AKTUALNOŚCI
  

Plan remontów na rok 2018
03.01.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w planie remontów na rok 2018 zarezerwowano środki na wykonanie prac remontowych zgłoszonych przez jej mieszkańców dla niżej wymienionych nieruchomości budynkowych:

  1. ul. Basztowej 17-37 w kwocie 20.000,00 zł
  2. ul. Grodzkiej 4-20, ul. Grodzkiej 22-40 oraz ul. Grodzkiej 42-54 w kwocie 20.000,00 zł
  3. ul. Fortecznej 2-20, ul. Fortecznej 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21 w kwocie 10.000,00 zł
  4. ul. Poselskiej 13-17w kwocie 10.000,00zł

Wobec powyższego prosimy mieszkańców wymienionych nieruchomości do zgłaszania propozycji prac remontowych, które Państwa zdaniem powinny być wykonane w ramach w/w kwot.

Propozycje prac remontowych należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 31 stycznia 2018r. w pokoju nr 25 (na parterze) w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Spółdzielni. 

Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w kontekście uwarunkowań
finansowych, prawnych i technicznych.

Zarząd SM „PODZAMCZE”

 


 

  

do góry  |