł

Naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych w piwnicy:

 • Kasztelańska 84, 86 - koszt ok. 10 000,00 zł

Remont portali tj. położenie tynku żywicznego oraz malowanie:

 • Hetmańska 2 i 4 - koszt ok. 4.500,00 zł

Malowanie klatek schodowych

 • Senatorska 11 - koszt 26.523,00 zł
 • Senatorska 21 - koszt 27.580,00 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych i we wnękach

 • Senatorska 11 - koszt 8.380,00 zł

Mieszkańcy wymienionego budynku o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu maju 2016r pracach remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu maju br. wykonywane będą roboty instalacyjne elektryczne w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. Palisadowej 2 – 16, 30 - 46
  - remont instalacji odgromowej,
   
 2. Budynek przy ul. Palisadowej 21 – 45,
  - doświetlenie holi i parterów.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane kontynuowane będą obowiązkowe badania okresowe instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W miesiącu maju 2016 r. kontynuowane będą badania w następujących budynkach:

 1. ul. Kasztelańska 84,
 2. ul. Kasztelańska 86, 3) ul. Kasztelańska 88.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych . Jednocześnie informujemy, że w okresie wykonywania robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu maju 2016r pracach remontowych w zakresie instalacji sanitarnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu maju br. wykonane zostaną roboty instalacjach sanitarnych w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. Senatorskiej 6 – 8, 10 – 12,
  - wymiana leżaków instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji,
   
 2. Budynek przy ul. Kasztelańskiej 72 - 80,
  - wymiana leżaków instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w piwnicy.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych . Jednocześnie informujemy, że w okresie wykonywania robót mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

Ponadto w celu poprawy jakości funkcjonowania węzłów cieplnych w miesiącu maju i czerwcu br. zostaną zamontowane urządzenia do internetowej transmisji danych z węzłów cieplnych w budynkach przy:

 • ul. Fortecznej 8,
 • ul. Fortecznej 16,
 • ul. Fortecznej 26,
 • ul. Fortecznej 44,
 • ul. Senatorskiej 5,
 • ul. Senatorskiej 15,
 • ul. Senatorskiej 36.

Wykonanie powyższych czynności umożliwi bieżącą kontrolę oraz zdalny nadzór nad pracą w/w węzłów cieplnych.

 

 

KWIECIEŃ 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu kwietniu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w kwietniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Docieplenie stropodachów :

 • Kasztelańska 48-50, 52-54 - koszt 36 500,00 zł

Wymiana stolarki okiennej w piwnicach:

 • Kasztelańska 14 - 34 - koszt 21 000,00 zł

Remont chodników:

 • Kasztelańska 84, 86, 88 - koszt 18 000,00 zł

Naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych w piwnicy:

 • Kasztelańska 84, 86 - koszt ok. 10 000,00 zł

Wymiana paneli górnych na szyby zespolone w drzwiach wejściowych:

 • Hetmańska 20 – 26, 54 – 68 - koszt ok. 7 000,00 zł

Remont nawierzchni chodników i miejsc parkingowych:

 • Basztowa 25 – 29 - koszt 45 500,00 zł

Kontynuacja remontu dachu:

 • Forteczna 37 – 43 (II etap) - koszt 54 500,00 zł

Mieszkańcy wymienionego budynku o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu kwietniu 2016r. robotach budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze informuje, że wykonywane będą następujące roboty budowlane :

roboty elektryczne zaplanowane do wykonania na zasobach spółdzielni w miesiącu kwietniu 2016r.

 1. oświetlenie wejścia + hole + parter. ul. Blankowa 23-41, ul. Palisadowa 71-93.
 2. wymiana SZR szt. 1, ul. Grodzka 9-11.
 3. wymiana SZR szt. 2, ul. Grodzka 21-45.
 4. oświetlenie wejścia + hole, ul. Forteczna 2-20.
 5. Przeglądy 5-letnie instalacji elektrycznych : ul. Kasztelańska 84, 86, 88.

roboty instalacyjne, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, zaplanowane do wykonania na zasobach spółdzielni w miesiącu kwietniu 2016r.

 1. ul. Hetmańska, ul. Palisadowa, rozpoczęcie pomiarów od 29.03.2016r.
 2. ul. Forteczna, ul. Senatorska, ul. Poselska, rozpoczęcie pomiarów od 04.04.2016r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawieniem się awarii w postaci przecieków, w kwietniu 2016 r. będą wykonywane roboty polegające na:

 • wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy ul. Fortecznej 56 - 60,
 • wymianie pionów instalacji zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy ul. Senatorskiej 2,

Natomiast w węzłach cieplnych zostaną wykonane następujące prace:

 • Węzeł cieplny w budynku przy ul. Kasztelańskiej 44,
  - montaż regulatora przepływu.

Mieszkańcy wymienionych adresów i najemcy lokali użytkowych o rozpoczęciu prac zostaną powiadomieni przez wykonawcę robót (tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy) poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gablotach zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że mogą w czasie wykonywania powyższych robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

MARZEC 2016Informacja o zaplanowanych w miesiącu marcu 2016 r. pracach remontowych instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawieniem się awarii w postaci przecieków, w okresie miesiąca marca br. będą wykonywane roboty polegające na wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy:

 • ul. Hetmańskiej 2-4, koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 30 000 zł.

Natomiast w węzłach cieplnych zostaną wykonane następujące prace:

 1. 1.Węzeł cieplny w budynku przy ul. Basztowej 10,
  - montaż regulatora różnicy ciśnień, regulatora przepływu, wymiana pompy centralnego ogrzewania oraz zaworów bezpieczeństwa c. o. i c. w. u., koszt ok. 17 000 zł.
   
 2. Węzeł cieplny w budynku przy ul. Basztowej 56,
  - montaż regulatora różnicy ciśnień, regulatora przepływu oraz wymiana zaworu bezpieczeństwa instalacji c. o. i c. w. u., koszt robót ok. 22 000 zł,
   
 3. Węzeł cieplny w budynku przy ul. Basztowej 23,
  - wymiana rozdzielacza, wymiana filtra odmulnika oraz zaworu bezpieczeństwa instalacji ciepłej wody użytkowej, koszt wymiany ok. 20 000 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów i najemcy lokali użytkowych o rozpoczęciu prac zostaną przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy powiadomieni poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że mogą w czasie wykonywania powyższych robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu marcu 2016r pracach remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze informuje, że w miesiącu marcu br. wykonane zostaną roboty instalacji elektrycznych w następujących budynkach:

 1. Budynek przy ul. grodzkiej 63 – 65,
  - remont głównych tablic zabezpieczających, przewidywany koszt ok. 15 000 zł,
   
 2. Budynek przy ul. Palisadowej 21 – 45,
  - remont układów samoczynnego zasilania rezerwy (SZR) – 2 szt., koszt ok. 10 000zł,
   
 3. Budynek przy ul. Kasztelańskiej 42 – 46,
  - remont głównych tablic zabezpieczających (Kaszt.44), przewidywany koszt ok. 9 000 zł,
   
 4. Budynek przy ul. Blankowej 20 – 32,
  - remont głównych tablic zabezpieczających (1 kl.), koszt ok. 6 000 zł.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane kontynuowane będą obowiązkowe badania okresowe instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W miesiącu marcu badaniami tymi objęte będą następujące budynki:

1)ul. Forteczna 2 -20 – kontynuacja z m-ca lutego,
2)ul. Senatorska 3 – 21.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych . Jednocześnie informujemy, że mogą w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

 


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu marcu 2016 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w marcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych:

 • ul. BLANKOWA 13, 15, 19 - koszt 63 000,00 zł

Wymiana drzwi wejściowych i wiatrołapów:

 • ul. BLANKOWA 11, 13, 15, 17, 19 - koszt 38 125,00 zł

Czyszczenie stropodachów przed dociepleniem :

 • KASZTELAŃSKA 48-50, 52-54 - koszt 32 518,22 zł

Wymiana stolarki okiennej klatka schodowa, wnęki:

 • HETMAŃSKA 38 - koszt 16 760,00 zł

Mieszkańcy wymienionego budynku o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

LUTY 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lutym 2016 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że w lutym br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatki schodowej:

 • ul. Blankowa 11,17 - koszt 45.426, 07 zł

Wymiana okien na klatkach schodowych:

 • ul. Hetmańska 56,58 - koszt 7.448,72 zł

Wymiana okienek w piwnicy i pomieszczeniach wspólnego użytku:

 • ul. Hetmańska 2 i 4 - koszt 4.720, 89 zł

Remont dachu (część dolna) - jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną

 • ul. 11 Listopada 99 - koszt 7.704, 71 zł

Mieszkańcy wymienionego budynku o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu lutym 2016 r. pracach remontowych instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawianiem się awarii w postaci przecieków, w kresie miesiąca lutego br. będą wykonywane roboty polegające na wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy:
ul. Kasztelańskiej 48-58, koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 60 000 zł.

Natomiast w węzłach cieplnych w budynkach nastąpi:

 1. Węzeł w budynku przy ul. Grodzkiej 6, 
  – montaż regulatora przepływu i zaworu bezpieczeństwa na ciepłej wodzie użytkowej wraz z manometrami
   
 2. Węzeł w budynku przy ul. Grodzkiej 14,
  - montaż zaworu regulacji przepływu i wymiana filtroodmulnika DN 50
   
 3. Węzeł w budynku przy ul. Grodzkiej 18,
  - montaż zaworu bezpieczeństwa na instalacji c.o. i c. w. u. oraz montaż zaworu odcinającego po stronie wysokich parametrów przed wymiennikiem c.o.
   
 4. Węzeł w budynku przy ul. Grodzkiej 24,
  - montaż regulatora przepływu.
   
 5. Węzeł w budynku przy ul. Grodzkiej 38,
  - montaż regulatora przepływu i wymiana filtroodmulnika DN 50.
  Koszt całości w/w robót w nieruchomości przy ul. Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54, wyniesie ok. 36 000 zł.
   
 6. Węzeł w budynku przy ul. Kasztelańskiej 16,
  - montaż regulatora przepływu i wymiana zaworu odcinającego przy c.o. -DN 20.
   
 7. Węzeł w budynku przy ul. Kasztelańskiej 26,
  - montaż regulatora przepływu DN 50 i wymiana regulatora różnicy ciśnień DN 32.
  Koszt całości w/ w robót w nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 14-34, 48-70,
  wyniesie 0ok. 19 000 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów zostaną i użytkownicy lokali użytkowych o rozpoczęciu prac zostaną przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy powiadomieni poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że mogą w czasie wykonywania powyższych robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

STYCZEŃ 2016


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu styczniu 2016 r. pracach remontowo - budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że w styczniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatki schodowej:

 • ul. Kasztelańska 88 - koszt 32 970,37 zł

Mieszkańcy wymienionego budynku o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu styczniu 2016 r. pracach remontowych instalacji wodnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze w Wałbrzychu informuje, że w związku
z wyeksploatowaniem instalacji wodnych oraz pojawiającymi się awariami w postaci przecieków,
w okresie miesiąca stycznia br. wykonywane będą roboty polegające na wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w następujących budynkach:

1.Budynek przy ul. Kasztelańskiej 86,

 • wymiana leżaków, koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 30 000 zł,
 • wymiana regulatora przepływu oraz zaworu bezpieczeństwa ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 18 000 zł.

2.Pawilon B-1 przy ul. Hetmańskiej 1,

 • kontynuowane będą prace modernizacyjne w węźle cieplnym, koszt ok. 70 000 zł.

Mieszkańcy wymienionych adresów i użytkownicy lokali o rozpoczęciu prac zostaną powiadomieni przez wykonawcę robót tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy poprzez ogłoszenia
w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że mogą w czasie wykonywania powyższych robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącach styczniu i lutym br. pracach w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w miesiącach styczniu
i lutym br. będą realizowane w zasobach mieszkaniowym spółdzielni następujące prace elektryczne:

1.Budynek przy ul. Senatorskiej 7 – 21,

 • remont wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), koszt ok.120 000,- zł,

2.Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, prowadzone będą obowiązkowe pięcioletnie badania okresowe instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach:

 • ul. Forteczna 22-40, 2-20,
 • ul. Kasztelańska 84, 86, 88.

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu prac zostaną poinformowani również poprzez ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie informujemy,
że mogą w okresie wykonywania robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali.

 


 

  

do góry  |