AKTUALNOŚCI
  

S M „Podzamcze” wzywa mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 22 do usunięcia pozostawionych w korytarzu piwnicznym rzeczy
22.09.2016


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu wzywa mieszkańców do usunięcia pozostawionych w korytarzu piwnicznym rzeczy w terminie do 15-10-2016 r.

Powyższe jest niezgodne z:

Regulaminem porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu - § 14 pkt 69, oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków / Dz. U. Nr 92 poz .460 z późniejszymi zmianami - § 4 ust.1 pkt. 9 i 10

Zabrania się składowania w korytarzach piwnicznych, pomieszczeniach ogólnego użytkowania, na klatkach schodowych - przedmiotów łatwopalnych i mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców.

Niedostosowanie się do powyższego spowoduje wywiezienie przez Spółdzielnię w dniu 17-10-2016r. pozostawionych rzeczy na wysypisko, a kosztami wywozu zostaną obciążeni mieszkańcy nieruchomości Forteczna 22.
Administracja

 


 

  

do góry  |