INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dot. zagrożenia epidemią koronawirusa na terenie kraju oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach między ludźmi:

do odwołania

  1. wstrzymuje się wykonywanie przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni

  2. wstrzymuje się wykonywanie wymian stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni

  3. ogranicza się interwencje służb technicznych utrzymania ruchu instalacji w lokalach mieszkalnych tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia

  4. ogranicza się interwencje służb techniczno- eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych dot. zgłoszeń lokatorów w zakresie utrzymania stanu technicznego lokali

Wałbrzych, dnia 06.04.2020 r. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od 04 czerwca bieżącego roku przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 25, wejście od strony parkingu)- przy zachowaniu zasad obowiązujących podczas epidemii koronawirusa (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp, limit interesantów przy stanowiskach pracy).
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych kolejek przed wejściem do Biura Obsługi rekomenduje się wcześniejsze umówienie telefoniczne z pracownikiem Spółdzielni terminu wizyty w Biurze Obsługi Interesanta.
W dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu ze Spółdzielnią (w tym z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni) z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Informujemy jednocześnie, że zajęcia w Ośrodku Społeczno – Kulturalnym będą stopniowo uruchamiane od 08 czerwca br. Szczegółowe informacje w tej sprawie umieszczone będą na stronie Ośrodka Społeczno - Kulturalnego.”


OGŁOSZENIE

W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 
AWARIE DŹWIGÓW: 74/ 666-26-11
Poza godzinami pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy i święta do godz. 22:00.

tel. 74/ 66 56 956, 800 700 950

 
AWARIE DŹWIGÓW:  
604-945-123

WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji w godzinach od 22:00 do 7:00, w zakresie:

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej:
661 878 756

awarie elektryczne:  662-142-826

awarie dźwigów:  604-945-123
  

OSTRZEŻENIA POGODOWE

 


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnegoKOMUNIKAT
20.05.2020
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, temperaturami powietrza zewnętrznego powyżej 15oC oraz prognozą długoterminową – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 19.05.2020r. nastąpiło wyłączenie ogrzewania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCE PARKINGOWE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" informuje, że jest jeszcze jedno wolne miejsce parkingowe na parkingu przy ul. Fortecznej 51 w Wałbrzychu o numerze 24. 
Zapraszamy do składania podań.

KOMUNIKAT
05.06.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 08.06.2020r. w budynku przy ul. Hetmańskiej 40, rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej. Prace będą realizowane przez firmę „COSTA” z Wałbrzycha.

więcej ... |


OGŁOSZENIE
02.06.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 03.06.2020r. firma PROFIL z siedzibą w Żarowie rozpocznie prace związane z wymianą okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Grodzkiej 47.

więcej ... |


KOMUNIKAT
02.06.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że w dniu 05.06.2020 r. w godz. 8.00-12.00 w budynku przy ul. Basztowej 48-64 w związku z wymianą leżaków wody zimnej i ciepłej wystąpi czasowe wstrzymanie dostawy ciepłej wody użytkowej 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

KOMUNIKAT
25.05.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że od dnia 25.05.2020 r. w budynku przy ul. Basztowej 10
będą prowadzone prace związane z przebudową przyłącza ciepłowniczego.

więcej ... |


UWAGA
22.05.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Podzamcze'' w Wałbrzychu informuje, że w okresie od 22.05.2020r. do 05.06.2020r. w budynku przy ul. Basztowej 48-64 będą prowadzone prace instalacyjne związane z wymianą leżaków wody zimnej i ciepłej w poziomie piwnic.

więcej ... |


KOMUNIKAT
22.05.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje,
że od dnia 25.05.2020 r. w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 będą prowadzone prace na leżakach instalacji c.o., z czym wiąże się konieczność udostępniania komórek piwnicznych pracownikom PECu. 
Bardzo prosimy o wyrozumiałość. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 66 56 962, w godzinach pracy Spółdzielni. 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Darowizna dla wałbrzyskiego szpitala 
11.05.2020
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz brakiem możliwości pozyskana niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz pacjentów Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wystosował apel z prośbą o wsparcie i pomoc.

więcej ... |


KOMUNIKAT
30.04.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że wpłynęła pisemna skarga lokatora zamieszkałego w budynku przy ul. Porcelanowej 9 dotycząca nieuzasadnionego korzystania z drzwi wyjściowych od strony piwnicy, które to zachowania zakłócają spokój mieszkańcom w/w bramy. Pozostawianie w/w drzwi otwartych stwarza zagrożenie wejścia do budynku osób postronnych.

więcej ... |


Pomoc zakupowa dla seniorów
02.04.2020 
Spółdzielnia Mieszkaniowa " Podzamcze" w Wałbrzychu otrzymała pisemną informację, że w związku z epidemią koronawirusa w pomoc najstarszym mieszkańcom Wałbrzycha zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako koordynator wolontariuszy, organizacji pozarządowych, Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz Rady Wspólnot Samorządowych.

więcej ... |


W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku
16.03.2020
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
05.06.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 
Informacja dla Członków Spółdzielni
Walne Zgromadzenia
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.568) – jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020.568), termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i zwołanie walnego zgromadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe został wydłużony do końca września 2020r. Termin ten, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, może również ulec zmianie.
W związku z powyższym mając na uwadze ochronę życia i zdrowia członków Spółdzielni oraz konieczność zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że wstępny termin zwołania obrad Walnego Zgromadzania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu określa się na wrzesień 2020roku.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Konkurs plastyczny na piktogram 
18.05.2020

Ośrodek Społeczno Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” oraz Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej organizuje konkurs plastyczny „KORONAWIRUS – MÓJ PIKTOGRAM- WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ.”

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować piktogramy, które przypominają o zasadach i bezpiecznym zachowaniu w dobie koronawirusa. Projekty muszą być jasne i zrozumiałe oraz spełniać rolę ostrzegawczą i (lub) informacyjną.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |