AKTUALNOŚCI
  

Zanieczyszczania klatki schodowej przez zwierzęta trzymane przez lokatorów w budynku przy ul. Grodzkiej 28
02.09.2016


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpływają skargi lokatorów zamieszkałych w budynku przy ul. Grodzkiej 28 dot: zanieczyszczania klatki schodowej przez zwierzęta trzymane przez lokatorów.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali:

  • 13 ust. 1 - Trzymanie w mieszkaniu psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile ich właściciele zapewnią im właściwą opiekę i przestrzegają wymogi sanitarno – porządkowe,
  • 13 ust. 3 - Niedopuszczalne jest, aby zwierzęta załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w miejscach niedozwolonych takich jak: piaskownice, klatki schodowe, korytarze, dźwigi,
  • 13 ust. 4 – Osoby posiadające zwierzęta obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w budynkach, na terenach zielonych, placach zabaw, terenach przydomowych itp.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie postanowień w/w Regulaminu.

Administracja

 


 

  

do góry  |