AKTUALNOŚCI
  

Informacja dla mieszkańców budynków przewidzianych do termomodernizacji z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej  
29.12.2016


    

W nawiązaniu do spotkań z mieszkańcami budynków wielorodzinnych odbytych w dniach :

1.26.04.2016r. - ul. Blankowa 8-18 i Blankowa 20-32,
2.10.05.2016r. - ul. Basztowa 2 – 22,
3.17.05.2016r. - ul. Palisadowa 95-95A i Palisadowa 99-99A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że:

  • w dniu 30.09.2016 r. Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
  • w dniu 25.10.2016 r. zakończono nabór wniosków - na konkurs wpłynęło 79 wniosków o wartości dofinansowania
    30. 631.815,10 zł (kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 16.806.238,00 zł)
  • w dniu 16.12.2016 r. ogłoszono listę pozytywnie zakwalifikowanych technicznie wniosków o dofinansowanie projektów Poddziałanie 3.3.4 – ZIT AW (schemat B), na której znalazł się wniosek spółdzielni,
  • złożony wniosek będzie jeszcze podlegał trzem etapom oceny :

I etap - ocena spełnienia przez projekt kryteriów zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

  • II etap - ocena formalna.
  • III etap - ocena merytoryczna.

przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu przesunięto na maj 2017 r.

Plany Spółdzielni w zakresie termomodernizacji budynków ujętych we wniosku o środki unijne pomimo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu nie uległy zmianom.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”

 


 

  

do góry  |