AKTUALNOŚCI
  

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA
OKRES ROZLICZENIOWY 2020/2021


    

OKRES ROZLICZENIOWY 2020/2021  

SEZON GRZEWCZY w okresie rozliczeniowym 2020/2021 rozpoczęto 21 września 2020r. (włączenie ogrzewania), tj. 3 dni później niż w okresie rozliczeniowym 2019/2020, zakończono z dniem 20 -21 maja 2021 (wyłączenie ogrzewania) .

od dnia 15.05.2021r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  27 kwietnia 2021r. nr OWR.4210.15.2021.193.XVII.AM wprowadzono zmiany do Taryfy zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2020r. nr OWR.4210.21.2020.193.XVII.AM

od 01.12.2020r. do 30.11.2021r. będą obowiązywały ceny i opłaty za ciepło wprowadzone na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu” zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2020r. nr OWR.4210.21.2020.193.XVII.AM

od 01.06.2020r. do 30.11.2020r. obowiązują ceny i opłaty za ciepło wprowadzone na podstawie „Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu” zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2019r nr OWR.4210.21.2019.193.XVI.GM  ( tj. kontynuacja dotychczasowej taryfy obowiązującej od 13 września 2019r. )

 


 

  

do gďż˝ry  |