PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje o przywróceniu możliwości osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta ( parter, pok. 25, wejście od strony parkingu) oraz w Dziale Eksploatacji – Administratorzy zasobów ( parter, pok.3, wejście główne od strony al. Podwale), w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,

  • wtorek od 8:00 do 17:00,

  • piątek od 7:00 do 14:00.

Z pracownikami Spółdzielni istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego - wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.
W celu zachowania bezpieczeństwa - w dalszym ciągu obowiązują zasady przeciwdziałania pandemii koronawirusa ( maseczki, środki dezynfekcji, zachowanie odległości – dystansu).


WYMIANA WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów wymian na danych nieruchomościach budynkowych będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymiana wodomierzy będzie prowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego przy COVID-19. Prosimy o udostępnienie lokali, celem przeprowadzenia w/w wymiany oraz zapewnienie dostępu do miejsca zamontowania wodomierzy, a także o wyrozumiałość i współpracę.

TERMINY WYMIANY WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w kwietniu 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

UWAGA!!! AKTUALIZACJA TERMINÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym
harmonogramem – w dniach 26 lipca do 08 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 48

26.07.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. kl. 50 od M-1 do M-17

godz. 14.00-18.30

2

Basztowa kl. 52

27.07.2021 r.

godz. 14.00-18.30

3

Basztowa kl. 54

28.07.2021 r.

godz. 10.30-18.30

4

Basztowa kl. 58

29.07.2021 r.

godz. 14.00-18.30

5

Basztowa kl. 60

30.07.2021 r.

godz. 14.00-18.30

Basztowa kl. 62 od M-1 do M-17

godz. 10.30-18.30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach 02 do 06 sierpnia 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 62 od M-18 do M-34

02.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 64

godz. 14.00-18.30

2

Basztowa kl. 50 od M-18 do M-33

03.08.2021 r.

godz. 14.00-18.30

Basztowa kl. 56

godz. 10.30-18.30

3

Basztowa kl. 17

04.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 19 od M-1 do M-17

godz. 14.00-18.30

4

Basztowa kl. 19 od M-18 do M-34

05.08.2021 r.

godz. 14.00-18.30

Basztowa kl. 21

godz. 10.30-18.30

5

Basztowa kl. 23

06.08.2021 r.

godz. 10.30-18.30

Basztowa kl. 25 od M-1 do M-17

godz. 14.00-18.30

| ARCHIWUM |OSTRZEŻENIA POGODOWE 


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnegoInstrukcja użytkowania dźwigu osobowego ul. Basztowa 37.
  1. W celu wezwania kabiny wcisnąć przycisk w kasecie umieszczonej przy drzwiach przystankowych . Przyjęcie wezwania jest potwierdzane podświetleniem przycisku.
  2. Po automatycznym otwarciu drzwi należy wejść do kabiny i wcisnąć przycisk przystanku docelowego. Przyjęcie dyspozycji jest potwierdzane podświetleniem przycisku. Drzwi zamykają się automatycznie. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie dyspozycji.

więcej ... |


KOMUNIKAT
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w budynkach przy ulicy Fortecznej wykonywane są przeglądy instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe informacje wywieszone są na poszczególnych klatkach w w/w budynkach.

Wymiana dźwigu w klatce schodowej Basztowa 33
23.06.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 28.06.2021r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Basztowa 33 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Basztowa 35 (nr  domofonu do klatki schodowej nr 35 został Państwu wcześniej przekazany ). 

Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu


INFORMACJA
27.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że działki nr 115/5, 115/6 przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) oraz działka nr 114/1 ( część drogi dojazdowej oraz część pobocza szutrowego) przy al. Podwale (w pobliżu siedziby Spółdzielni) obręb nr 47 Podzamcze nie są i nigdy nie były własnością Spółdzielni.
Gmina Wałbrzych, jako właściciel działek nr 115/5 oraz 115/6, zbyła wskazany teren na rzecz innego właściciela.
Sytuację obrazuje załącznik mapowy.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu


KOMUNIKAT
06.05.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że od 05.05.2021 r. rozpoczęto prace zwiazane z koszeniem terenów zielonych w naszych zasobach.
W pierwszej kolejności usługa koszenia obejmuje tereny placów zabaw.

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
12.07.2021


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres czynności biura:

  • informowanie o sposobie przyjmowania zgłoszeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zasadach ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali,
  • przyjmowanie pism i wniosków dotyczących spraw windykacyjnych, podpisywanie przez dłużnika umów w sprawie spłaty zadłużenia,
  • przyjmowanie korespondencji od interesantów.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Zajęcia wakacyjne w OSK 
20.07.2021

Za nami już pierwszy turnus zajęć edukacyjnych i zabaw przebiegających pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Wystartowaliśmy dniem organizacyjnym, podczas którego dzieci zapoznały się z zasadami uczestnictwa w zajęciach. Tradycyjnie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielką Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Omówione zostały zasady bezpiecznego wędrowania, przestrzegania higieny osobistej oraz problematyka uzależnień. Dzieci uprzedzone zostały o niebezpieczeństwach spowodowanych kontaktem z barszczem Sosnowskiego, ukąszeniem przez żmije oraz sposobami obrony przed kleszczami. Podczas spotkania z funkcjonariuszem Policji omówione zostały zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji. Problematyka ekologii i ochrony środowiska była tematem warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie „Czysty Wałbrzych”.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |