AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA
OKRES ROZLICZENIOWY 2016/2017


    

Okres rozliczeniowy kosztów ogrzewania 2016/2017 zakończył się z dniem 31.05.2017 r.

Na datę odczytu, tj. na dzień 31.05.2017r. każdy podzielnik zarejestrował w pamięci urządzenia zużycie jednostek, a następnie został wyzerowany.

Od dnia 01.06.2017r. każdy podzielnik zaczyna naliczać jednostki od zera - na nowy okres rozliczeniowy (2017/2018).

Jak sprawdzić wartość odczytu?
http://www.minol.pl/pub/dok/m7radio-instrukcjadlalokatora.pdf

W okresie rozliczeniowym 2016/2017 SEZON GRZEWCZY trwał od 22-23 września 2016r. (włączenie ogrzewania) do 15 maja 2017r. ( wyłączenie ogrzewania) .

Podstawą do rozliczenia kosztów ogrzewania stanowi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu. https://www.smpodzamcze.com.pl/strony-2/informator_regulaminy.htm

 

DOBRE RADY - doświadczenia z wielu lat praktyki http://www.minol.pl/main.php?idk=256

wietrzenie, korek cieplny, strata ciepła przez okna, temperatura pomieszczenia, uszczelnienie i przeciągi, wychłodzone pomieszczenia, zawory termostatyczne, ogrzewanie w pomieszczeniach użyteczności ogólnej, wilgotność powietrza, kiedy nie ma Państwa w domu, powietrze w zapowietrzonym grzejniku, woda ciepła, woda zimna

Utrzymujące się warunki pogodowe mogą spowodować za okres rozliczeniowy 2016/2017 wzrost kosztów ogrzewania w porównaniu do poprzednich okresów.

W związku z tym przypominamy, iż

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach SM Podzamcze w Wałbrzychu ( §7 ust. 3.1.1.) dopuszcza - na podstawie pisemnych oświadczeń odbiorców indywidualnych - zwiększenie indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokali na dany okres rozliczeniowy. Pisemne oświadczenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 (tel. 74/ 664 72 53).

 

WAŻNE DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego firma rozliczeniowa Minol ZENNER Sp. z o.o. sporządza jedno rozliczenie indywidualne dla lokalu, a wynik rozliczenia księguje się na koncie nabywcy lokalu. Strony transakcji zbycia/nabycia lokalu uzgadniają między sobą sposób rozliczenia wyniku bez angażowania Spółdzielni we wzajemne zobowiązania stron (§ 13 ust.1 Regulaminu). Zatem, odczyt stanu podzielników kosztów ogrzewania sporządzony przez strony transakcji (zapisany w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu) nie obliguje Spółdzielni do podziału kosztów ogrzewania, a jedynie dla stron dokonanej transakcji może stanowić pomoc do dokonania rozliczenia między sobą.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

·         Dział Rozliczeń Mediów i Analiz, tel. 74/ 66 47 251 – w/s sposobu rozliczania kosztów ogrzewania

·         Dział Techniczny, tel. 74/ 66 56 962 – w/s technicznych

·         Czynsze, tel. 74/66 56 975 – w/s konta finansowego, księgowania wyniku rozliczenia.

 

Rozliczenie kosztów ogrzewania na indywidualnych odbiorców sporządza firma Minol ZENNER Sp. z o.o.

Biuro firmy Minol ZENNER Sp. z o.o. w Wałbrzychu ( Al. Podwale, barak przy SM „Podzamcze”) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 13,00.

Telefon kontaktowy 74/ 66 440 22


PLIK DO POBRANIA:

·         Wzór karty rozliczeniowej

·         Informacja szczegółowa o rozliczeniu kosztów ogrzewania


"JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA” poradnik opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia ds. Rozliczenia Energii (kwiecień 2009) http://www.minol.pl/main.php?idk=300

 

 


 

  

do gďż˝ry  |