AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA
OKRES ROZLICZENIOWY 2018/2019


    

OKRES ROZLICZENIOWY 2018/2019  

SEZON GRZEWCZY w okresie rozliczeniowym 2018/2019 rozpoczęto od dnia 25 września 2017r. (włączenie ogrzewania), tj. o 10 dni później niż w okresie rozliczeniowym 2017/2018, a zakończono w dniu 21 maja 2019r (wyłączenie ogrzewania). Sezon grzewczy w okresie rozliczeniowym 2018/2019 trwał 238 dni, tj. o 4 dni dłużej niż w okresie 2017/2018.

W okresie rozliczeniowym 2018/2019 podstawę do rozliczenia kosztów ogrzewania stanowi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" - okres rozliczeniowy 2018/2019

Regulamin (§7 ust. 3,3) dopuszcza - na podstawie pisemnych oświadczeń odbiorców indywidualnych zwiększenie indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokali na dany okres rozliczeniowy.

W okresie rozliczeniowym 2018/2019:

W okresie od 20.02.2019 r. obowiązuje „Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. W Wałbrzychu” zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 05.02.2019r. nr OWR.4210.1.2019.193.XV.GM.

Ogólny wzrost kosztów dla 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, wynikający ze zmiany Taryfy wynosi :

  • 2,84% - w odniesieniu do cen z taryfy obowiązującej od 01.09.2018r.
  • 11,83% - w odniesieniu do cen z taryfy obowiązującej od 01.07.2017r. do 31.01.2018r.

W okresie od 01.09.2018r. do 19.02.2019r. obowiązywała „Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu" zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2018 roku nr OWR.4210.12.2018.193.XV-GM.

W okresie od 01.06.2018r. do 31.08.2018r. obowiązywała wprowadzona od dnia 01.02.2018r. „Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu" zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2018 roku nr OWR.4210.48.2017.2018.193.XIV-B.MK

Ogólny wzrost kosztów dla 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, wynikający ze zmiany Taryfy wynosi :

  • 5,44% - w odniesieniu do cen z taryfy obowiązującej od 01.02.2018 do 31.08.2018r.
  • 8,78% - w odniesieniu do taryfy obowiązującej od 01.07.2017r. do 31.01.2018r.

 

  

do gďż˝ry  |