WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  
WIADOMOŚCI
Biuro Obsługi Interesanta

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |

   

 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!  

 

BRAK OSTRZEŻEŃ METEO 


U W A G A !!!
Kasztelańska po przeprowadzonej kontroli segregacji odpadów komunalnych

11.04.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Infrastruktury i Nieruchomości w dniu 10 kwietnia 2018r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przy:
 
  · Kasztelańskiej 2,4
  · Kasztelańskiej 14-34
  · Kasztelańskiej 42-46; 72-82
  · Kasztelańskiej 84, 86, 88

więcej ... |


U W A G A !! 
w obrębie nieruchomości Kasztelańska 84-86 składowany jest gruz, który będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu przy ul. Kasztelańskiej 60-70, a w obrębie budynków Grodzka 22-40, 42-54, składowany gruz będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu na wysokości budynków Grodzka 34-40 w Wałbrzychu

13.04.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w obrębie nieruchomości Kasztelańska 84-86, składowany jest gruz, który będzie wykorzystany przy budowie nowego parkingu przy ul. Kasztelńskiej 60-70.

więcej ... |


Wolne wnęki między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 82 oraz 10 a 11 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 44 A
10.04.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 82.

więcej ... |


PILNE usunięcie rzeczy (za wyjątkiem sprzętu sportowego) najpóźniej do dnia 19.04.2018r z pomieszczenia tzw. wózkowni, rowerowni - w piwnicy, na wprost schodów w budynku przy ul. Hetmańskiej 2 
06.04.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do lokatorów o p i l n e usunięcie rzeczy (za wyjątkiem sprzętu sportowego), które pozostawili w pomieszczeniu tzw. wózkowni, rowerowni - w piwnicy, na wprost schodów, najpóźniej do dnia 19.04.2018r. 

więcej ... |


Oferta pracy na stanowisko: Inspektor ds. Budowlanych
06.04.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektor ds. Budowlanych

więcej ... |


 POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione
Plan remontów na rok 2018 w ramach prac wynikających z wniosków mieszkańców po przeprowadzonej weryfikacji
Wykaz danych teleadresowych do firmy PHU KOMUNALNIK
Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Fortecznej 48 oraz prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Fortecznej 24 – 40 - II etap
Włączenie dopływu zimnej wody do garaży
Awaria instalacji gazowej
U W A G A !!! Kontrole segregacji odpadów
Wolna wnęka między 4 a 5 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 71
U W A G A !!! 
Kontrole segregacji odpadów
KOMUNIKAT
Oferta pracy na stanowisko : Inspektor ds. Budowlanych
Wolne pomieszczenie techniczne na 11p. budynku przy ul. Senatorskiej 17
Prace związane z remontem nawierzchni ciągu pieszo jezdnego w obrębie nieruchomości Forteczna 42-60  oraz wolne pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku przy ul. Fortecznej 8
"WYWALAMY GRATY Z CHATY"
Wolne wnęki pomiędzy 1 a 2 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 48 oraz między 9 a 10 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 6
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”, informuje wszystkich lokatorów, że miejscem umieszczania wszelkich reklam są skrzynki reklamowe, znajdujące się przed drzwiami wejściowymi do budynku
Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowa 89 oraz wolne pomieszczenie w piwnicy do indywidualnego odpłatnego użytku, w budynku przy ulicy Palisadowa 90
   

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

ROK: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

  


   WAŻNE KOMUNIKATY 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

2016  |  2017  |  więcej ... |
 CO SŁYCHAĆ W OSK

Zawitała wiosna 
22.03.2018 
W dniu 21 marca odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom VII edycji miejskiego konkursu plastycznego „Portret Pani Wiosny”. 

Wydarzenie miało miejsce w Tesco przy zaaranżowanej wystawie Organizatorami konkursu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, Ośrodek Społeczno – Kulturalny SM „Podzamcze” w Wałbrzychu, Kodak Express SuperFOTOGRAF oraz hipermarket Tesco w Szczawnie Zdroju, w którym przy zaaranżowanej wystawie odbyła się uroczystość. Konkurs adresowany był do uczniów klas I - III oraz do dzieci z oddziałów przedszkolnych wałbrzyskich szkół. Na konkurs wpłynęło 511 prac plastycznych.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |