AKTUALNOŚCI
  

Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych


    

   

GRUDZIEŃ 2017


Informacja o przewidzianych do realizacji w grudniu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w grudniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont nawierzchni dróg i ciągów pieszych

 • Porcelanowa 11 (wjazd od strony balkonów) koszt ok 70 000,00 zł
 • Kasztelańska 88 (remont odcinka chodnika) koszt ok. 14 000,00 zł

I etap zagospodarowanie terenu zielonego od str. balkonów utwardzenie ścieżek kostką polbruk (wnioski mieszkańców)

 • Kasztelańska 42-46 koszt ok. 22 000,00 zł

Kontynuacja prac związanych z malowaniem suszarń w budynku Grodzka 4-20, 22-40

 • Grodzka 16 – 20 koszt ok. 4.000,00 zł
 • Grodzka 22 – 40 koszt ok. 13.000,00 zł
 • Grodzka 42 – 54 koszt ok. 10 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w miesiącu grudniu 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w miesiącu grudniu 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • kontynuacji wymiany leżaków instalacji wodnych w budynku przy ul. Basztowej 29-37,
 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego, instalacji c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła”.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

 

LISTOPAD 2017


Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w listopadzie 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w listopadzie 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • wymianie leżaków instalacji wodnych w budynku przy ul. Basztowej 29-37,
 • wymianie pionów instalacji c.o. w budynku przy ul. Kasztelańskiej 42,
 • kontynuacji budowy węzła cieplnego oraz remontu instalacji wodnych i c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, budowa węzła”
 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego, instalacji wodnych i c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła”.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o pracach budowlanych oraz elektrycznych zaplanowanych do realizacji w listopadzie 2017 r.

Prace budowlane:

 1. kontynuacja remontu cokołu budynku przy ul. Kasztelańskiej 86-88
 2. kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Palisadowej 72-80
 3. wymiana wewnętrznej zabudowy (wiatrołapów) w budynku przy ul. Basztowej 48-54
 4. wymiana wewnętrznej zabudowy (wiatrołapów) w budynku przy ul. Hetmańskiej 44-52
 5. kontynuacja remontu nawierzchni parkingu przy ul. Kasztelańskiej 88

Prace elektryczne:

 1. wymiana tablic elektrycznych w częściach wspólnych budynku przy ul. Blankowej 19
 2. wymiana tablic elektrycznych w częściach wspólnych budynku przy ul.Grodzkiej 24

 

PAŹDZIERNIK 2017


Informacja o pracach budowlanych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w październiku 2017 r.

Prace budowlane:

 1. kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 2. rozpoczęcie remontu dachu budynku przy ul. Palisadowej 72-80
 3. wymiana wewnętrznej zabudowy z naświetleniem górnym (wiatrołapów) na zabudowę z profili aluminiowych w budynku przy ul.Fortecznej 3-17
 4. wymiana 10szt. drzwi stalowych do komór zsypowych w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 5. kontynuacja remontu nawierzchni ciągu pieszego od strony wejść do budynku przy ul. Basztowej 56-64
 6. utwardzenie terenu parkingu kostką betonową o gr. 6cm na podsypce piaskowej w budynku przy ul. Blankowej 23-29
 7. malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem korytarzy i pomieszczeń wspólnego użytku na 8p. oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Basztowej 45-47
 8. malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. 11-go listopada 97-99
 9. kontynuacja termomodernizacji budynków przy ul. Palisadowej 2-16 oraz przy ul. Palisadowej 18-28

Prace elektryczne:

 1. wymiana tablic elektrycznych w częściach wspólnych przy ul. Blankowej 27
 2. remont instalacji odgromowej budynku przy ul. Fortecznej 37-51

 

Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w październiku 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa„Podzamcze”w Wałbrzychu informuje,że w październiku 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • zakończeniu kompleksowego remontu węzła cieplnego położonego w budynku przy ul. Fortecznej 27,
 • wymianie leżaków instalacji wodnych w budynku przy ul. Basztowej 29-37,
 • wymianie pionów instalacji c.o. w budynku przy ul. Kasztelańskiej 42,
 • kontynuacji budowy węzła cieplnego oraz remontu instalacji wodnych i c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, budowa węzła”
 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego, instalacji wodnych i c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła”.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu październiku 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu październiku br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont pokrycia dachu:

 • Palisadowa 72-80 koszt 103.680,00 zł.

Wymiana nawierzchni chodników

 • Basztowa 45 – 51 koszt 36.502,00 zł

Wymiana nawierzchni parkingu na kostkę polbruk

 • Kasztelańska 88 koszt ok 73 000,00 zł

Rozpoczęcie prac związanych z malowaniem suszarń w budynku Grodzka 4-20

 • Grodzka 4 – 8 kwota 4.000, zł.

Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu parkingu przy ul. Blankowej 44 – 44A (wykonanie nowego ogrodzenia, montaż bramy przesuwnej).

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

WRZESIEŃ 2017


Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w miesiącu wrześniu 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że we wrześniu 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • kontynuacji kompleksowego remontu instalacji wodnej w ramach zadania pn.:”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła.“,
 • kontynuacji kompleksowego remontu instalacji wodnej w ramach zadania pn.:”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła.“,
 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego położonego w budynku przy ul. Fortecznej 27,
 • wymianie leżaków instalacji wodnych w budynku przy ul. Basztowej 17-27,
 • rozpoczęcie budowy węzła cieplnego oraz remontu instalacji wodnych i c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 8-18 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, budowa węzła”
 • rozpoczęcie kompleksowego remontu węzła cieplnego, instalacji wodnych i c.o. w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 20-32 w Wałbrzychu- branża instalacyjna, remont węzła”.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o pracach budowlanych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w miesiącu wrześniu 2017 r.

Prace budowlane:

 1. kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 2. kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Palisadowej 72-80
 3. kontynuacja wymiany wewnętrznej zabudowy z naświetleniem górnym (wiatrołapów) na zabudowę z profili aluminiowych w budynku przy ul.Fortecznej 3-17
 4. kontynuacja prac dot. utwardzenia terenu parkingu kostką betonową o gr. 6cm na podsypce piaskowej w budynku przy ul. Blankowej 23-29
 5. malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem korytarzy i pomieszczeń wspólnego użytku na 8p. oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Basztowej 49-51
 6. wykonanie dostawa i montaż balustrady ze stali węglowej, malowanej proszkowo w budynku przy ul. 11-go listopada 97 oraz 99
 7. kontynuacja termomodernizacji budynków przy ul. Palisadowej 2-16 oraz przy ul. Palisadowej 18-28

Prace elektryczne:

 1. kontynuacja wymiany tablic elektrycznych w częściach wspólnych przy ul. Blankowej 27
 2. kontynuacja remontu instalacji odgromowej budynku przy ul. Fortecznej 37-51
 3. wymiana tablic elektrycznych w częściach wspólnych przy ul. Grodzkiej 15-37, 39-57

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu wrześniu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m - cu wrześniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych

 • Basztowa 49 - koszt 20.175,00 zł

Malowanie XI piętra klatki schodowej po dewastacji

 • Grodzka 52 – 54 - koszt 3. 500, 00 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego I etap

 • Forteczna 22 - 40 - koszt 100. 000, 00 zł

Remont parkingu szutrowego

 • Blankowa 23 – 33 - koszt 67. 650, 00 zł

Naprawa cokołu budynku

 • Kasztelańska 86 – 88 - koszt około 35. 000, 00 zł

Wymiana drzwi wiatrołapów

 • Forteczna 3-17 i 27 - koszt 27.896 zł

Wymiana drzwi do komór zsypowych

 • Senatorska 3-21 - koszt 44.625 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

SIERPIEŃ 2017


Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w sierpniu 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w sierpniu 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego, instalacji wodnej oraz c.o. w ramach zadania pn.:”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła.“,
 • kontynuacji budowy węzła cieplnego, instalacji wodnej oraz c.o. w ramach zadania pn.:”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła.“,
 • rozpoczęcie kompleksowego remontu węzła cieplnego położonego w budynku przy ul. Fortecznej 27.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o pracach budowlanych i elektrycznych zaplanowanych do realizacji w sierpniu 2017 r.

Prace budowlane:

 1. kontynuacja remontu dachu budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 2. rozpoczęcie remontu dachu budynku przy ul. Palisadowej 72-80
 3. wymiana wewnętrznej zabudowy z naświetleniem górnym (wiatrołapów) na zabudowę z profili aluminiowych w budynku przy ul.Fortecznej 3-17
 4. wymiana 10 szt. drzwi stalowych do komór zsypowych w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 5. kontynuacja remontu nawierzchni ciągu pieszego od strony wejść do budynku przy ul. Basztowej 56-64
 6. utwardzenie terenu parkingu kostką betonową o gr. 6 cm na podsypce piaskowej w budynku przy ul. Blankowej 23-29
 7. malowanie klatki schodowej wraz z białkowaniem korytarzy i pomieszczeń wspólnego użytku na 8 piętrze oraz białkowaniem pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Basztowej 45-47
 8. malowanie klatki schodowej wraz z malowaniem pomieszczeń wspólnego użytku oraz białkowaniem pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. 11-go listopada 97-99
 9. kontynuacja termomodernizacji budynków przy ul. Palisadowej 2-16 oraz przy ul. Palisadowej 18-28

Prace elektryczne:

 1. wymiana tablic elektrycznych w częściach wspólnych przy ul. Blankowej 27
 2. remont instalacji odgromowej budynku przy ul. Fortecznej 37-51 

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu sierpniu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m-cu sierpniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych:

 • Basztowa 47 - koszt 20.069,99 zł
 • 11 Listopada 97 - koszt 18.646,73 zł

Remont nawierzchni chodnika - kontynuacja

 • Basztowa 56-64 - koszt 63.345,00 zł

 

 

LIPIEC 2017


Informacja o pracach elektrycznych zaplanowanych do realizacji w lipcu 2017 r.

 1. remont tablic elektrycznych w częściach wspólnych przy ul. Blankowej 23
 2. rozpoczęcie wymiany instalacji odgromowej (zwody pionowe oraz poziome) na budynku przy ul. Fortecznej 37-51

 

Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w lipcu 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w lipcu 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego, instalacji wodnej oraz c.o. w ramach zadania pn.:”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła.“,
 • kontynuacji budowy węzła cieplnego, instalacji wodnej oraz c.o. w ramach zadania pn.:”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła.“,
 • kontynuacji kompleksowego remontu węzła cieplnego położonego w budynku przy ul. Fortecznej 56.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lipcu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych .

 1. rozpoczęcie remontu dachu budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 2. kontynuacja malowania elewacji budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4
 3. wymiana wewnętrznej zabudowy z naświetleniem górnym (wiatrołapów) na zabudowę z profili aluminiowych w budynku przy ul. Senatorskiej 30-40
 4. wymiana 10szt. drzwi stalowych do komór zsypowych w budynku przy ul. Senatorskiej 3-21
 5. remont nawierzchni asfaltowo- betonowej ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Senatorskiej 6-12
 6. wymiana wewnętrznej zabudowy z naświetleniem górnym (wiatrołapów) na zabudowę z profili aluminiowych w budynku przy ul.Fortecznej 3-17
 7. kontynuacja termomodernizacji budynków przy ul. Palisadowej 2-16 oraz przy ul. Palisadowej 18-28

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lipcu 2017 r. pracach budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m-cu lipcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Remont dachu

 • Senatorska 3 – 21 - koszt 272.256,57 zł

Malowanie klatek schodowych:

 • Basztowa 45 - koszt 20.069,99 zł
 • 11 Listopada 99 - koszt 18.646,73 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego

 • Senatorska od nr 6 do 12 - koszt 37.090,59 zł

Wymiana zabudowy wiatrołapów

 • Senatorska 30 – 40 ( 6 szt. ) - koszt 18.662,40 zł

Remont chodnika ( od str. balkonów )

 • Poselska 13 – 17 - koszt 8.666,67 zł

Remont pokrycia daszków portali:

 • Hetmańska 64, 66, 68 - koszt 5.887,57 zł

 

CZERWIEC 2017


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu czerwcu 2017 r. pracach elektrycznych oraz ogólnobudowlanych 


W ramach prac elektrycznych na czerwiec 2017r. zaplanowano do wykonania:

 • wymianę tablic zabezpieczających na klatce schodowej przy ul. Grodzkiej 22.
 • kontynuację wymiany tablic zabezpieczających na klatkach schodowych przy ul. Blankowej 13-15-17-19
 • wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Fortecznej 39

W ramach prac ogólnobudowlanych na czerwiec 2017r. zaplanowano do wykonania:

 • kontynuację budowy parkingu przy ul. Basztowej 27-33
 • kontynuację wymiany wiatrołapów ul. Palisadowa 21-29, 33-45
 • kontynuację termomodernizacji budynków przy ul. Palisadowej 2-16, 18-28
 • remont nawierzchni asfaltowo- betonowej ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Senatorskiej 6-12

 

Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w czerwcu 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w czerwcu 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • kontynuacji wymiany instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Fortecznej 2-20,
 • kompleksowym remoncie węzła cieplnego położonego w budynku przy ul. Fortecznej 56.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu czerwcu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w m-cu czerwcu br. wykonywane będą następujące prace remontowo - budowlane :

Zabezpieczenie przed ptakami obróbek blacharskich na dachu:

 • Grodzka 31 - 37 - koszt ok. 4 000,00 zł

Malowanie klatek schodowych:

 • Basztowa 27 - koszt ok. 26.000,00 zł

Remont pokrycia dachu oraz elewacji TRAFOSTACJI:

 • Hetmańska 54 - koszt ok. 8.000,00 zł

Remont wejścia do budynku:

 • Basztowa 19 - koszt ok. 7.000,00 zł

 

MAJ 2017


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu maj 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w maju br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatki schodowej:

 • Basztowa 27 - koszt ok. 28.000,00 zł

Remont portali kontynuacja

 • Forteczna 8, 10 - koszt ok. 21.700,00 zł

Remont podejść do budynku kontynuacja

 • Forteczna 37-51 - koszt ok. 22.200,00 zł

Likwidacja korozji biologicznej z elewacji budynku:

 • Hetmańska 10-26 - koszt ok. 29.000,00 zł

Remont chodnika i schodów terenowych:

 • Forteczna 20 - koszt ok. 6.580,00 zł

Remont nadbudówki

 • Blankowa 46 - 46A - koszt ok. 35.000 zł

Remont posadzek w suszarniach – wykładzina TARKET:

 • Grodzka 16,18,20 - koszt ok. 15 000,00 zł

Budowa parkingu na terenie nieruchomości przy:

 • Basztowej 27-33 - koszt 236 00,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu maju 2017 r. pracach elektrycznych i ogólnobudowlanych .

W ramach prac elektrycznych na maj 2017r. zaplanowano do wykonania:

 • wymiana tablic zabezpieczających na klatce schodowej przy ul. Grodzkiej 22.
 • kontynuację wymiany tablic zabezpieczających na klatkach schodowych przy ul. Blankowej 15-17-19

W ramach prac ogólnobudowlanych na maj 2017r. zaplanowano do wykonania:

 • kontynuacja budowy parkingu przy ul. Basztowej 27-33
 • wymiana wiatrołapów ul. Palisadowa 21-29, 33-45
 • docieplenie stropodachu wentylowanego warstwą ekofibru ul. Kasztelańska 68-70 oraz Basztowa 21
 • kontynuacja malowania klatek schodowych ul. Basztowa 37
 • kontynuacja termomodernizacji budynków przy ul. Palisadowej 2-16, 18-28
 • czyszczenie, odgrzybienie i malowanie elewacji frontowej do wysokości Ip. budynku przy ul. Kasztelańskiej 72-82

 

Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w maju 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w maju 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Fortecznej 2-20

Mieszkańcy wymienionych adresów i najemcy lokali użytkowych o rozpoczęciu prac zostaną powiadomieni przez wykonawcę robót (tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy) poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gablotach zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

 

KWIECIEŃ 2017


Informacja o zaplanowanych do wykonania w miesiącu kwietniu br. pracach elektrycznych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w ramach prac elektrycznych zaplanowano do wykonania w miesiącu kwietniu 2017 r. :

 • kontynuację wymiany tablic zabezpieczających na klatkach schodowych przy ul. Grodzkiej 12, 14, 16 oraz 18.
 • wymianę tablic zabezpieczających na klatkach schodowych przy ul. Blankowej 11,13 oraz 15

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu kwietniu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w kwietniu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych:

 • Basztowa 25 - koszt ok. 28.000,00 zł

Remont portali:

 • Forteczna 8, 10 - koszt ok. 21.700,00zł

Remont podejść do budynku:

 • Forteczna 37-51 - koszt ok. 22.200,00 zł

Likwidacja korozji biologicznej z elewacji budynku:

 • Hetmańska 10-26 - koszt ok. 29.000,00 zł

Remont posadzek w suszarniach – wykładzina TARKET:

 • Senatorska 21 - koszt ok. 15.280,00 zł(prace realizowane z wnioski mieszkańców)
 • Blankowa 11-17 - koszt ok 20.000 zł (prace realizowane z wnioski mieszkańców)
 • Grodzka 4 - 20 - koszt ok 30.000 zł (prace realizowane z wnioski mieszkańców)

Remont nadbudówki

 • Blankowa 46 - 46A - koszt ok. 35.000 zł

Odwodnienie terenu (izolacja ścian fundamentów)

 • Kasztelańska 30 - koszt ok. 17.000,00 zł
 • Kasztelańska 62 - 64 - koszt ok. 17.000,00 zł

Wymiana obróbek blacharskich na dachu

 • Grodzka 59 - 61 - koszt ok. 9 000,00 zł
 • Grodzka 63 - 65 - koszt ok. 9 000,00 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

MARZEC 2017


Informacja o zaplanowanych w miesiącu marcu 2017 r. pracach remontowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w ramach prac elektrycznych na marzec 2017r. zaplanowano do wykonania:

 • kontynuację wymiany tablic zabezpieczających na klatkach schodowych przy ul. Grodzkiej 12, 14, 16 oraz 18. 

 

Informacja o pracach remontowych w zakresie instalacji zaplanowanych do realizacji w marcu 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w marcu 2017 r. będą wykonywane prace instalacyjne polegające na:

 • wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 54-68 ,
 • wymianie uszkodzonych ciśnieniowych naczyń przeponowych typu Reflex w węzłach cieplnych w budynkach przy:
  - ul. Hetmańskiej 58,
  - ul. Hetmańskiej 16,
  - ul. Basztowej 23,
  - ul. Basztowej 33 (2 szt.),
  - ul. Basztowej 49,
  - ul. Basztowej 16,
  -ul. Kasztelańskiej 84.

Mieszkańcy wymienionych adresów i najemcy lokali użytkowych o rozpoczęciu prac zostaną powiadomieni przez wykonawcę robót (tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy) poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gablotach zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania powyższych robót, mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.  

 

Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu marcu 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w marcu br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych:

 • Basztowa 23 - koszt ok. 26.000,00 zł
 • Basztowa 33 - koszt ok. 21.950,00 zł

Remont portali:

 • Forteczna 8,10 - koszt ok. 21.725,00zł

Remont pokrycia daszków portali:

 • Hetmańska 6 do 26 - koszt ok. 11.002,00zł

Remont pokrycia dachu oraz mycie elewacji TRAFOSTACJI:

 • Hetmańska 6 - koszt ok. 6.167,00zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych. Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

 

LUTY 2017


Informacja o przewidzianych do realizacji w miesiącu lutym 2017 r. pracach remontowo – budowlanych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że w lutym br. wykonywane będą następujące prace budowlane :

Malowanie klatek schodowych:

 • Basztowa 19 - koszt ok. 21.000,00 zł
 • Basztowa 29 - koszt ok. 23.300,00 zł

Wymiana okien piwnicznych :

 • Senatorska 3-11 - koszt ok. 9.809,00 zł

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (II etap):

 • Forteczna 48-60 - koszt ok. 100.000 zł

Mieszkańcy wymienionych budynków o rozpoczęciu wyżej wymienionych prac zostaną indywidualnie powiadomieni, poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach na klatkach schodowych.

Jednocześnie przepraszamy za możliwość wystąpienia w tym czasie utrudnień w budynkach w których będą przeprowadzane prace remontowe.

 

Informacja o zaplanowanych w miesiącu lutym 2017 r. pracach remontowych w zakresie instalacji wodnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z wyeksploatowaniem instalacji wodnych w lutym 2017 r. będą wykonywane roboty polegające na:

 • wymianie instalacji poziomej (leżaków) zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy ul. Senatorskiej 2 - 4,
 • wymianie 13 pionów instalacji zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku przy ul. Senatorskiej 30 - 46,
 • wykonanie instalacji zimnej wody dla klatki przy ul. Basztowej 36.

Mieszkańcy wymienionych adresów i najemcy lokali użytkowych o rozpoczęciu prac zostaną powiadomieni przez wykonawcę robót (tj. firmę INSTALPOL ze Świdnicy) poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gablotach zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Jednocześnie informujemy, że mogą w czasie wykonywania powyższych robót wystąpić utrudnienia w użytkowaniu lokali w budynkach, w których przeprowadzane będą prace remontowe.

 

 

STYCZEŃ 2017


 

Zarezerwowana w planie remontów na 2017 rok pula środków finansowych na prace remontowe wynikające z wniosków mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w planie remontów na rok 2017 zarezerwowano środki na wykonanie prac remontowych zgłoszonych przez jej mieszkańców dla niżej wymienionych nieruchomości :

 1. 1. ul.Basztowej 45-47, 49-51 w kwocie 20.000,00 zł
 2. 2. ul.Blankowej 11-19 oraz ul. Blankowej 23-41 w kwocie 20.000,00 zł
 3. 3. ul.Kasztelańskiej 84, 86, 88 w kwocie 20.000,00 zł
 4. 4. ul.Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul.Senatorskiej 3-21 w kwocie 20.000,00 zł
 5. 5. ul.Palisadowej 71-93 w kwocie 30.000,00zł
 6. 6. ul.Kasztelańskiej 42-46, 72-82 w kwocie 30.000,00zł
 7. 7. ul.Grodzkiej 4-20, 22-40, 42-54 w kwocie 30.000,00zł

Wobec powyższego prosimy mieszkańców wymienionych nieruchomości do zgłaszania propozycji prac remontowych, które Państwa zdaniem powinny być wykonane w ramach w/w kwot.

Propozycje prac remontowych należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 30 stycznia 2017 r.
w pokoju nr 25 (na parterze) w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 3 w siedzibie Spółdzielni.

Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w kontekście uwarunkowań
finansowych, prawnych i technicznych.

 

 


 

  

do góry  |