AKTUALNOŚCI
  

INFORMACJA / KOMUNIKAT do wszystkich mieszkańców
07.11.2019


    

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że doszło do interwencji Straży Pożarnej, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia z powodu wyczuwalnego zapachu gazu na klatce schodowej.

W trakcie w/w interwencji stwierdzono między innymi, że w jednej z piwnic lokatorskich znajduje się nieszczelna butla z gazem.

W nawiązaniu do powyższego przypominamy wszystkim lokatorom, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu :

§ 5 pkt 3 -Obowiązkiem użytkownika piwnicy jest przestrzeganie przepisów bhp dla tego rodzaju pomieszczeń, jak również przepisów ochrony przeciwpożarowej.

§ 14 pkt 1 -Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

§ 14 pkt 4-Zabrania się przechowywać w mieszkaniach, w piwnicach budynków, balkonach i innych pomieszczeniach ogólnego użytku materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących oraz motorów, motorowerów, skuterów z napełnionymi bakami.

Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 5 palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione.

Nie stosowanie powyższych zasad doprowadza do w/w sytuacji i stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia dla wszystkich mieszkańców nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o skontrolowanie pomieszczeń przynależnych do lokali (piwnic, wnęk), usunięcie z nich wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie pożarowe
i wywiezienie ich we własnym zakresie na wysypisko śmieci.

Prosimy również o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego.

 


 

  

do góry  |