WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

Wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.
14.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 3 a 4 piętrem oraz między 5 a 6 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 40.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.
14.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 30.
14.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 30.

więcej ... |


KOMUNIKAT
12.08.2019
W dniach od 16.08.2019 r. do 23.08.2019 r. Biuro Minol Zenner Sp. z o.o. będzie nieczynne z powodu urlopu.

więcej ... |


Kończy się okres do wymiany grzejników 
12.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym i przygotowaniem instalacji ogrzewczej do pracy, wymiany grzejników należy wykonać do dnia 31.08.2019 r. Zgody na wyminę grzejników wydawane będą do dnia 26.08.2019 r.


KOMUNIKAT
06.08.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 19.08.2019r. rozpoczną się prace ziemne (wykopy) związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej na terenie zielonym (ogródek) od str. wejścia pomiędzy bramą ul. Senatorskiej 7 a 9.

więcej ... |


Wolna wnęka pod schodami w piwnicy, w budynku przy ulicy Hetmańskiej 66.
29.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pod schodami w piwnicy, w budynku przy ulicy Hetmańskiej 66.

więcej ... |


UWAGA
19.07.2019
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. FORTECZNEJ 38 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ORAZ KORYTARZA PIWNICY : RUPIECI.

więcej ... |


KOMUNIKAT
19.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 22.07.2019r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z utwardzeniem terenu przy ul. 11 Listopada 97 .

więcej ... |


KOMUNIKAT
15.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia:

  • 18.07.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien na klatce schodowej
  • 19.07.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien we wnękach pomiędzy piętrami przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Basztowej 60.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |UWAGA
23.07.2019
W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 22 lipca BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
PRZY UL. GRODZKIEJ 50
PODCZAS KTÓREJ, STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH W KTÓRYCH ZNAJDOWAŁY SIĘ ODPADY BUDOWLANE (GRUZ) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU
WZYWA MIESZKAŃCA DO:
NATYCHMIASTOWEGO OPRÓŻNIENIA POJEMNIKA Z ZALEGAJĄCEGO GRUZU.

więcej ... |GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
22.05.2019

 
 

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


KOMUNIKAT
21.03.2019

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniu 15 marca 2019r.  w sprawie przeprowadzenia ostatniej akcji „Wywalamy graty z chaty” przez Urząd Miasta  Wałbrzycha informujemy, że mieszkańcy są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy  ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. w : Dz. U. z 2018r poz.1454).

Administracja


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wakacyjna nauka i zabawa 
05.08.2019

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pracownicy Castoramy zorganizowali warsztaty „majsterkowo”. Podczas zajęć dzieci uzyskały wiedzę dotycząca ochrony środowiska oraz składały drewniane skrzynki. Druga wyprawa do ruin Zamku Cisy umożliwiła uczestnikom zaznajomieni się z historią zamku oraz prowadzonymi tam badaniami archeologicznymi.

Konkurs rysowania na asfalcie odbywał się w tzw. Czerwonym dniu. Uczestnicy wykazywali się swoimi zdolnościami rysując wakacyjne motywy.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |