WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

Kończy się okres do wymiany grzejników 
12.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym i przygotowaniem instalacji ogrzewczej do pracy, wymiany grzejników należy wykonać do dnia 31.08.2019 r. Zgody na wyminę grzejników wydawane będą do dnia 26.08.2019 r.


Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Poselskiej 15.
11.09.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ul. Poselskiej 15.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 30.
06.09.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 30.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.
06.09.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Basztowej 25
05.09.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy10 a 11 piętrem w budynku przy ul. Basztowej 25.

więcej ... |


KOMUNIKAT
30.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 02-09-2019r. będą prowadzone prace związane z remontem nawierzchni szutrowej oraz betonowej przy ul. Blankowej 35-41.

więcej ... |


Przeprowadzenia rozruchu instalacji centralnego ogrzewania
23.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że przystępuje do przeprowadzenia rozruchu instalacji centralnego ogrzewania według następującego harmonogramu:

więcej ... |


Wolna wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 40.
22.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 40.

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Fortecznej 48.
21.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Fortecznej 48.

więcej ... |


KOMUNIKAT
15.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia:

  • 18.07.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien na klatce schodowej
  • 19.07.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien we wnękach pomiędzy piętrami przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Basztowej 60.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!
Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
22.05.2019

 
 

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


KOMUNIKAT
21.03.2019

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniu 15 marca 2019r.  w sprawie przeprowadzenia ostatniej akcji „Wywalamy graty z chaty” przez Urząd Miasta  Wałbrzycha informujemy, że mieszkańcy są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy  ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. w : Dz. U. z 2018r poz.1454).

Administracja


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Zakończenie wakacyjnych zajęć w OSK 
02.09.2019

Na zakończenie zajęć organizowanych w okresie wakacji przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbył się bal przebierańców prowadzony przez animatora. Podczas imprezy wybrano najoryginalniejsze przebrania i wyłoniono zwycięzców konkursów sprawnościowych.

W ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje” przedstawiciel Wojewódzkiego Ruchu Drogowego przekazał dzieciom wiedzę dotyczącą konieczności zapinania pasów podczas jazdy samochodem. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość praktycznego zastosowania pasów bezpieczeństwa na symulatorze zderzeń.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |