AKTUALNOŚCI
  

ARCHIWUM WIADOMOŚCI - 2016


    
 1. Uwaga - zmiany w systemie segregacji odpadów
 2. Zarezerwowana w planie remontów na 2016 rok pula środków finansowych na prace remontowe wynikające z wniosków mieszkańców
 3. Akty dewastacji w budynku przy ul. Palisadowej 89-93
 4. Spotkanie informacyjne krwiodawców PCK
 5. Skargi lokatorów zamieszkałych przy ul. Palisadowa 75
 6. Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kasztelańskiej 88 
 7. KOMUNIKAT w sprawie zagracenia pomieszczenia ogólnego użytku w budynku przy ul. Hetmańskiej 68
 8. Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynku przy ul. Fortecznej 15, 17
 9. Wyrzucania przez lokatorów z bram przy ul. Palisadowa 84,86,88 różnego rodzaju śmieci przez balkony
 10. POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK 
 11. Malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Blankowej 11
 12. Wymiana okien w piwnicy przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Hetmańskiej 2-4 
 13. Wymiana okien na klatce schodowej przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Hetmańskiej 58
 14. Wymiana okien na klatce schodowej przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Hetmańskiej 56.
 15. Wolna wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 73
 16. Wymiana okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 60 i 62
 17. Wolna wnęka między 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 28
 18. Wolna wnęka pomiędzy 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 6
 19. Wymiana okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 64,66 i 68
 20. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 99
 21. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 22. Prace związane z remontem ciągu komunikacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Kasztelańskiej 88
 23. Wolna wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 41
 24. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Hetmańskiej 38
 25. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Blankowej 13 i 19
 26. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Blankowej 15
 27. WYWALAMY GRATY Z CHATY !!! - PODZAMCZE 17 marca br. - ekspozycja od 14 marca br.
 28. Remonty zgłoszone przez mieszkańców
 29. Prace związanych z wymianą drzwi wejściowych i wiatrołapów w budynku przy ul. Blankowej 11-19
 30. RENOWACJA KABIN WIND OSOBOWYCH W BUDYNKACH S.M. "PODZAMCZE"
 31. WYRZUCASZ WIELKOGABARYTY W MIEJSCA DO TEGO NIEPRZEZNACZONE - MOŻESZ ZAPŁACIĆ MANDAT !
 32. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 46
 33. Remonty zgłoszone przez mieszkańców
 34. Prace związane z termomodernizacją budynku przy ul. PALISADOWA 21-45
 35. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 27
 36. Wymiana okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 3
 37. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 27
 38. Skargi lokatorów zamieszkałych w budynku przy ul. Grodzkiej 49 - 53 dot: dokarmiania gołębi
 39. Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 36
 40. Spotkanie konsultacyjne
 41. Prace związane z dociepleniem stropodachu (ekofibrem) dotyczy budynku ulica Kasztelańska 48 – 54
 42. Wolna wnęka pomiędzy 8 a 9 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 44
 43. Wolna wnęka między 3 a 4 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 29
 44. Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Fortecznej 34
 45. Wymiany okien w piwnicy budynku przy ul. KASZTELAŃSKIEJ 26 – 34 
 46. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 11
 47. Spotkanie informacyjne dotyczące planowanej termomodernizacji budynków przy ul. Blankowej 8- 18; 20 – 32
 48. Naprawa wejścia do budynku przy ul. Kasztelańskiej 88 i 86
 49. Obowiązkowe roczne badania w zakresie szczelności instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych
 50. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Senatorskiej 21 
 51. Prace związane z wymiana okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 21 
 52. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 11 
 53. Wymiana okien w piwnicy budynku przy ul. KASZTELAŃSKIEJ 14 – 24  
 54. Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 11  
 55. Kontrole w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
 56. Remont ciągu komunikacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Kasztelańskiej 86 
 57. Apel do wszystkich mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 58-60 
 58. Prosimy wszystkie osoby palące o zaprzestanie palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych na balkonach, loggiach i w oknach swoich mieszkań 
 59. Wolna wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 93 
 60. Prace związane z wymianą okien w suszarniach w budynku przy ul Senatorskiej 19 
 61. Wyniki kontroli w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Palisadowa 
 62. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej i we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 19 
 63. Rekontrole segregacji odpadów przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 
 64. Wolna wnęka między 9 a 10 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 50 
 65. Prace związane z kontynuacją remontu nawierzchni przed wejściem do budynku przy ul. Basztowej 48 i 56 
 66. Wolna wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 97A 
 67. Prosimy o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego
 68. OGŁOSZENIE
 69. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej, w suszarniach i komórkach na 11piętrze oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 9 
 70. Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 60 
 71. Wymiana drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Senatorskiej 17, 19, 21.
 72. Wymiana drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Senatorskiej 7, 9, 11
 73. Remont ciągu pieszo jezdnego przy ul. Grodzkiej 9-11
 74. Prace związane z wymianą drzwi do pomieszczeń zsypowych w budynku przy ul. BLANKOWEJ 46-46A oraz 48-48A
 75. Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 5. 
 76. Wolna wnęka między 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 35.  
 77. Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Senatorskiej 15
 78. Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 48
 79. Najem miejsca postojowego samochodu osobowego 
 80. Do opiekunów psów!
 81. Prace związane z przebudową sieci cieplnej w rejonie ul. Hetmańskiej i Basztowej  
 82. Wymiana okien w suszarniach przy ul Senatorskiej 13 
 83. Kontynuacja prac związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Basztowej 36-44 
 84. W dniach od 4 do 6 sierpnia 2016 r. nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła dla potrzeb podgrzania ciepłej wody w rejonie ul. Grodzkiej 5-7, 9-11, 4-34
 85. W nocy z 03.08. na 04.08.2016 w godzinach 23-5 nastąpi wstrzymanie dostaw ciepła dla potrzeb podgrzania ciepłej wody dla całej ul. Fortecznej i Senatorskiej
 86. Wolna wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 12
 87. Wolne wnęki pomiędzy 2 a 3, 8 a 9 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Senatorskiej 3 oraz wnęka pomiędzy 10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 2 
 88. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 15 
 89. Wolna wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 45
 90. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 5
 91. W budynku przy ul. Senatorskiej 42-44-46 kolejny raz doszło do wybicia kanalizacji w piwnicy 
 92. Zanieczyszczania klatki schodowej przez zwierzęta trzymane przez lokatorów w budynku przy ul. Grodzkiej 28 
 93. Malowanie klatki schodowej oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Senatorskiej 13 
 94. Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 8 
 95. Prace związane z wymianą okien na klatkach schodowych w budynkach przy ulicy Palisadowej 2, 4, 6   
 96. Przeprowadzenie rozruchu instalacji centralnego ogrzewania według następującego harmonogramu:   
 97. ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO
 98. S M „Podzamcze” wzywa mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 22 do usunięcia pozostawionych w korytarzu piwnicznym rzeczy. 
 99. Wolne wnęki w budynkach przy ulicy Palisadowej 39, Blankowej 10 i Senatorskiej 10. 
 100. Wymiana okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul. Hetmańskiej 40 
 101. Malowanie klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku w budynku przy ul. Senatorskiej 3 
 102. Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 8 
 103. Włączenie centralnego ogrzewania 
 104. SM ,, Podzamcze '' wzywa lokatorów budynku przy ul. Blankowej 17 do zabrania rzeczy pozostawionych w pomieszczeniach suszarni 
 105. Prace związane z remontem posadzki w suszarniach na 11 piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 28 - 32 
 106. Informacja w zakresie wykonania remontu węzła cieplnego przy ul. Fortecznej 36 w Wałbrzychu 
 107. Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej w budynku przy ul Fortecznej 46 
 108. Remont węzła cieplnego przy ul. Basztowej 36 
 109. Rozpoczęcie prac w budynkach przy ulicach : Fortecznej 2- 12, Senatorska 42 - 46, Poselskiej 13, Kasztelańskiej 84
 110. Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Blankowej 23 – 17 
 111. Wolna wnęka w budynku przy ul. Basztowej 29 
 112. Wywalamy graty z chaty
 113. ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI W CASTORAMIE
 114. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje...
 115. Remont nawierzchni chodników przy ul. Basztowej 45 do 51,wymiana okien w bud. przy ul. Poselskiej 15, 17, malowanie klatki schodowej, piwnic w bud. przy ul. Basztowej 17 oraz Hetmańskiej 2 
 116. Zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynkach przy ul. Basztowej 36-44 oraz Palisadowej 21-29, 33-45
 117. POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
 118. Wolne wnęki w budynkach przy ul. Blankowej 29, Grodzkiej 22 oraz Senatorskiej 2 
 119. Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego oraz odwodnienia przed wejściami do budynku przy ul. FORTECZNEJ 46 do 56
 120. Prace związane z wymianą okien piwnicznych w budynku przy ul. Senatorskiej 13-21
 121. Wymiana drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Hetmańskiej 36, 38, 40, 42
 122. Prace związane z wymianą drzwi wiatrołapów w budynku przy ul. Senatorskiej 42, 44, 46
 123. Wolne wnęki w budynkach przy ul. Palisadowej 93, Fortecznej 40 oraz Senatorskiej 17
 124. UWAGA prace związane z remontem ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Fortecznej 56-60 
 125. Nieuprawnione ingerowanie w windy 
 126. Wolna wnęka w bud. przy ul. Blankowej 29,Grodzkiej 28 oraz pomieszczenie gospodarcze w piwnicy bud. przy ul. Grodzkiej 44 
 127. Stawki za dzierżawę parkingów

 


 
  

do góry  |