AKTUALNOŚCI
  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali
05.06.2018


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali -

§ 6 pkt 1- Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do: utrzymania czystości i porządku wewnątrz jak i na zewnątrz budynku a zwłaszcza klatek schodowych, korytarzy, piwnic oraz innych pomieszczeń do ogólnego użytku, jak również do szanowania zieleni i urządzeń małej architektury zamontowanych na terenie zasobów Spółdzielni.

§ 6 pkt 3 – Śmieci i odpadki należy wynosić do zsypów lub boksów śmietnikowych, usytuowanych na terenie nieruchomości. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych, względnie w innych miejscach, użytkownik obowiązany jest posprzątać zanieczyszczony teren.

Prosimy o dostosowanie się do postanowień regulaminu i nie pozostawianie śmieci przed komorą zsypową.

Ekspozycja stała 

Administracja

 


 

  

do góry  |