I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających m. in. z przepisów prawa budowlanego i realizacji bieżących zadań z dniem 1 marca 2021 r. wykonywane będą w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni:

  1. przeglądy techniczne instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych,

  2. wymiany stolarki okiennej

  3. kontrole w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.

W celu zachowania bezpieczeństwa w kontaktach między ludźmi w/w działania będą prowadzone z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad przeciwdziałania pandemii koronawirusa (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, zachowanie odległości - dystansu).

Wałbrzych, dnia 01.03.2021 r. 

K O M U N I K A T !

Wobec konieczności zachowania bezpieczeństwa przy znacznym wzroście zachorowań na COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zmienia do odwołania – zasady obsługiwania interesantów przez komórki organizacyjne Spółdzielni.
Prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem internetu, poprzez pocztę lub telefonicznie. Istnieje również możliwość złożenia korespondencji do skrzynki, umieszczonej przy wejściu do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu będą obsługiwane wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Spółdzielni w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania.

Wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.

Bez wcześniejszego umówienia nie będzie możliwości wejścia do Spółdzielni.


   
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

WYMIANA WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów wymian na danych nieruchomościach budynkowych będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymiana wodomierzy będzie prowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego przy COVID-19. Prosimy o udostępnienie lokali, celem przeprowadzenia w/w wymiany oraz zapewnienie dostępu do miejsca zamontowania wodomierzy, a także o wyrozumiałość i współpracę.

TERMINY WYMIANY WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w kwietniu 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

UWAGA!!! AKTUALIZACJA TERMINÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym
harmonogramem – w dniach 14 – 18 czerwca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Hetmańska kl.52

14.06.2021 r. w godzinach 10.00-18.00

2

Hetmańska kl.: 54-60

15.06.2021 r. w godzinach 10.00-17.30

3

Hetmańska kl.: 62-68

16.06.2021 r. w godzinach 10.00-17.30

4

Basztowa kl.: 36-44

17.06.2021 r. w godzinach 9.30-17.00

5

Grodzka kl.: 9-11

18.06.2021 r. w godzinach 9.30-17.00

6.

Grodzka kl.: 15-17

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 21 – 25 czerwca 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach: 

Lp. 

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 19-31

21.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

2

Grodzka kl. 33-37

22.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

3

Grodzka kl. 39-49

4

Grodzka kl. 51-57

23.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

5

Grodzka kl. 59-65

24.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

6.

Grodzka kl. 4-8

25.06.2021 r. w godzinach 11.00-19.00

| ARCHIWUM |OSTRZEŻENIA POGODOWE 

PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnegoINFORMACJA
27.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że działki nr 115/5, 115/6 przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) oraz działka nr 114/1 ( część drogi dojazdowej oraz część pobocza szutrowego) przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) obręb nr 47 Podzamcze nie są i nigdy nie były własnością Spółdzielni.
Gmina Wałbrzych, jako właściciel działek nr 115/5 oraz 115/6, zbyła wskazany teren na rzecz innego właściciela.
Sytuację obrazuje załącznik mapowy.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Basztowa 37
17.05.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 18.05.2021r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Basztowa 37 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Basztowa 35 (nr domofonu do klatki schodowej nr 35 został Państwu wcześniej przekazany ). 

Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu


KOMUNIKAT
06.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od 05.05.2021 r. rozpoczęto prace zwiazane z koszeniem terenów zielonych w naszych zasobach.
W pierwszej kolejności usługa koszenia obejmuje tereny placów zabaw.

więcej ... |


KOMUNIKAT
06.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że od dnia 05.05.2021 r. w budynkach przy ulicach:
Basztowa, Kasztelańska
będą wykonywane przeglądy instalacji i urządzeń gazowych lokalach mieszkalnych. Szczegółowe informacje zostaną wywieszone na poszczególnych klatkach w w/w budynkach.

KOMUNIKAT
11.02.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:
§ 14 pkt 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
§ 6 pkt 7. Wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione.

Prosimy o przestrzeganie postanowień w/w regulaminu. 
ul. Hetmańska 48 

Administracja


Nośmy maseczki w windach!
05.01.2021
W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu zwraca się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób oraz o korzystania z wind i części wspólnych budynków wyłącznie mając prawidłowo założoną maseczkę, która zakrywa usta i nos.

 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
14.06.2021


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wernisaż wystawy fotograficznej 
31.05.2021

W dniu 28 maja 2021 roku, miała miejsce kolejna odsłona wystawy poplenerowej Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK Wałbrzych 2019. Można było odczuć pewien luz epidemiczny - tak od dawna oczekiwany, choć jeszcze nie w pełni wszechobecny.

 Niestety, trzeba było nadal przestrzegać limitu gości i innych obowiązujących ograniczeń w kontaktach międzyludzkich. Ale cieszyliśmy się, że możemy przypomnieć z przed pandemii, artystyczny wysiłek uczestników Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej - mistrzów fotografii z różnych stron Polski. Każdy z nich odkrywał wówczas osobliwości naszego bogatego pod wieloma względami regionu. 

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |