DRUKI DO POBRANIA  


  
 

Wniosek energia elektryczna

Regulamin korzystania z platformy Internetowej Obsługi Kontrahenta
Spółdzielni Mieszkaniowej "PODZAMCZE" w Wałbrzychu 

Wniosek o utworzenie konta na Platforma Internetowej Obsługi Kontrahenta

Oświadczenie o zamieszkiwaniu

Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego zajmowanego na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

Wniosek o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego zajmowanego na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za używanie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Zawieszony do 31.12.2022

WNIOSEK o utworzenie konta w STREFIE CZŁONKOWSKIEJ 
Spółdzielni Mieszkaniowej "PODZAMCZE" w Wałbrzychu 

Regulamin korzystania ze STREFY CZŁONKOWSKIEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej "PODZAMCZE" w Wałbrzychu

Przebudowa/ wymiana instalacji elektrycznej

Zgoda na odłączenie kuchenki/przebudowa instalacji wewnętrznej gazu

Zgoda na wymianę grzejników

Zgoda na montaż klimatyzatora

Rozplombowanie wodomierzy

Wymiana okien

Wymiana okien we własnym zakresie.

 

 


 

  

do góry  |