PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje o przywróceniu możliwości osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta ( parter, pok. 25, wejście od strony parkingu) oraz w Dziale Eksploatacji – Administratorzy zasobów ( parter, pok.3, wejście główne od strony al. Podwale), w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,

  • wtorek od 8:00 do 17:00,

  • piątek od 7:00 do 14:00.

Z pracownikami Spółdzielni istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego - wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.
W celu zachowania bezpieczeństwa - w dalszym ciągu obowiązują zasady reżimu sanitarnego.


WYMIANA WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów wymian na danych nieruchomościach budynkowych będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymiana wodomierzy będzie prowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego przy COVID-19. Prosimy o udostępnienie lokali, celem przeprowadzenia w/w wymiany oraz zapewnienie dostępu do miejsca zamontowania wodomierzy, a także o wyrozumiałość i współpracę.

TERMINY WYMIANY WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w kwietniu 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

UWAGA!!! AKTUALIZACJA TERMINÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 13 do 17 września 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach: 

Lp.

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 18-20 (II TERMIN)

13.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Grodzka kl. 22-30 (II TERMIN)

Forteczna kl. 37-51

godz. 11.00-19.30

2

Grodzka kl. 32-40 (II TERMIN)

14.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Senatorska 2-4 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

Kasztelańska 1 Pawilon A1

Hetmańska 1 Pawilon B1

3

Grodzka kl. 42-50 (II TERMIN)

15.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Senatorska 6-8 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

Senatorska 10-12 (II TERMIN)

Al. Podwale 1 – Pawilon usługowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w dniach od 20 do 24 września 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Grodzka kl. 63-65 (II TERMIN)

20.09.2021 r.

godz. 11.30-18.00

Grodzka kl. 52-54 (II TERMIN)

godz. 13.30-18.30

Kasztelańska kl. 42-46 (II TERMIN)

godz. 15.00-19.00

Senatorska kl. 3-13 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.00

2

Basztowa 2-22 (II TERMIN)

21.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Senatorska kl. 15-21 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

Senatorska kl. 30-36 (II TERMIN)

3

Kasztelańska 48-70 (II TERMIN)

22.09.2021 r.

godz. 11.00-18.00

Kasztelańska 72-74 (II TERMIN)

godz. 13.00-19.00

Senatorska kl. 38-46 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

Forteczna kl. 2-6 (II TERMIN)

4

Grodzka 9-11 (II TERMIN)

23.09.2021 .

godz. 11.00-17.30

Kasztelańska 76-82 (II TERMIN)

godz. 13.30-19.00

Forteczna kl. 8-20 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

5

Basztowa 48-52 (II TERMIN)

24.09.2021 r.

godz. 11.00-19.00

Forteczna kl. 22-32 (II TERMIN)

godz. 11.00-19.30

 | ARCHIWUM |  OSTRZEŻENIA POGODOWE 

PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnegoKOMUNIKAT
31.08.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że dnia 31.08.2021 r. upływa termin ważności wydanych zgód na wymianę/demontaż/ likwidację grzejników w lokalach mieszalnych. Prosimy o zakończenie trwających prac na instalacji c.o.
Od dnia 31.08.2021 r. wnioski na w/w prace nie będą przyjmowane.

UWAGA
14.09.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu prosi o usunięcie rowerów mebli itp. z pomieszczenia rowerowni w terminie do 15-09-2021r.
Obecny stan uniemożliwia pomalowanie tego pomieszczenia.

Administracja


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 87
08.09.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 09.09.2021r. zostaną rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigu osobowego zabudowanego w klatce schodowej Palisadowa 87 w Wałbrzychu.
W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu tego dźwigu z eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
Planowane wyłączenie „starego” dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejścia do tej klatki schodowej.

Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu


KOMUNIKAT
08.09.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniach od 08.09.2021 r. do 20.09.2021 r. nastąpi uzupełnianie wody w instalacji c.o., w budynkach będących w zasobach SM „Podzamcze”

Poniżej zamieszczamy harmonogram:


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 89
31.08.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 01.09.2021r. zostaną rozpoczęte prace budowlane poprzedzające wymianę dźwigu osobowego zabudowanego w klatce schodowej Palisadowa 89 w Wałbrzychu.

W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu tego dźwigu z eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem.
Planowane wyłączenie „starego” dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.

Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu


Instrukcja użytkowania nowych dźwigów osobowych w bramach przy ul. Basztowej 37 i Basztowej 33
  1. W celu wezwania kabiny wcisnąć przycisk w kasecie umieszczonej przy drzwiach przystankowych . Przyjęcie wezwania jest potwierdzane podświetleniem przycisku.
  2. Po automatycznym otwarciu drzwi należy wejść do kabiny i wcisnąć przycisk przystanku docelowego. Przyjęcie dyspozycji jest potwierdzane podświetleniem przycisku. Drzwi zamykają się automatycznie. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie dyspozycji.

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
14.09.2021


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres czynności biura:

  • informowanie o sposobie przyjmowania zgłoszeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zasadach ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali,
  • przyjmowanie pism i wniosków dotyczących spraw windykacyjnych, podpisywanie przez dłużnika umów w sprawie spłaty zadłużenia,
  • przyjmowanie korespondencji od interesantów.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” rozstrzygnięty 
30.08.2021

W dniu 27 sierpnia 2021 roku, w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje”. 

Pomysłodawcą i współorganizatorem organizatorem konkursu była Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wałbrzychu, która ufundowała nagrody rzeczowe dla laureatów. Wystawa prac uczestników konkursu udostępniona będzie do 15 września br. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |