AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA
OKRES ROZLICZENIOWY 2019/2020


    

OKRES ROZLICZENIOWY 2019/2020  

SEZON GRZEWCZY w okresie rozliczeniowym 2019/2020 rozpoczęto 18 września 2019r. (włączenie ogrzewania), tj. 7 dni wcześniej niż w okresie rozliczeniowym 2018/2019, a zakończono 19 maja 2020r (wyłączenie ogrzewania). Sezon grzewczy w okresie rozliczeniowym 2019/2020 trwał 245 dni, tj. o 7 dni dłużej niż w okresie 2018/2019.

W okresie rozliczeniowym 2019/2020 podstawę do rozliczenia kosztów ogrzewania stanowi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu – okres rozliczeniowy 2018/2019, 2019/2020

Regulamin (§7 ust. 3,3) dopuszcza – na podstawie pisemnych oświadczeń odbiorców indywidualnych zwiększenie indywidualnych opłat zaliczkowych dla lokali na dany okres rozliczeniowy.

W okresie rozliczeniowym 2019/2020

za okres od 01.06.2019r do 12.09.2019r obowiązywały ceny i opłaty za ciepło wprowadzone z dniem 20.02.2019r na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu” zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2019r nr OWR.4210.1.2019.193.XV.GM

w okresie od 13.09.2019r obowiązują ceny i opłaty za ciepło wprowadzone na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu” zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2019r nr OWR.4210.21.2019.193.XVI.GM

Kalkulowany wzrost kosztów dla okresu rozliczeniowego 2019/2020, wynikający ze zmian wprowadzonych w/w taryfami wynosi 11,78%  


 

  

do gďż˝ry  |