AKTUALNOŚCI
  

Remonty zgłoszone przez mieszkańców


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że tak jak w latach ubiegłych, w planie remontów na rok 2016 ujęto pozycję „ prace wynikające z wniosków mieszkańców ” dla następujących nieruchomości przy: ul. Kasztelańskiej 42 - 46, 72 - 82, ul .Grodzkiej 4 - 20, 22 - 40, 42 - 54, ul. Hetmańskiej 6 - 26, 54 - 68, ul. Basztowej 17 - 37, ul. Basztowej 45 - 47, 49 - 51, ul. Blankowej 11 - 19, 23 - 41, ul. Palisadowej 71 - 93, ul. Fortecznej 2 - 20, 22 - 40, ul. Senatorskiej 3 - 21 i łącznie przyznano na ten cel środki w wysokości: 285.000,00 zł .

Do dnia 30.01.2016 r lokatorzy w/w nieruchomości złożyli 29 wniosków, które zweryfikowano pod względem merytorycznym, technicznym, finansowym, prawnym a także kątem pilności realizacji. W wyniku tej weryfikacji zakwalifikowano do realizacji prace o szacunkowej wartości: 237.000,00 zł . Dla poszczególnych nieruchomości przyjęto następujące roboty remontowe przy ulicach :

  1. Kasztelańskiej 42-46, 72-82 zarezerwowane w planie remontów środki w wysokości 80.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na wykonanie przy drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Kasztelańskiej 42-46 oświetlenia z czujnikami ruchu, oraz rozpoczęcie wymiany drzwiczek do szafek z licznikami energii elektrycznej w budynku przy ul. Kasztelańskiej 72-82
  2. Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54 zarezerwowane w planie remontów środki w wysokości 70.000,00 zł w całości zostały przeznaczone remont podłogi oraz montaż jednego okna uchylnego w każdej suszarni przy ul. Grodzkiej 22-40, 42-54
  3. Hetmańskiej 6-26, 54-68 z zarezerwowanych w planie remontów środków w wysokości 20.000,00 zł do realizacji przyjęto prace na kwotę 7.000,00 zł, w ramach której zostanie wykonana wymiana części drzwi wejściowych tj. zamontowanie w górnej części drzwi szyby zamiast pełnego panela w budynku przy ul. Hetmańskiej 54-68 i dokończenie tych prac w budynku przy ul. Hetmańskiej 6-26
  4. Basztowej 17-37 z zarezerwowanych w planie remontów środków w wysokości 25.000,00 zł do realizacji przyjęto prace na kwotę 21.000,00 zł, w ramach której zostanie wykonany remont chodnika i podjazdu dla wózków za tunelem przy bramie 23
  5. Basztowej 45-47, 49-51 zarezerwowane w planie remontów środki w wysokości 20.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na rozpoczęcie remontu chodnika przed budynkiem
  6. Blankowej 11-19, 23-41 z zarezerwowanych w planie remontów środków w wysokości 20.000,00 zł do realizacji przyjęto prace na kwotę 9.000,00 zł, w ramach której zostanie wykonane osiatkowanie miejsca na pojemniki na surówce wtórne przy ul. Blankowej 23 i 43 oraz uzupełnienie kratek wentylacyjnych zamontowanych nad drzwiami komór zsypowych,
  7. Palisadowej 71-93 z zarezerwowanych w planie remontów środków w wysokości 30.000,00 zł do realizacji przyjęto prace na kwotę 10.000,00 zł, w ramach której zostanie wykonany remont części chodnika w obrębie działki nieruchomości przed wejściem do budynku przy ul. Palisadowej 81
  8. Fortecznej 2-20, 22-40, Senatorskiej 3-21 zarezerwowane w planie remontów środki w wysokości 20.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Fortecznej 20 i wejść do budynku przy ulicy Fortecznej 2-20 – kontynuacja.

 


 

  

do góry  |