I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid – 19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach między ludźmi od 19 października 2020r. do odwołania

 • wstrzymuje się wykonywanie w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni:
  1) przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych,
  2) wymian stolarki okiennej,

 • ogranicza się interwencje służb technicznych dotyczące utrzymania w ruchu instalacji w lokalach tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia,

 • ogranicza się interwencje służb techniczno - eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji w lokalach.

Wałbrzych, dnia 16.10.2020r. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


K O M U N I K A T !

Wobec konieczności zachowania bezpieczeństwa przy znacznym wzroście zachorowań na COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zmienia do odwołania – zasady obsługiwania interesantów przez komórki organizacyjne Spółdzielni.

Prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem internetu, poprzez pocztę lub telefonicznie. Istnieje również możliwość złożenia korespondencji do skrzynki, umieszczonej przy wejściu do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu będą obsługiwane wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Spółdzielni w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania.

Wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.

Bez wcześniejszego umówienia nie będzie możliwości wejścia do Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

  


OSTRZEŻENIA POGODOWE (26.11.2020)

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących dla miasta Wałbrzycha. Od godz.22:00 dnia 26.11.2020r. do godz. 6:00 dnia 27.11.2020r., prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia, mającego związek z wystąpieniem zjawiska podanego w ostrzeżeniu np. strat w infrastrukturze, proszę o przekazanie informacji do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr tel. 74 64 44 701, 74 64 44 704 lub fax 74 64 44 705, zaś po godz. 15:30 do Straży Miejskiej w Wałbrzychu na nr tel. 74 64 44 840 lub 986.


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


OKRES DO WYMIANY GRZEJNIKÓW 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” informuje, że zakończył się okres do wymiany grzejników. Okresem właściwym do wymiany grzejników jest czas poza sezonem grzewczym (tj. od momentu wyłączenia ogrzewania do 31 sierpnia każdego roku). Wymiana jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników.

Racjonalne ogrzewanie
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC).

więcej ... |


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
NA PLACACH ZABAW

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady:

więcej ... |Uwaga: znaleziono pęk kluczy przy ul. Hetmańskiej
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w Administracji Spółdzielni znajdują się w/w klucze. Właściciela kluczy prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania, celem umówienia sposobu odebrania kluczy – tel. 74/66 56 967.

Administracja


Grodzenie parkingu przy nieruchomości
Grodzka 5-7 i 9-11
20.11.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w poniedziałek – tj. w dniu 23.11.2020r., od godz. 8:oo przystępuje do prac związanych z wykonaniem ogrodzenia parkingu położonego na nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11.
Prosimy o nieparkowanie samochodów na tym parkingu do czasu zakończenia tych prac. Przewidywany czas realizacji: do czwartku – tj. do dnia 26.11.2020r. do godz. 13:oo.
Prosimy o zastosowanie się do naszej prośby.
Zarząd S.M. „Podzamcze” w Wałbrzychu

KOMUNIKAT
20.11.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że mieszkańcom budynku przy ul. Poselskiej 15, dostarczono ankiety dotyczące montażu monitoringu.
Wypełnione ankiety prosimy składać w terminie do dnia 30.11.2020r. w tut. Spółdzielni do skrzynki podawczej znajdującej się obok wejścia do Biura Obsługi Interesanta lub drogą mailową na adres biuro@smpodzamcze.com.pl 

Administracja


KOMUNIKAT
20.11.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 23.11.2020 r. w budynku przy ul. Kasztelańskiej 44, rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej. Prace będą realizowane przez firmę „GRABMA” .
Prosimy o zabranie z klatek schodowych wszelkich rzeczy (tj. meble, kwiaty) oraz udostępnienie wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku w celu ich pomalowania.

Za powstałe w związku z tym uciążliwości przepraszamy.

Administracja


KOMUNIKAT
20.11.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 23.11.2020 r. w budynku przy ul. Basztowej 48, rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej. Prace będą realizowane przez firmę „COSTA”z Wałbrzycha .
Prosimy o zabranie z klatek schodowych wszelkich rzeczy (tj. meble, kwiaty) oraz udostępnienie wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku w celu ich pomalowania.

Za powstałe w związku z tym uciążliwości przepraszamy.

Administracja


Wolne miejsca parkingowe
05.11.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że na niżej wymienionych parkingach, administrowanych przez spółdzielnię, na wjeździe do których są zabudowane sterowane pilotami bramy wjazdowe, są jeszcze wolne miejsca parkingowe:
 1. parking przy ul. Basztowej 51: miejsca nr  70
 2. parking przy ul. Fortecznej 51: miejsca nr 28.

Miejsca będą przydzielane w kolejności składania podań. W przypadku braku podań składanych przez nowych dzierżawców, kolejne ( drugie ) miejsca parkingowe będą przydzielane osobom, które już dzierżawią miejsca na tych parkingach. Na pozostałych parkingach administrowanych przez spółdzielnię ( parkingi przy: ul. Kasztelańskiej 70, Kasztelańskiej 84, Blankowej 11 i Blankowej44 ) brak jest obecnie wolnych miejsc parkingowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/66-56-963.


Urządzanie parkingu przy nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11.
20.10.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że przystąpiła do prac związanych z zabudową bramy wjazdowej na teren parking położonego na nieruchomości Grodzka 5-7 i 9-11. Sterowana pilotami brama wjazdowa zostanie zbudowana przed stróżówką, od strony ul.  Grodzkiej. Ponadto teren tego parkingu zostanie ogrodzony, a od strony balkonowej budynków Grodzka 5-7 i 9-11, w ogrodzeniu tego parkingu, zostanie zamontowana furtka dla ruchu pieszego. 

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
28.10.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wernisaż wystawy fotograficznej 
19.10.2020

W dniu 16 października 2020 r. w Ośrodku Społeczno - Kulturalnym SM Podzamcze otwarto wystawę fotografii Piotra Sadoczyńskiego pt. „Z ulubionych gór”.

Piotr Sadoczyński jest członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. Poświęcił olbrzymią ilość czasu, zarywał noce, aby po pokonaniu niejednokrotnie długiej drogi, znaleźć się o właściwym czasie w odpowiednim miejscu. Najlepiej czuję się w górach, „to mój żywioł” - mówi o sobie autor wystawy.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |