INFORMACJE / KOMUNIKATY  


  
 

KOMUNIKAT
20.05.2020
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi,  temperaturami powietrza zewnętrznego powyżej 15oC oraz prognozą długoterminową – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 19.05.2020r. nastąpiło wyłączenie ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

Darowizna dla wałbrzyskiego szpitala 
11.05.2020
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz brakiem możliwości pozyskana niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz pacjentów Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wystosował apel z prośbą o wsparcie i pomoc.

więcej ... |


Pomoc zakupowa dla seniorów
02.04.2020 
Spółdzielnia Mieszkaniowa " Podzamcze" w Wałbrzychu otrzymała pisemną informację, że w związku z epidemią koronawirusa w pomoc najstarszym mieszkańcom Wałbrzycha zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako koordynator wolontariuszy, organizacji pozarządowych, Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz Rady Wspólnot Samorządowych.

więcej ... |


W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku
16.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.

więcej ... |


APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PODZAMCZE
28.01.2020
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na los starszych, samotnych ludzi, którzy zdani są sami na siebie.
Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego samotnie nie wstydźmy się zapytać, czy potrzebuje naszej pomocy. Czasami zapukanie do drzwi w odpowiednim momencie może pomóc uratować komuś życie. Zgłoszenie informacji o ludziach, którzy dłuższy czas nie wychodzą z domu, nie mają środków do życia, osób bezdomnych czy w czasie zimy przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach, nie jest tylko dobrym uczynkiem, ale obowiązkiem każdego z nas.

więcej ... |


INFORMACJA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że aktualnie na nieruchomości Pawilonu A-1, od strony ul. Grodzkiej trwają prace związane z przebudową byłej Dziecięcej Akademii Rozwoju (dawna biblioteka) oraz byłego Zakładu Krawiectwa Samochodowego (dawna pizzeria).

więcej ... |


Dotyczy: palenia papierosów w budynku przy ul. Basztowej 19
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:

więcej ... |


INFORMACJA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 02.12.2019r. został dokonany komisyjny odbiór robót związanych z kompleksowym remontem węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 (klatka nr 26) w Wałbrzychu.

 

 

więcej ... |


Racjonalne ogrzewanie
  1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC).

więcej ... |


Coś dla naszych milusińskich :)
 
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu wykonała prace związane z modernizacją placu zabaw przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu.

W celu poprawy estetyki, a przede wszystkim stworzenia bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla dzieci, zastosowano na terenie całego placu zabaw bezpieczną nawierzchnię.

Nowe urządzenia zamontowane na ogrodzonym placu zabaw, oraz bezpieczna nawierzchnia tworzą przyjazne warunki do zabawy dla naszych małych mieszkańców osiedla.

więcej ... |


UWAGA
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zabrania samowolnego ustawiania kontenerów między innymi na gruz i gabaryty na terenach należących do zasobów Spółdzielni.

więcej ... |


Droga pożarowa – nie zastawiaj!

Niedostatek miejsc parkingowych w dzielnicy Podzamcze powoduje, że wielu kierowców zostawia samochody na drogach pożarowych. Pamiętajmy, że zagraża to naszemu życiu.

więcej ... |


INFORMACJA/ KOMUNIKAT do wszystkich mieszkańców
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że doszło do interwencji Straży Pożarnej, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia z powodu wyczuwalnego zapachu gazu na klatce schodowej.

więcej ... |


ZA TO GROZI KARA!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zamontowany na terenie osiedla monitoring uprawnia do pozyskania wizerunku osób, które podrzucają między innymi gabaryty, odpady budowlane, sprzęt agd, rtv itp. do boksów śmietnikowych, komór zsypowych i na tereny przyległe.

więcej ... |


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

 


 

 

 

 


 

  

do góry  |