AKTUALNOŚCI
  

Remont węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36
30.09.2016


    

Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36 w ramach zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Basztowej 36-44 w Wałbrzychu – remont węzła cieplnego”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 31.08.2016 r. został zakończony kompleksowy remont węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Basztowej 36.

Jednocześnie informujemy, że powyższy remont przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli przede wszystkim na:
zmniejszenie ilości ciepła zużywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
lepszą jakość regulacji parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
zmniejszenie ilości awarii występujących w węźle cieplnym, możliwość zdalnej regulacji pracą węzła cieplnego.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy efekty kompleksowego remontu, widok węzła przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu.

PRZED REMONTEM

 

 PO REMONCIE

 

 


 

  

do góry  |