PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje o przywróceniu możliwości osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pok. 25, wejście od strony parkingu) oraz w Dziale Eksploatacji – Administratorzy zasobów ( parter, pok.3, wejście główne od strony al. Podwale), w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,

  • wtorek od 8:00 do 17:00,

  • piątek od 7:00 do 14:00.

Z pracownikami Spółdzielni istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego - wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.
W celu zachowania bezpieczeństwa - w dalszym ciągu obowiązują zasady reżimu sanitarnego.


WYMIANA WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów wymian na danych nieruchomościach budynkowych będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymiana wodomierzy będzie prowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego przy COVID-19. Prosimy o udostępnienie lokali, celem przeprowadzenia w/w wymiany oraz zapewnienie dostępu do miejsca zamontowania wodomierzy, a także o wyrozumiałość i współpracę.

TERMINY WYMIANY WODOMIERZY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w kwietniu 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

UWAGA!!! AKTUALIZACJA TERMINÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 25 do 29 października 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 45-47 (III TERMIN – OSTATECZNY)

25.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Basztowa kl. 49-51 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Grodzka kl. 5-7 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Hetmańska kl. 2-4 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 71-73

godz. 10.00-19.00

2

Kasztelańska 2-4 (III TERMIN – OSTATECZNY)

26.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Kasztelańska 14-34 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa 92-104 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 75-79

godz. 10.00-19.00

3

Hetmańska kl. 2-26 (III TERMIN – OSTATECZNY)

27.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 81-85

godz. 10.00-19.00

4

11 Listopada kl. 95, 97, 99

(III TERMIN – OSTATECZNY)

28.10.2021 .

godz. 12.00-20.00

Porcelanowa kl. 1-5 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Blankowa kl. 8-32 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 87-89

godz. 10.00-19.00

5

Hetmańska kl. 36-44 (III TERMIN – OSTATECZNY)

29.10.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Palisadowa kl. 91-93

godz. 10.00-19.00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w dniach od 02 do 05 listopada 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

Lp.

Adres

Termin

1

Basztowa kl. 2-22 (III TERMIN – OSTATECZNY)

02.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Basztowa kl. 36-44 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

2

Kasztelańska 42-46 (III TERMIN – OSTATECZNY)

03.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

Kasztelańska 48-70 (III TERMIN – OSTATECZNY)

godz. 12.00-20.00

3

Grodzka kl. 22-40 (III TERMIN – OSTATECZNY)

04.11.2021 r.

godz. 12.00-20.00

4

Grodzka kl. 15-37 (III TERMIN – OSTATECZNY)

05.11.2021 .

godz. 12.00-20.00

  | ARCHIWUMOSTRZEŻENIA POGODOWE 


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


OGŁOSZENIE
15.10.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 18.10.2021r. firma PROFIL z siedzibą w Żarowie rozpocznie prace związane z wymianą okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Grodzkiej 51.
Prosimy o przygotowanie dostępu do okien (zdjęcie firanek oraz zabranie kwiatów).
Informujemy, że prace będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

ADMINISTRACJA


UWAGA
28.10.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w związku z koniecznością zakończenia prac związanych z usunięciem awarii na sieci przesyłowej po stronie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji może nastąpić w okresie od dnia 05.11.2021 od godz. 22 do dnia 06.11.2021 do godz. 22 obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej i pogorszenie jakości wody (barwa wody).
Za powstałe niedogodności przepraszamy.
Bieżące informacje o prowadzonych pracach można uzyskać na stronie www.wzwik.pl lub pod nr tel. 994

OGŁOSZENIE
21.10.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 22.10.2021r. firma PROFIL z siedzibą w Żarowie rozpocznie prace związane z wymianą drzwi wejściowych do budynku przy ul. Grodzkiej 49.
Informujemy, że prace będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Za powstałe uciążliwości przepraszamy.

KOMUNIKAT
12.10.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku aktualizacji osób zamieszkałych w lokalu. Powyższe jest zgodne ze Statutem SM „Podzamcze” w Wałbrzychu, który mówi: §7 Członek Spółdzielni ma obowiązek pkt 19 – zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu.

Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 87
30.09.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 04.10.2021r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Palisadowa 87 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiednich klatek schodowych Palisadowa 83 lub Palisadowa 85 ( zostaną Państwu przekazane nr  domofonu do klatek schodowych nr 83 i nr 85 ). Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu

Wymiana dźwigu w klatce schodowej Palisadowa 89
27.09.2021
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze"w Wałbrzychu informuje, że począwszy od dnia 28.09.2021r. zostanie wyłączony z eksploatacji dźwig osobowy zabudowany w klatce schodowej Palisadowa 89 w Wałbrzychu.
Wyłączenie dźwigu związane jest z wymianą tego urządzenia wraz z budową nowego przystanku na poziomie wejście do tej klatki schodowej.
Prosimy o korzystanie z sąsiedniej klatki schodowej Palisadowa 91 (nr  domofonu do klatki schodowej nr 91 został Państwu wcześniej przekazany ). Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu

Zarząd S.M. „Podzamcze”
w Wałbrzychu


Instrukcja użytkowania nowych dźwigów osobowych w bramach przy ul. Basztowej 37 i Basztowej 33
  1. W celu wezwania kabiny wcisnąć przycisk w kasecie umieszczonej przy drzwiach przystankowych . Przyjęcie wezwania jest potwierdzane podświetleniem przycisku.
  2. Po automatycznym otwarciu drzwi należy wejść do kabiny i wcisnąć przycisk przystanku docelowego. Przyjęcie dyspozycji jest potwierdzane podświetleniem przycisku. Drzwi zamykają się automatycznie. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie dyspozycji.

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
25.10.2021


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres czynności biura:

  • informowanie o sposobie przyjmowania zgłoszeń o liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zasadach ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali,
  • przyjmowanie pism i wniosków dotyczących spraw windykacyjnych, podpisywanie przez dłużnika umów w sprawie spłaty zadłużenia,
  • przyjmowanie korespondencji od interesantów.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Uhonorowanie OSK SM Podzamcze 
25.10.2021

W dniu 22 października w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 70–lecia PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się zwiedzaniem Muzeum Przemysłu i Techniki Stara Kopalnia. Natomiast w Montowni Starej Kopalni odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszu. Podczas Jubileuszowej Gali uhonorowani zostali najbardziej aktywni działacze PTTK-u oraz organizacje i jednostki współpracujące z PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. 

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |