PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74 666 26 11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662 142 826

awarie dźwigów tel. 604 945 123
 

| więcej kontaktów ... | 


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 44

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że w dniu 12.07.2024r. rozpoczęto prace budowlane i elektryczne poprzedzające wymianę dźwigu osobowego zabudowanego w  klatce schodowej Grodzka 44 w Wałbrzychu.

W pierwszym okresie trwania tych prac „stary” dźwig nie zostanie wyłączony z eksploatacji. O wyłączeniu „starego” dźwigu z  eksploatacji zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. 

Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu


Wymiana dźwigu w klatce schodowej Grodzka 18

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 03.07.2024r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Grodzka 18 w Wałbrzychu.

Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Grodzka 20 (zostanie Państwu przekazany nr  domofonu do klatki schodowej nr 20). Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu

Zarząd S.M. „Podzamcze” w WałbrzychuKoszty za III 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.989.693,35 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 27.920,84 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.961.772,51 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za IV 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.611.154,47 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 22.690,57 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.588.463,90 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za V 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.126.463,37 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 16.087,45 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.110.375,92 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

Koszty za VI 2024 r.
Łączny koszt zakupu ciepła dla zasobów na Podzamczu: 1.017.400,59 zł
Wysokość udzielonej przez dostawcę ciepła rekompensaty: 14.578,64 zł
Koszt obciążający odbiorców indywidualnych i właścicieli lokali użytkowych: 1.002.821,95 zł
Podane wartości zawierają w sobie 23% VAT.

| więcej ... |


OSTRZEŻENIA POGODOWE 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach dla miasta Wałbrzycha. Od godz. 1200 dnia 16.07.2024 r. do godz. 2000 dnia 16.07.2024 r., prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.

W związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy o nie wchodzenie na teren parków miejskich, na obiekt wieży widokowej i zrezygnowanie z odwiedzin grobów bliskich na cmentarzach komunalnych. Unikajmy parkowania aut pod drzewami, a z terenu posesji, balkonów i parapetów usuńmy wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie.


BIEŻĄCE KOMUNIKATY

Komunikaty


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

DRUKI DO POBRANIA

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ - POLISA UNIQA

DODATEK MIESZKANIOWY

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 AKTUALNOŚCI

Formalności przy zmianie właściciela prawa do lokalu mieszkalnego

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 17 (godz. 800) do 18 lipca 2024 r. zostanie wstrzymany dopływ gazu przy ul. Hetmańskiej 36-38. Ponowne włączenie gazu nastąpi w dniu 18 lipca (czwartek) w godz. od 11:00 do 13:00

Obecność w mieszkaniach obowiązkowa!

Prosimy o zamknięcie zaworów gazowych i niewłączanie kuchenek do czasu przyjścia pracownika, celem odpowietrzenia instalacji. 

Za nieudogodnienia przepraszamy!

Administracja


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 15 (godz. 800) do 16 lipca 2024 r. zostanie wstrzymany dopływ gazu przy ul. Hetmańskiej 2-4. Ponowne włączenie gazu nastąpi w dniu 16 lipca (wtorek) w godz. od 1100 do 1200

Obecność w mieszkaniach obowiązkowa! 

Prosimy o zamknięcie zaworów gazowych i niewłączanie kuchenek do czasu przyjścia pracownika, celem odpowietrzenia instalacji.

Za nieudogodnienia przepraszamy!

Administracja


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Spółdzielnią a mieszkańcami, jej przyspieszenia oraz ograniczenia kosztów istnieje możliwość wypełnienia i złożenia dokumentu "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną"
Dokument taki umożliwia osobom zainteresowanym złożenie deklaracji o chęci otrzymywania wszelkiej korespondencji przeznaczonej dla właściciela lokalu w postaci elektronicznej.
 
Powyższe oświadczenie dotyczy w szczególności: informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych, ich zmian, rozliczeń mediów, zawiadomień oraz wezwań związanych z posiadanym lokalem - nie zwalnia jednak z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie papierowej, jeżeli taka zostanie nadana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu.
 
Oświadczenie dostępne jest:

  • w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 25 (parter),

  • na stronie internetowej w zakładce „DRUKI DO POBRANIA”.

PLIK DO POBRANIA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w WałbrzychuSzanowni Państwo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 30.05.2024 r. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wprowadza nową Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Szczegóły dostępne w Taryfie opublikowanej na stronach WZWiK, link poniżej:

http://wzwik.walbrzych.sisco.info/zalaczniki/1911/Decyzja_ WR.RZT.70.137.2022_22-05-2024_12-17-38.pdf

Podwyżka ceny zakupu i dostawy 1m3 wody i odprowadzania ścieków wynosi około 31%
w stosunku do dotychczasowej taryfy.

Zmiana wysokości opłat zaliczkowych za zimną wodę i kanalizację, które wnoszą Państwo przy miesięcznych opłatach za używanie lokalu nastąpi od dnia 01.08.2024 r.

Informacje otrzymają Państwo w terminie do końca lipca 2024 r. razem z kartą rozliczenia kosztów wody za okres I-V 2024.

Zarząd SM „Podzamcze”


 


PLANOWANE I REALIZOWANE PRACE BUDOWLANO - REMONTOWO - INSTALACYJNE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODZAMCZE"


  • Prace remontowo-konserwacyjne

więcej ... |


  • Przeglądy instalacji gazowej od 17.02.2023 r.

harmonogram ... |


  • Wymiana podzielników kosztów ciepła

harmonogram ... |


  • Wymiana wodomierzy

więcej ... |


  • Wymiana dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni 

więcej ... |


GOSPODARKA ODPADAMI


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" wzywa mieszkańców, którzy pozostawili gabaryty (meble, sprzęt rtv i agd, drzwi, armatura sanitarna itp.)
do ich natychmiastowego usunięcia !!!
    

więcej ... |
Zasady segregacji odpadów

PSZOK - Ulotka informacyjna

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK


 


więcej ... |  

REZYGNACJA Z KSIĄŻECZEK OPŁAT
Osoby, które nie dokonują opłat za mieszkanie na blankietach z książeczek opłat, proszone są o złożenie rezygnacji z otrzymywania książeczek.
Pisemną rezygnację można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, przesłać na adres Spółdzielni lub na e-mail: biuro@smpodzamcze.com.pl Rezygnację można również zgłosić telefonicznie pod numerem 74-66-56-974

 CO SŁYCHAĆ W OSK

Edukacyjne atrakcje dla dzieci

W ramach poniedziałkowych zajęć i warsztatów dzieci uczęszczające do Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” brały udział w spotkaniu z funkcjonariuszką Straży Miejskiej. Podczas spotkania z omówione zostały zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji.

| więcej ... |


U W A G A !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w ostatnim czasie kilkukrotnie doszło do zatkania instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Fortecznej 8.
Przyczyną jest wrzucanie przez nieodpowiedzialnych mieszkańców do kanalizacji różnego rodzaju szmat, siatek, obierek. 

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK ! 

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

Zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu § 6 pkt.2
„Zabrania się wrzucania do muszli klozetowej wszelkich materiałów mogących spowodować zatkanie instalacji kanalizacyjnej, takich jak np. śmieci, wata, kości, szmaty.”
Zwracamy uwagę, że koszty udrażniania i sprzątania po wybiciu kanalizacji obciążają wszystkich mieszkańców nieruchomości. 

   
   

do góry  |