INFORMACJE / KOMUNIKATY  


  
 


UWAGA
20.09.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 20.09.2021 r. nastąpi uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach będących w zasobach SM „Podzamcze”.

INFORMACJA
27.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że działki nr 115/5, 115/6 przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) oraz działka nr 114/1 ( część drogi dojazdowej oraz część pobocza szutrowego) przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) obręb nr 47 Podzamcze nie są i nigdy nie były własnością Spółdzielni.
Gmina Wałbrzych, jako właściciel działek nr 115/5 oraz 115/6, zbyła wskazany teren na rzecz innego właściciela.
Sytuację obrazuje załącznik mapowy.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu


KOMUNIKAT
06.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od 05.05.2021 r. rozpoczęto prace związane z koszeniem terenów zielonych w naszych zasobach. W pierwszej kolejności usługa koszenia obejmuje tereny placów zabaw.

więcej ... |


KOMUNIKAT
18.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniach 20-24.05.2021 r. w zasobach Spółdzielni zostanie wyłączone ogrzewanie.
Przypominamy, że na wszelkie prace na instalacji c.o., w tym na wymianę grzejników, wymagana jest pisemna zgoda Spółdzielni.

KOMUNIKAT
26.03.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 29.03.2021 nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania na klatkach schodowych.

Administracja


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:
§ 14 pkt 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
§ 6 pkt 7. Wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione.

Prosimy o przestrzeganie postanowień w/w regulaminu. 
ul. Hetmańska 48 

Administracja


Racjonalne ogrzewanie
  1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC)
     
  2. Dbajmy o wietrzenie mieszkań – wietrzmy krótko ale intensywnie. Podczas wietrzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Ważne jest aby głowica termostatyczna była okryta, gdyż jest wrażliwa na zmianę temperatury otoczenia. Istotna jest informacja, że całkowite zakręcenie głowicy nie powoduje wyłączania ogrzewania. 

więcej ... |


WIERSZEM PISANE
14.01.2021

Bałwanek [6.01.2021]

Poranek nas wita, pięknie i wesoło
By iść na działkę, rozglądając dookoła
Wszędzie jest biało, to śniegu płatki
I niespodzianka, którą sprawiły dziatki

więcej ... |


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA PLACACH ZABAW

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady: 

więcej ... |


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

Notatka ze spotkań z mieszkańcami budynku Forteczna 2-20 które odbyły się w dniach: 15, 16, 22, 23, 24 września 2020 r.
13.10.2020

W dniach jw. przeprowadzono spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu w przedmiocie planowanej kompleksowej termomodernizacji budynku jw. 

W spotkaniach Spółdzielnię Mieszkaniową ''Podzamcze'' w Wałbrzychu reprezentowali:

  • Prezes Zarządu mgr Tadeusz Choczaj
  • z-ca Prezesa ds. Technicznych mgr inż. Jerzy Kristen
  • z-ca Prezesa Główny Księgowy mgr Barbara Majka
  • kierownik działu technicznego inż. Ryszard Grocholski

więcej ... |


Uruchomienie ogrzewania
21.09.2020
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu podjęła decyzję o rozpoczęciu ogrzewania budynków będących w jej zasobach od dnia 21.09.2020r.

KOMUNIKAT
20.07.2020
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie. Mając na względzie dobro mieszkańców służby Spółdzielni będą kontynuować kontrole w zakresie liczby osób zamieszkujących w lokalach.  

więcej ... |


KOMUNIKAT
20.05.2020
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi,  temperaturami powietrza zewnętrznego powyżej 15oC oraz prognozą długoterminową – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 19.05.2020r. nastąpiło wyłączenie ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Darowizna dla wałbrzyskiego szpitala 
11.05.2020
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz brakiem możliwości pozyskana niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz pacjentów Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wystosował apel z prośbą o wsparcie i pomoc.

więcej ... |


Pomoc zakupowa dla seniorów
02.04.2020 
Spółdzielnia Mieszkaniowa " Podzamcze" w Wałbrzychu otrzymała pisemną informację, że w związku z epidemią koronawirusa w pomoc najstarszym mieszkańcom Wałbrzycha zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako koordynator wolontariuszy, organizacji pozarządowych, Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz Rady Wspólnot Samorządowych.

więcej ... |


W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku
16.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.

więcej ... |


APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PODZAMCZE
28.01.2020
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na los starszych, samotnych ludzi, którzy zdani są sami na siebie.
Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego samotnie nie wstydźmy się zapytać, czy potrzebuje naszej pomocy. Czasami zapukanie do drzwi w odpowiednim momencie może pomóc uratować komuś życie. Zgłoszenie informacji o ludziach, którzy dłuższy czas nie wychodzą z domu, nie mają środków do życia, osób bezdomnych czy w czasie zimy przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach, nie jest tylko dobrym uczynkiem, ale obowiązkiem każdego z nas.

więcej ... |


INFORMACJA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że aktualnie na nieruchomości Pawilonu A-1, od strony ul. Grodzkiej trwają prace związane z przebudową byłej Dziecięcej Akademii Rozwoju (dawna biblioteka) oraz byłego Zakładu Krawiectwa Samochodowego (dawna pizzeria).

więcej ... |


Dotyczy: palenia papierosów w budynku przy ul. Basztowej 19
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:

więcej ... |


INFORMACJA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 02.12.2019r. został dokonany komisyjny odbiór robót związanych z kompleksowym remontem węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 (klatka nr 26) w Wałbrzychu.

 

 

więcej ... |


Coś dla naszych milusińskich :)
 
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu wykonała prace związane z modernizacją placu zabaw przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu.

W celu poprawy estetyki, a przede wszystkim stworzenia bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla dzieci, zastosowano na terenie całego placu zabaw bezpieczną nawierzchnię.

Nowe urządzenia zamontowane na ogrodzonym placu zabaw, oraz bezpieczna nawierzchnia tworzą przyjazne warunki do zabawy dla naszych małych mieszkańców osiedla.

więcej ... |


UWAGA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zabrania samowolnego ustawiania kontenerów między innymi na gruz i gabaryty na terenach należących do zasobów Spółdzielni.

więcej ... |


Droga pożarowa – nie zastawiaj!

Niedostatek miejsc parkingowych w dzielnicy Podzamcze powoduje, że wielu kierowców zostawia samochody na drogach pożarowych. Pamiętajmy, że zagraża to naszemu życiu.

więcej ... |


INFORMACJA/ KOMUNIKAT do wszystkich mieszkańców
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że doszło do interwencji Straży Pożarnej, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia z powodu wyczuwalnego zapachu gazu na klatce schodowej.

więcej ... |


ZA TO GROZI KARA!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zamontowany na terenie osiedla monitoring uprawnia do pozyskania wizerunku osób, które podrzucają między innymi gabaryty, odpady budowlane, sprzęt agd, rtv itp. do boksów śmietnikowych, komór zsypowych i na tereny przyległe.

więcej ... |


 

 


 

  

do góry  |