AKTUALNOŚCI
  

Droga pożarowa – nie zastawiaj!
02.10.2019


    
Niedostatek miejsc parkingowych w dzielnicy Podzamcze powoduje, że wielu kierowców zostawia samochody na drogach pożarowych. Pamiętajmy, że zagraża to naszemu życiu.

Nieprawidłowe parkowanie samochodów i zastawianie dróg pożarowych oraz dróg dojazdowych do poszczególnych budynków – w tym do budynków wysokich – stwarza realne i ciągłe zagrożenie szybkiego dotarcia wozów strażackich do ewentualnego pożaru, a także uniemożliwia rozłożenie drabiny w przypadku pożaru na budynkach wysokich.

Poza tym, za niewłaściwe parkowanie na drogach pożarowych właścicielowi grozi odholowanie na własny koszt oraz mandat karny za łamanie zakazu parkowania i postoju. 

W przypadku pożaru właściciel auta może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych.

 


 

  

do góry  |