AKTUALNOŚCI
  

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ FOTEL PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM BASZTOWA 49 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!!
24.07.2018


    
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ FOTEL PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM BASZTOWA 49
DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!!

W PRZYPADKU NIE UPRZĄTNIĘCIA FOTELA PRZEZ MIESZKAŃCA, KTÓRY ZROBIŁ TO NIELEGALNIE - WSZYSCY MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI 
PRZY UL. BASZTOWEJ 45-47; 49-51 ZOSTANĄ OBCIĄŻENI KOSZTAMI WYWÓZKI W/W RZECZY NA WYSYPISKO ORAZ INNYMI KOSZTAMI WYNIKAJĄCYMI Z: "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WAŁBRZYCH".

LOKATORZY POZBAWIAJĄCY SIĘ GABARYTÓW W TAKI SPOSÓB - ROBIĄ TO NIELEGALNIE !!!

ZWRACAMY UWAGĘ NA SWOJE OTOCZENIE NIE POZWÓLMY ABY KTOŚ BEZMYŚLNIE MARNOWAŁ WSPÓLNE PIENIĄDZE.

 

 


 

  

do góry  |