AKTUALNOŚCI
  

Wolne pomieszczenie techniczne na 11p. budynku przy ul. Senatorskiej 17
05.03.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnione zostało pomieszczenie techniczne na 11p budynku przy ul. Senatorskiej 17.

Zainteresowanych przydziałem, prosimy o składanie podań w terminie do 20.03.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 25 na parterze.

Podstawowymi kryteriami przydziału wnęki , w kolejności ich rozpatrywania są:

 • członkostwo w Spółdzielni,
 • okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni,
 • brak u zainteresowanego jakichkolwiek zadłużeń w stosunku do Spółdzielni,
 • nie posiadanie przez zainteresowanego innego, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego,
 • wielkość powierzchni użytkowej mieszkania, przypadającej na jednego, zamieszkałego
  członka rodziny osoby zainteresowanej uzyskaniem wnęki,
 • udokumentowane inwalidztwo zamieszkałego członka rodziny, przy czym w pierwszej
  kolejności bierze się pod uwagę wniosek osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
  aktywność członka Spółdzielni i jego udzielanie się na rzecz Spółdzielni.

EKSPOZYCJA DO 22-03-2018r. Administracja

 


 

  

do góry  |