AKTUALNOŚCI
  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"
20.12.2017


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Podzamcze ” w Wałbrzychu uzyskała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16-ZIT AW pod nazwą ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,, PODZAMCZE ” W WAŁ - BRZYCHU ”. 

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur zgodnie z wymogami przepisów unijnych wyłonieni wykonawcy zadań przystąpili do realizacji prac termomodernizacyjnych budynków przy ulicach:

 1. Basztowa 2-22 – prace termomodernizacyjne zakończone na ścianie szczytowej Basztowa 2,
  ścianie frontowej Basztowa 2-16 + stropodach, wymieniono okna na klatkach schodowych. Trwają prace na ścianie frontowej Basztowa 18-22.
 2. Blankowa 8-18 – zakończono prace instalacyjne, docieplenie stropodachu, termomoderni - zacyjne szczytu budynku oraz ściany frontowej. Trwają prace na ścianie balkonowej Blankowa 8-12.
 3. Blankowa 20-32 wykonano docieplenie ścian szczytowych + stropodach.
  Prace instalacyjne + węzeł c.o, cwu na ukończeniu.
 4. Palisadowa 95-95A – stropodach docieplony. Prace termomodernizacyjne ścian szczytowych na ukończeniu.
 5. Palisadowa 99-99A – stropodach docieplony. Trwają prace na ścianach szczytowych
  i frontowej oraz wymiana oknien w części wspólnej.

Stan przeprowadzanych robót na dzień 15 grudnia br. przedstawiają załączone zdjęcia.

 

ulica Basztowa 2 - 22

 

ul. Blankowa 8-18 i 20-32

 

ul. Palisadowa 95-95A i 99-99A

 

 


 

  

do góry  |