AKTUALNOŚCI
  

Zarezerwowana w planie remontów na 2017 rok pula środków finansowych na prace remontowe wynikające z wniosków mieszkańców
05.01.2017


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w planie remontów na rok 2017 zarezerwowano środki na wykonanie prac remontowych zgłoszonych przez jej mieszkańców dla niżej wymienionych nieruchomości :
  1. 1. ul.Basztowej 45-47, 49-51 w kwocie 20.000,00 zł
  2. 2. ul.Blankowej 11-19 oraz ul. Blankowej 23-41 w kwocie 20.000,00 zł
  3. 3. ul.Kasztelańskiej 84, 86, 88 w kwocie 20.000,00 zł
  4. 4. ul.Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul.Senatorskiej 3-21 w kwocie 20.000,00 zł
  5. 5. ul.Palisadowej 71-93 w kwocie 30.000,00zł
  6. 6. ul.Kasztelańskiej 42-46, 72-82 w kwocie 30.000,00zł
  7. 7. ul.Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54 w kwocie 30.000,00zł

Wobec powyższego prosimy mieszkańców wymienionych nieruchomości do zgłaszania propozycji prac remontowych, które Państwa zdaniem powinny być wykonane w ramach w/w kwot.

Propozycje prac remontowych należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 30 stycznia 2017 r.
w pokoju nr 25 (na parterze) w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 3 w siedzibie Spółdzielni.

Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w kontekście uwarunkowań
finansowych, prawnych i technicznych.

Zarząd SM „PODZAMCZE”

 


 

  

do góry  |