WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

KOMUNUIKAT
23.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza mieszkańców budynków przy ul. Kasztelańskiej 14-34 i 48-70 do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych, które są aktualnie urządzane przy
ul. Kasztelańskiej 70 w Wałbrzychu. Podania prosimy składać do dnia 21.06.2019r.

więcej ... |


UWAGA mieszkańcy Kasztelańskiej 14-34, 48-70, 84,86 - zmiana organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.
17.06.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że na odcinku drogi wewnętrznej przy budynkach :  od Kasztelańskiej 22 - 34, 48 - 70 do ul. Kasztelańskiej 84, 86 na ciągu pieszo-jezdnym wprowadzone zostało nowe oznakowanie, które ma na celu uporządkowanie spraw związanych z dojazdem i parkowaniem samochodów na w/w odcinku oraz niezastawianiem dróg dojazdowych dla służb ratunkowych – pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

więcej ... |


KOMUNIKAT
14.06.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 8 a 9 piętrem w budynku przy ulicy Hetmańskiej 52.

więcej ... |


KOMUNIKAT
14.06.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji podań złożonych przez mieszkańców budynków przy ul. Kasztelańskiej 84, 86, 88 w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych przy ul. Kasztelańskiej 84 - do rozdysponowania zostało 6 wolnych miejsc parkingowych.

więcej ... |


Zlecone zostały do naprawy balkony w mieszkaniach nr 1,2,3,5,6,7,8 w budynku przy ul. Porcelanowej 1.
05.06.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że na podstawie opinii technicznej zlecone zostały do naprawy balkony w mieszkaniach nr 1,2,3,5,6,7,8 w budynku przy ul. Porcelanowej 1, które z rusztowania, będzie wykonywała firma „GRABMA”.

więcej ... |


Wolna wnęka pomiędzy 4a5, 5a6, 10a11 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 46.
03.06.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 4a5, 5a6, 10a11 piętrem w budynku przy ul. Fortecznej 46.

więcej ... |


KOMUNIKAT
22.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 22.05.2019r., rozpoczyna się przerwa letnia w dostawie ciepła na cele ogrzewania budynków.


SM ,, Podzamcze " informuje, że w dniach 27.05. – 24.06.2019 r. w godz. 8.00-16.00 zostanie wyłączony dopływ ciepłej i zimnej wody przy ul. Palisadowej 72-80
21.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z pracami termomodernizacyjnymi w dniach 27.05. – 24.06.2019 r. w godz. 8.00-16.00 zostanie wyłączony dopływ ciepłej i zimnej wody przy ul. Palisadowej 72-80.

więcej ... |


Wolna wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Blankowej 31.
20.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pod schodami w piwnicy w budynku przy ulicy Blankowej 31.

więcej ... |


Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 25.
20.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Palisadowa 25.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
22.05.2019

 
 

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


KOMUNIKAT
21.03.2019

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniu 15 marca 2019r.  w sprawie przeprowadzenia ostatniej akcji „Wywalamy graty z chaty” przez Urząd Miasta  Wałbrzycha informujemy, że mieszkańcy są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy  ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. w : Dz. U. z 2018r poz.1454).

Administracja


SM „Podzamcze” zwraca uwagę mieszkańcom nieruchomości przy ul. Grodzkiej 15-37; 39-45 na konieczność zamykania na klucz boksów śmietnikowych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu
ZWRACA UWAGĘ MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI PRZY
UL. GRODZKIEJ 15-37; 39-57 NA KONIECZNOŚĆ ZAMYKANIA NA KLUCZ BOKSÓW ŚMIETNIKOWYCH - CELEM OGRANICZENIA DOSTĘPU OSOBOM POSTRONNYM.

więcej ... |


Deratyzacja korytarzy piwnicznych, komór zspowych i boksów śmietnikowych
22.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma „PROTECT24h.pl” z Wałbrzycha od 15 maja do 30 czerwca 2019r. będzie wykonywała usługi w zakresie deratyzacji korytarzy piwnicznych, komór zspowych i boksów śmietnikowych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o udostępnianie w/w pomieszczeń w celu przeprowadzenia deratyzacji.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

„DNI PODZAMCZA – Święto Kolorów 
10.06.2019

W dniu 8 czerwca po raz pierwszy w ramach Dni Podzamcza odbyło się Święto Kolorów - Holi Festival Poland. Impreza będąca częścią trasy Pokolorujmy Polskę Tour 2019 zorganizowana zastała na placu rekreacyjnym pomiędzy ul. Forteczną i Palisadową. 

Setki uczestników cieszyło się słońcem, zabawą przy muzyce i wielobarwnym szaleństwem podczas wyrzutów kolorowych proszków holi. Organizatorzy przygotowali również stanowiska gastronomiczne, w tym kolorową watę cukrową. Magiczna impreza skierowana była do wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych!

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |