AKTUALNOŚCI
  

SM ,, Podzamcze '' wzywa lokatorów budynku przy ul. Blankowej 17 do zabrania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach suszarni.
10.10.2016


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu wzywa lokatorów budynku przy ul. Blankowej 17 do zabrania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach suszarni, w terminie do 21.10.2016 r.

Powyższy stan stwarza zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców !
Po upływie w/w terminu, rzeczy te zostaną wywiezione na wysypisko śmieci, a kosztami wywozu i składowania zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy budynku.

Zgodnie z przepisami p.poż. oraz Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu:

  • § 9 pkt 2 – utrzymywanie czystości w pralni i suszarni należy do korzystających z tych pomieszczeń,

  • § 9 pkt 9 – zabrania się wykorzystywania pomieszczeń pralni i suszarni do innych celów niż są przeznaczone, przy czym w w/w pomieszczeniach nie wolno składować mebli i innych przedmiotów,

  • § 14 pkt 1 - wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  • § 14 pkt 6 - zabrania się zastawiania korytarzy, klatek schodowych, przejść strychowych i piwnic meblami, wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi poruszanie się lub przeprowadzanie akcji ratunkowych na wypadek pożaru lub innego zdarzenia.

Termin ekspozycji do 22.10.2016r. Administracja

 

 


 

  

do góry  |