AKTUALNOŚCI
  

Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach.
22.09.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Infrastruktury i Nieruchomości w dniu 22 września 2017r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przy: ul. Grodzkiej 4 – 20; 22 – 40; 42 – 48

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak segregacji odpadów komunalnych w budynkach :

  • ul. Grodzka 4 do 20; 22 do 48

W pojemnikach na odpady zmieszane, ( znajdujących się w komorach zsypowych) - znajdowały się odpady podlegające segregacji między innymi: butelki pet, puszki, opakowania szklane, opakowania kartonowe, krzesła, folie, papier a w pojemnikach na odpady opakowaniowe znajdowały się między innymi: butelki pet, papiery, odpady zmieszane.

Zwracamy uwagę, że dalsze niewłaściwe segregowanie odpadów stwierdzone podczas kolejnej kontroli, będzie skutkowało – z nakazu Gminy - koniecznością dokonania korekty deklaracji uwzględniającą wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 20,00 zł brutto miesięcznie od osoby.

Zadbajmy o nasze fundusze i segregujmy śmieci

Wałbrzych 22.09.2017r

 

 


 

  

do góry  |