WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |

   

 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!  


Palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione 
21.03.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego …:
- § 14 ust. 1 "wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej",
- ust. 5 "palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


KOMUNIKAT    
19.03.2018
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU
informuje, że 30 marca 2018r. (piątek) będzie dniem wolnym za 6 stycznia br. – Święto Trzech Króli. 
Spółdzielnia będzie nieczynna.

więcej ... |


U W A G A !!! Kontrole segregacji odpadów
15.03.2018
Kontrole segregacji odpadów przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zgodnie z zawiadomieniem z dnia 09.03.2018r. Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Infrastruktury i Nieruchomości, zamierza przeprowadzić kontrole w zakresie
przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów na nieruchomościach pod adresami:

więcej ... |


Wolna wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 71
08.03.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 71.

więcej ... |


Plan remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców po przeprowadzonej weryfikacji
21.02.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że po weryfikacji 11 złożonych wniosków pod względem merytorycznym, technicznym, finansowym, prawnym, a także pilności realizacji, do planów remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców przyjęto przy:

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
Wolne pomieszczenie techniczne na 11p. budynku przy ul. Senatorskiej 17
Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo jezdnego w obrębie nieruchomości Forteczna 42-60  oraz wolne pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 8
"WYWALAMY GRATY Z CHATY"
Wolne wnęki pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48 oraz między 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 6
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”, informuje wszystkich lokatorów, że miejscem umieszczania wszelkich reklam są skrzynki reklamowe, znajdujące się przed drzwiami wejściowymi do budynku
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowa 89 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Palisadowa 90
Prosimy o bezwzględne dostosowanie się i przestrzeganie postanowień Regulaminu Porządku Domowego
POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK
Wolne wnęki między 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowej 37 i pod schodami w piwnicy, w budynku przy ulicy Hetmańskiej 60 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Blankowej 30
Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 41 oraz możliwość wynajęcia zwolnionej części pomieszczenia po węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 16
Wolna wnęka między 3 a 4 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 54 oraz pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Senatorskiej 32
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

  


   WAŻNE KOMUNIKATY 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  2017  |  więcej ... |
 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wspomnienia fotograficzne 
05.032018 

W związku z obchodami 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” Ośrodek Społeczno-Kulturalny realizował będzie do kończ 2018 roku cykliczne wystawy starych fotografii.

 Wystawy dokumentujące Spółdzielnię i jej działalność eksponowane będą w gablotach znajdujących się w Ośrodku. 

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |