AKTUALNOŚCI
  

Wolna wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 41
26.02.2016


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 41.
Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 11.03.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

  • członkostwo w Spółdzielni,

  • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

  • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

  • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

  • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki, 

  • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

  • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 12.03.2016r. 

Administracja

 

 


 

  

do góry  |