AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA
OKRES ROZLICZENIOWY 2017/2018


    

SEZON GRZEWCZY w okresie rozliczeniowym 2017/2018 rozpoczęto od dnia 15 września 2017r. (włączenie ogrzewania), tj. o tydzień wcześniej niż w okresie rozliczeniowym 2016/2017, a zakończono w dniu 07.05.2018r.(wyłączenie ogrzewania), tj. o tydzień wcześniej niż w okresie rozliczeniowym 2016/2017. Sezon grzewczy w okresie rozliczeniowym 2017/2018 trwał 234 dni, tj. tyle samo dni jak w okresie rozliczeniowym 2016/2017.

W okresie rozliczeniowym 2017/2018 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu dwukrotnie zmieniało "Taryfę dla ciepła".

Od 01 lutego 2018r. - w porównaniu do taryfy PEC S.A. w Wałbrzychu, obowiązującej w okresie rozliczeniowym 2016/17, wzrosty wysokości cen i stawek wynoszą: cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) 5,67%, cena ciepła (zł/GJ) 4,79%, cena nośnika ciepła (zł/m3) 2,89%, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (zł/MW) 10,37%, stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (zł/GJ) 3,52%.

Od dnia 01.02.2018r.
obowiązuje nowa „Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2018 roku nr OWR.4210.48.2017.2018.193.XIV-B.MK. W porównaniu z dotychczasową Taryfą (obowiązującą od 1 lipca 2017 roku), od 1 lutego 2018 roku zmieniono wysokość cen i stawek: cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) wzrosła o 4,31%, cena ciepła (zł/GJ) wzrosła o 3,99%, cena nośnika ciepła (zł/m3) wzrosła o 2,15%, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (zł/MW) wzrosła o 1,03%, stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (zł/GJ) wzrosła o 1,00%.

Od dnia 01.07.2017r. obowiązuje nowa Taryfa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu zatwierdzona Decyzją Prezesa URE z dnia 12 czerwca 2017 nr OWR.4210.12.2017.193.XIV-A-A. W porównaniu z dotychczasową Taryfą - obowiązującą w okresie rozliczeniowym 2016/2017, od 01.07.2017r. zmieniono wysokość cen i stawek: Cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) wzrosła o 1,3%, cena ciepła (zł/GJ) wzrosła o 0,76%, cena nośnika ciepła (zł/m³) wzrosła o 0,72%, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (zl/MW/p) wzrosła o 9,24%, stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (zł/GJ/p) wzrosła o 2,49%.  


 

  

do gďż˝ry  |