I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 24.06.2020 r. przywraca realizację prac w obrębie lokali mieszkalnych.
Warunkiem realizacji prac będzie:

 • zachowanie ogólnie obowiązujących zasad przeciwdziałania pandemii koronawirusa,

 • uzyskanie pisemnej zgody użytkownika lokalu i potwierdzenia, że użytkownik nie przebywa na kwarantannie i jest zdrowy.

Dotyczy to między innymi prac w zakresie:

 1. wykonywania przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni,

 2. wykonywania wymian stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni,

 3. interwencji służb technicznych utrzymania ruchu instalacji w lokalach mieszkalnych,

 4. interwencji służb techniczno- eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych dot. zgłoszeń lokatorów w zakresie utrzymania stanu technicznego lokali.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzych


„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od 04 czerwca bieżącego roku przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 25, wejście od strony parkingu)- przy zachowaniu zasad obowiązujących podczas epidemii koronawirusa (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp, limit interesantów przy stanowiskach pracy).
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych kolejek przed wejściem do Biura Obsługi rekomenduje się wcześniejsze umówienie telefoniczne z pracownikiem Spółdzielni terminu wizyty w Biurze Obsługi Interesanta.
W dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu ze Spółdzielnią (w tym z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni) z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Informujemy jednocześnie, że zajęcia w Ośrodku Społeczno – Kulturalnym będą stopniowo uruchamiane od 08 czerwca br. Szczegółowe informacje w tej sprawie umieszczone będą na stronie Ośrodka Społeczno - Kulturalnego.”


OGŁOSZENIE

W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 
AWARIE DŹWIGÓW: 74/ 666-26-11
Poza godzinami pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy i święta do godz. 22:00.

tel. 74/ 66 56 956, 800 700 950

 
AWARIE DŹWIGÓW:  
604-945-123

WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji w godzinach od 22:00 do 7:00, w zakresie:

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej:
661 878 756

awarie elektryczne:  662-142-826

awarie dźwigów:  604-945-123
  

OSTRZEŻENIA POGODOWE 


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


OGŁOSZENIE
22.06.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1 ogłasza przetarg nieograniczony – ustny na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 • przy ul. Palisadowej 79/5, piętro I, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
  Cena wywoławcza wynosi 115 700,00 zł, wadium – 5 785,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00
  w siedzibie Spółdzielni;
   

 • przy ul. Senatorskiej 38/2, parter, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,40 m².
  Cena wywoławcza wynosi 197 000,00 zł, wadium 9 850,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu
  14.07.2020 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.  

więcej ... |


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
NA PLACACH ZABAW

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady:

 1. uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów),

 2. opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to osób, które wspólnie nie mieszkają lub nie gospodarują),

więcej ... |


KOMUNIKAT
15.06.2020
W związku z zakończeniem sezonu grzewczego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że istnieje możliwość wymiany grzejników. Wymiana ta jest możliwa do dnia 31 sierpnia 2020r. po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników. Niezbędne wnioski do załatwienia sprawy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA, bądź w siedzibie Spółdzielni w Biurze Obsługi Interesanta ( parter pok. 25).

KOMUNIKAT
20.05.2020
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi,  temperaturami powietrza zewnętrznego powyżej 15oC oraz prognozą długoterminową – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 19.05.2020r. nastąpiło wyłączenie ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

BRAK WOLNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH
19.06.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że nie ma już wolnych miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Fortecznej 51 w Wałbrzychu, a także na pozostałych parkingach administrowanych przez Spółdzielnię - parkingi przy ul. Blankowej 11, Blankowej 44, Basztowej 51, Kasztelańskiej 70 i Kasztelańskiej 84.

KOMUNIKAT
05.06.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 08.06.2020r. w budynku przy ul. Hetmańskiej 40, rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej. Prace będą realizowane przez firmę „COSTA” z Wałbrzycha.

więcej ... |


KOMUNIKAT
22.05.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że od dnia 25.05.2020 r. w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 będą prowadzone prace na leżakach instalacji c.o., z czym wiąże się konieczność udostępniania komórek piwnicznych pracownikom PECu. 
Bardzo prosimy o wyrozumiałość. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 66 56 962, w godzinach pracy Spółdzielni. 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Darowizna dla wałbrzyskiego szpitala 
11.05.2020
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz brakiem możliwości pozyskana niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz pacjentów Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wystosował apel z prośbą o wsparcie i pomoc.

więcej ... |


Pomoc zakupowa dla seniorów
02.04.2020 
Spółdzielnia Mieszkaniowa " Podzamcze" w Wałbrzychu otrzymała pisemną informację, że w związku z epidemią koronawirusa w pomoc najstarszym mieszkańcom Wałbrzycha zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako koordynator wolontariuszy, organizacji pozarządowych, Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz Rady Wspólnot Samorządowych.

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
24.06.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 
Informacja dla Członków Spółdzielni
Walne Zgromadzenia
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.568) – jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020.568), termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i zwołanie walnego zgromadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe został wydłużony do końca września 2020r. Termin ten, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, może również ulec zmianie.
W związku z powyższym mając na uwadze ochronę życia i zdrowia członków Spółdzielni oraz konieczność zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że wstępny termin zwołania obrad Walnego Zgromadzania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu określa się na wrzesień 2020roku.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wernisaż wystawy fotograficznej
29.06.2020

W dniu 26 czerwca br. w sali wystawowej Ośrodka Społeczno - Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” zaprezentowana została wystawa fotografii Kazimierza Szymeli pt. "Tunezja - kraj kontrastów". 

Autor z dużą wnikliwością ukazał problemy życia osad i wsi, ludzi w swych codziennych życiowych zmaganiach, beztroskę dzieci, które jak wszędzie znajdują swoje sposoby na zabawę i sport. Nie umykały jego uwadze wspaniałe pejzaże, obiekty architektury, kultura i folklor, czy zaczarowane wschody słońca muskające swym światłem dachy beduińskich osad. W swej fotograficznej wędrówce wnikliwie przygląda się ludowej sztuce mieszkańców i opowiada o tym poprzez swoją fotografię.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |