AKTUALNOŚCI
  

Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Palisadowej 39, Blankowej 10 i Senatorskiej 10.
13.09.2016


    

Wolna wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 39

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 39.
Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 27.09.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 28.09.2016r. Administracja

 

Wolna wnęka pod schodami w budynku przy ulicy Blankowej 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pod schodami w budynku przy ulicy Blankowej 10.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 21.09.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,

 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,

 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,

 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,

 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,

 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.

 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Termin ekspozycji do 22.09.2016r. 

Administracja

 

Wolna wnęka pomiędzy 5 a 6 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 5 a 6 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 10.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 22.09.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
 • aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

Administracja

 

 

 


 

  

do góry  |