BIEŻĄCE KOMUNIKATY  


  
 

D Z I Ę K U J E M Y :)

W nawiązaniu do komunikatu, jaki ukazał się w dniu 18.06.2021r. na boksie śmietnikowym w sprawie pozostawionej muszli przy komorze zsypowej przy: ul. Senatorskiej 30-46 informujemy, że podjęte przez Spółdzielnię działania odniosły skutek, gdyż w/w MUSZLA ZOSTAŁA USUNIĘTA .
Świadczy to o tym, że informacja o powyższych nieprawidłowościach trafiła do lokatora, który podjął właściwe działania.

Administracja


D Z I Ę K U J E M Y :)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu składa podziękowania wszystkim lokatorom zamieszkałym przy ul. Porcelanowej 1 do 11, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do uprzątnięcia rupieci ze strychów i piwnic w/w nieruchomości.

Administracja


KOMUNIKAT

Przychylając się do prośby lokatorów zamieszkałych przy ul. Porcelanowej 1, 3, 5, 7, 9, 11 w zakresie ograniczenia korzystania z placu zabaw przez osoby postronne (nie partycypujące w kosztach utrzymania placu zabaw), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zleciła montaż zamka w furtce wejściowej na plac zabaw.
Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z w/w palcu proszone są o kontakt z Administracją Spółdzielni pok. 3 lub tel. 74/ 66 56 967 w celu dorobienia klucza do furtki w terminie do 08.07.2022r.
W przypadku zauważenia dewastacji lub wchodzenia przez ogrodzenie osób niezamieszkałych w nieruchomości przy ul. Porcelanowej 1 do 11 prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu służbom porządkowym:

  • Komisariat I Policji - dyżurka tel. 74/875 77 00
  • Straż Miejska w Wałbrzychu – tel. 74/64 44 840

Administracja


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „BALMET” od dnia 30 czerwca 2022r. (czwartek) rozpocznie prace związane z wymianą balustrad na balkonach w budynku przy ul. Porcelanowej 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 5/3, 5/5, 5/6, 5/7, które to prace będą realizowane z rusztowania.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie i usunięcie rzeczy z balkonów, w celu umożliwienia firmie przeprowadzenia w/w prac.
Informujemy jednocześnie, że zamontowane na balkonach anteny mogą stanowić utrudnienia przy stawianiu rusztowania. Dlatego prosimy o umocowywanie anten w taki sposób, aby była możliwość ustawienia rusztowania.
Za powstałe w związku z tym uciążliwości przepraszamy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Administracją Spółdzielni, tel. 74 66 56 967.

Administracja


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu interweniuje w sprawie zaniedbanych terenów nie należących do zasobów Spółdzielni.

Teren osiedla „Podzamcze” jest obszarem w którym funkcjonuje wiele podmiotów zarządzających swoimi nieruchomościami. Jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" bardzo często utożsamiana jest jako zarządca większości terenów i w związku z tym otrzymuje niechlubne uwagi od mieszkańców w zakresie zaniedbanych terenów, które to tereny nie należą do zasobów Spółdzielni. Nie możemy zostawić bez echa takich zgłoszeń. Reagujemy i piszemy pisma o stwierdzonych i zgłaszanych nieprawidłowościach do Straży Miejskiej celem zdyscyplinowania właścicieli terenów do ich uporządkowania.

| skany pism i zdjęć |


KOMUNIKAT
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku aktualizacji osób zamieszkałych w lokalu. Powyższe jest zgodne ze Statutem SM „Podzamcze” w Wałbrzychu, który mówi: §7 Członek Spółdzielni ma obowiązek pkt 19 – zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu.

KOMUNIKAT
18.03.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że od dnia 14.03.2022 r. będą wykonywane przeglądy instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe informacje zostaną wywieszone na poszczególnych klatkach w w/w budynkach.


KOMUNIKAT 
15.12.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu nie była organizatorem odstrzału redukcyjnego dzików w okolicach ulicy Fortecznej w dniu 06.12.2021r.
Po uzyskaniu informacji o odstrzale, Spółdzielnia zgłosiła to zdarzenie do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


INFORMACJA
27.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że działki nr 115/5, 115/6 przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) oraz działka nr 114/1 ( część drogi dojazdowej oraz część pobocza szutrowego) przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) obręb nr 47 Podzamcze nie są i nigdy nie były własnością Spółdzielni.
Gmina Wałbrzych, jako właściciel działek nr 115/5 oraz 115/6, zbyła wskazany teren na rzecz innego właściciela.
Sytuację obrazuje załącznik mapowy.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:
§ 14 pkt 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
§ 6 pkt 7. Wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione.

Prosimy o przestrzeganie postanowień w/w regulaminu. 

Administracja


Racjonalne ogrzewanie
  1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC)
     
  2. Dbajmy o wietrzenie mieszkań – wietrzmy krótko ale intensywnie. Podczas wietrzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Ważne jest aby głowica termostatyczna była okryta, gdyż jest wrażliwa na zmianę temperatury otoczenia. Istotna jest informacja, że całkowite zakręcenie głowicy nie powoduje wyłączania ogrzewania. 

więcej ... |


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

KOMUNIKAT
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie. Mając na względzie dobro mieszkańców służby Spółdzielni będą kontynuować kontrole w zakresie liczby osób zamieszkujących w lokalach.  

więcej ... |


W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.

więcej ... |


UWAGA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zabrania samowolnego ustawiania kontenerów między innymi na gruz i gabaryty na terenach należących do zasobów Spółdzielni.

więcej ... |


Droga pożarowa – nie zastawiaj!

Niedostatek miejsc parkingowych w dzielnicy Podzamcze powoduje, że wielu kierowców zostawia samochody na drogach pożarowych. Pamiętajmy, że zagraża to naszemu życiu.

więcej ... |


 

 


 

  

do góry  |