WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko : Administrator zasobów mieszkaniowych
05.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko: Administrator zasobów mieszkaniowych

więcej ... |


Prace związane z remontem posadzki w suszarniach budynku przy ul. Kasztelańskiej 84
14.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu prosi o nie wieszanie prania w suszarni, od dnia 13.02.2019r. ponieważ w dniu 14.02.2019r. (czwartek) firma „WAKO” rozpoczyna prace związane z remontem posadzki w suszarniach budynku przy ul. Kasztelańskiej 84.

więcej ... |


SM „Podzamcze” zwraca uwagę mieszkańcom nieruchomości przy ul. Grodzkiej 15-37; 39-45 na konieczność zamykania na klucz boksów śmietnikowych
12.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu
ZWRACA UWAGĘ MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI PRZY
UL. GRODZKIEJ 15-37; 39-57 NA KONIECZNOŚĆ ZAMYKANIA NA KLUCZ BOKSÓW ŚMIETNIKOWYCH - CELEM OGRANICZENIA DOSTĘPU OSOBOM POSTRONNYM.

więcej ... |


Wolna wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 89 
12.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 89.

więcej ... |


SM „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI przy ul. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach na klatce schodowej itp.
12.02.2019
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU wzywa mieszkańców nieruchomości przy ul.. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ :
szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach na klatce schodowej itp.

więcej ... |


Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Palisadowej 41
08.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „GRABMA” od dnia 11.02.2019r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Palisadowej 41.

więcej ... |


Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 26
05.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 26.

więcej ... |


S.M. „Podzamcze” informuje, że wpłynęła skarga dot. wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19
28.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpłynęła skarga dot. wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80
10.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SM „ PODZAMCZE ” WZYWA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU PRZY UL. BLANKOWEJ 46 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAWIONYCH W KORYTARZU PIWNICZNYM MEBLI I ELEMENTÓW MEBLI 
08.02.2019

  

więcej ... |


SM „Podzamcze” WZYWA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW PRZY UL. BLANKOWEJ 39, GRODZKIEJ 42, PALISADOWEJ 85 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA POZOSTAWIONYCH : LODÓWKI, WERSALKI I SZAFKI !!!  
22.01.2019

  

więcej ... |


S M „Podzamcze” WZYWA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 16-18 ORAZ MIESZKAŃCA BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 46 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA POZOSTAWIONYCH MEBLI !!!! 
18.01.2019

  

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI MEBLE PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM PRZY UL. FORTECZNEJ 35 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!!
13.12.2018

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Zakończenie ferii w OSK 
08.02.2019

Zakończyły się zajęcia zorganizowane przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny SM Podzamcze podczas ferii zimowych. W okresie dwóch tygodni dzieci zapewnione miały wiele atrakcji połączonych z pozyskiwaniem przydatnej wiedzy. Podczas spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu i korzystania z portali społecznościowych.

Na spotkaniu z przedstawicielkami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego uzyskali wiedzę z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania. Zajęcia recyklingowe zorganizowała Fundacja RECAL, a warsztaty przeprowadzone przez przedstawiciela Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych poświęcone były dokarmianiu zwierząt podczas zimy.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |