AKTUALNOŚCI
  

WYRZUCASZ WIELKOGABARYTY W MIEJSCA DO TEGO NIEPRZEZNACZONE - MOŻESZ ZAPŁACIĆ MANDAT !
18.03.2016


    

Informujemy, że każdy mieszkaniec Gminy Wałbrzych, który pozbywa się zbędnych mebli, wersalek, foteli itp., sprzętu AGD i RTV, gruzu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, zobowiązany jest do ich dostarczenia na własny koszt do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), które znajdują się w Wałbrzychu przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej i czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 18.00, tel. kontaktowy 74 846 48 01.

Za okazaniem dowodu osobistego każdy mieszkaniec Gminy Wałbrzych, ma możliwość nieodpłatnego dostarczenia do PSZOK problemowych odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Pozostawianie odpadów wielkogabarytowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi naruszenie przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, co stanowi podstawę do ukarania mandatem w wysokości do 500 zł.

 


 

  

do góry  |