WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


SM ,, PODZAMCZE " WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ MEBLE PRZY KOMORZE ZSYPOWEJ GRODZKA 61 DO NATYCHMIASTOWEGO ICH USUNIĘCIA
16.10.2018
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ MEBLE PRZY KOMORZE ZSYPOWEJ GRODZKA 61 DO NATYCHMIASTOWEGO ICH USUNIĘCIA.

więcej ... |


Wyłączono możliwość parkowania na łuku skrzyżowania przy ul. Basztowej
15.10.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że na podstawie art.49.1 pkt.1 Ustawy o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. została wyłączona możliwość parkowania na łuku skrzyżowania przy ul. Basztowej (tj. na łuku przylegającym do ogrodzonego parkingu zarządzanego przez spółdzielnię ). 

więcej ... |


Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Fortecznej 50
15.10.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze „ w Wałbrzychu informuje, że dnia 16-10-2018r w budynku przy ul Fortecznej 50 zostaną rozpoczęte prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami , przez firmę „PROFIL” z Żarowa.

więcej ... |


Wolna wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 32
15.10.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między parterem a 1 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 32.

więcej ... |


,,ZASŁUŻONY DLA MIASTA WAŁBRZYCHA”  
11.10.2018
TYTUŁ ,, ZASŁUŻONY DLA MIASTA WAŁBRZYCHA ” został wręczony w dniu 21 września 2018 roku w siedzibie Spółdzielni na uroczystości z okazji 40-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ”. Wręczenia dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Pani Maria Romańska wraz z Prezydentem Miasta Panem Romanem Szełemej

więcej ... |


Uwaga ważne – czasowa zmiana parametrów gazu  
12.10.2018

więcej ... |


Oszczędzajmy energię cieplną


Wolna wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 25  
09.10.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 6 a 7 piętrem w budynku przy ulicy Blankowej 25.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie wydzielone z węzła cieplnego w piwnicy budynku przy ulicy Basztowej 10
03.10.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że dysponuje wolnym pomieszczeniem wydzielonym z węzła cieplnego w piwnicy budynku przy ulicy Basztowej 10.

więcej ... |


UWAGA NA OSZUSTÓW !!! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że wpływają do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni, proponujących zakup różnego rodzaju przyrządów (np. czujników gazu) oraz wykonywanie różnych prac między innymi wymianę okien, drzwi itp.
Informujemy, że wszyscy "wykonawcy", którzy działają w zasobach i na terenach Spółdzielni i za zgodą Spółdzielni posiadają "upoważnienia" lub "zlecenia" (z pieczątkami i podpisami ) na określony zakres robót.
"Wykonawcy" którzy działają w zasobach i na terenach Spółdzielni nie pobierają od mieszkańców żadnych opłat i nie wymagają podawania żadnych danych z dowodów osobistych !!
Ponadto o realizacji prac planowanych, Spółdzielnia informuje mieszkańców komunikatami umieszczanymi w gablotach na klatkach schodowych.
W celu potwierdzenia wiarygodności firmy, należy dzwonić do Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 074 / 66-56-966 do 969.
Wszelkie próby wyłudzania pieniędzy prosimy zgłaszać bezpośrednio do Policji na nr tel. 997.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU
WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI GRODZKA 15 - 37 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA.

12.10.2018
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU
WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI WERSALKI Z TYŁU BOKSU ŚMIETNIKOWEGO GRODZKA 37 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA.

więcej ... |


KONTROLE PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
02.10.2018

W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU w dniu 25 września br. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. FORTECZNEJ 50 oraz PALISADOWEJ 33 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW DO : PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH .

więcej ... |


SM PODZAMCZE WZYWA DO  NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA STARYCH MEBLI
10.10.2018
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI MEBLE PRZY KOMORZE ZSYPOWEJ GRODZKA 28 ORAZ DYWAN PRZY KOMORZE ZSYPOWEJ
GRODZKA 30 DO NATYCHMIASTOWEGO ICH USUNIĘCIA.

więcej ... |


DZIĘKUJEMY !!!
16.10.2018
W nawiązaniu do komunikatu, jaki ukazał się w dniu 10.10.2018r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej SM Podzamcze w sprawie pozostawionych mebli przy komorze zsypowej przy: Grodzkiej 28 pozostawionego dywanu przy komorze zsypowej przy: Grodzkiej 30 informujemy, że podjęte przez Spółdzielnię działania (komunikaty umieszczone w gablotach ogłoszeń w/w nieruchomości - wraz ze zdjęciami, oraz na stronie internetowej oraz rozmowy z lokatorami) odniosły skutek, gdyż w/w meble i dywan ZOSTAŁY USUNIĘTE przez sprawcę. Świadczy to o tym, że informacja o powyższych nieprawidłowościach trafiła do sprawcy, który podjął właściwe działania. 

Administracja


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wystawa fotograficzna i wyróżnienie dla OSK 
08.10.2018 

W dniu 5 października br. w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu miłośnicy fotografii spotkali się na wernisażu wystawy fotograficznej „2=1”. Autorami fotografii są Danusia i Waldemar Kałasznikow – dwie osoby, które łączy jedna pasja. 

Pasja, która – jak wspominał Waldemar - pozwala zapomnieć o upływającym czasie, przebywać w miejscach, których bez fotografii nie zobaczylibyśmy, oglądać świat z innej perspektywy, inaczej postrzegać kolory czy temperaturę światła. Fotografie Danusi wykonane zostały podczas wędrówek i plenerów od Bałtyku po Bieszczady. 

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |