WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH " WYWALAMY GRATY Z CHATY " Marzec 2019 r. Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  
15.03.2019
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Marzec 2019 r.
"WYWALAMY GRATY Z CHATY"
Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Senatorska 17  
14.03.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy parterem a 1 piętrem w budynku przy ul. Senatorska 17.

więcej ... |


Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych na ulicach Blankowa oraz Hetmańska 
13.03.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 11.03.2019 r. w budynkach przy ulicach: Blankowa, Hetmańska są wykonywane przeglądy instalacji i urządzeń gazowych lokalach mieszkalnych. 

więcej ... |


Prace związane z malowaniem klatki schodowej przy
ul. Palisadowej 43 

08.03.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „COSTA” od dnia 11.03.2019r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej przy ul. Palisadowej 43.

więcej ... |


KOMUNIKAT: PALENIE PAPIEROSÓW I WYKONYWANIE GŁOŚNYCH PRAC REMONTOWYCH 
26.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w "Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu", który mówi:

więcej ... |


SM „Podzamcze” zwraca uwagę mieszkańcom nieruchomości przy ul. Grodzkiej 15-37; 39-45 na konieczność zamykania na klucz boksów śmietnikowych
12.02.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu
ZWRACA UWAGĘ MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI PRZY
UL. GRODZKIEJ 15-37; 39-57 NA KONIECZNOŚĆ ZAMYKANIA NA KLUCZ BOKSÓW ŚMIETNIKOWYCH - CELEM OGRANICZENIA DOSTĘPU OSOBOM POSTRONNYM.

więcej ... |


SM „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI przy ul. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach na klatce schodowej itp.
 
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU wzywa mieszkańców nieruchomości przy ul.. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ :
szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach na klatce schodowej itp.

więcej ... |


S.M. „Podzamcze” informuje, że wpłynęła skarga dot. wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpłynęła skarga dot. wyrzucania przez okna niedopałków papierosów, chleba, śmieci itp. rzeczy oraz trzepania pościeli, chodników przez okna i balkony w budynku przy ul. Basztowej 19.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
21.03.2019

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniu 15 marca 2019r.  w sprawie przeprowadzenia ostatniej akcji „Wywalamy graty z chaty” przez Urząd Miasta  Wałbrzycha w dniu 26 marca br. na terenie dzielnicy Podzamcze  informujemy, że po w/w terminie mieszkańcy są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy  ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. w : Dz. U. z 2018r poz.1454).

Administracja


SM ,,PODZAMCZE “ WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ MATERAC PRZY BUDYNKU UL. BLANKOWA 23 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!  
07.03.2019

  

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,PODZAMCZE “ WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ MEBLE PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM FORTECZNA 35 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!! 
21.02.2019

więcej ... |


DZIĘKUJEMY! 
26.02.2019
W nawiązaniu do komunikatów, jakie ukazały się w dniu 21.01.2019r. oraz 08.02.2019r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej SM Podzamcze w sprawie pozostawionej szafki w korytarzu piwnicznym: ul. Blankowa 39 oraz uprzątnięcia z korytarza piwnicznego mebli i elementów mebli w budynku przy ul. Blankowa 46 informujemy, że podjęte przez Spółdzielnię działania

więcej ... |


U W A G A ! S M „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI MEBLE, DYWANY ORAZ MATERIAŁY BUDOWLANE PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM PRZY UL. GRODZKIEJ 37 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
20.02.2019

  

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Konkurs plastyczny „Moje ulubione zwierzątko” rozstrzygnięty 
18.03.2019

W dniu 15 marca 2019 roku w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów laureatom miejskiego konkursu plastycznego „Moje ulubione zwierzątko”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu we współpracy z Ośrodkiem Społeczno – Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”. 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I – III z terenu gminy Wałbrzych. Na konkurs wpłynęło 511 prac plastycznych. Komisja konkursowa przyznała 9 nagród i 24 wyróżnień w 3 kategoriach wiekowych.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |