AKTUALNOŚCI
  

UWAGA
10.07.2019


    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie swoich dzieci oraz na przychodzących do nich kolegów i koleżanki.
Powyższe ma związek z celowym niszczeniem wyremontowanej windy, poprzez naklejanie wewnątrz windy gum do żucia.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie Porządku Domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” który mówi:

§ 8 pkt 7. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego celu przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach strychowych i piwnicznych, nie grały w piłkę na chodnikach itp.

Za szkody spowodowane przez dzieci i niewłaściwe zachowanie jak: hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji, brudzenie ścian i elewacji budynku, niszczenie zieleni oraz elementów małej architektury, odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

Administracja

ul. Basztowa 37

 


 

  

do góry  |