AKTUALNOŚCI
  

Nieuprawnione ingerowanie w windy.
07.07.2016


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 06.07.2016r. w godzinach wieczornych ( około 20°° - 21°° ) w klatkach schodowych Forteczna 30, 32 i 44, oraz w dniu 07.06.2016r. w klatkach schodowych Senatorska 11 ( około 15°° ) i Basztowa  35 ( około 17°° ) doszło do nieuprawnionej ingerencji w układ elektryczny dźwigów, zabudowanych w klatkach schodowych. W sposób niedozwolony zostały odryglowane zamki drzwi przystankowych, co spowodowało możliwość otwarcia tych drzwi w sytuacji, kiedy nie ma za drzwiami przystankowymi kabiny.

Zarząd Spółdzielni po raz kolejny prosi Państwa o :

 1. zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z dźwigów – zawsze przed skorzystaniem z windy
  należy sprawdzić, czy po otwarciu drzwi przystankowych znajduje się za nimi kabina ( każda kabina
  dźwigów jest wyposażona w dwa punkty świetlne, m.in. w celu umożliwienia sprawdzenia, czy za drzwiami
  przystankowymi znajduje się kabina, prosimy natychmiast zgłaszać każdy przypadek braku oświetlenia
  w kabinach dźwigów ),
 2. natychmiastowe reagowanie ( powiadomienie Spółdzielni – po godzinach pracy na telefon zgłoszeniowy
  awarii ( 74/66-56-956 ) lub Policji ( 997 ) i Straży Miejskiej ( 986 ) ) w przypadku zauważenia osób
  manipulujących przy dźwigach,
 3. natychmiastowe zgłoszenie każdej awarii zauważonej przez Państwa na dźwigach na telefon :
  a) w godzinach pracy Spółdzielni 74/66-56-966 do 969,
  b) po godzinach pracy Spółdzielni 74/66-56-956,
  c) o każdej porze – telefon dyżurny obsługi dźwigów 604 945 123,
 4. zamykanie drzwi wejściowych do budynku, w celu uniemożliwienia wejścia do budynku osobom postronnym.

Jednocześnie przypominamy, że z windy osobowej nie mogą korzystać bez opieki dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Zarząd S.M. „Podzamcze”

Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu

 


 

  

do góry  |