K O M U N I K A T !!

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU
informuje, że w dniu
24 grudnia 2019r. (wtorek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

Odpracowanie tego dnia wolnego zostało wyznaczone na dzień 28 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 7:00 do 16:00

Telefon w razie awarii : Portiernia 74/ 66-56-956
Bezpłatna infolinia 800 700 950

Zarząd SM „Podzamcze”

   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 
AWARIE DŹWIGÓW: 74/ 666-26-11
Poza godzinami pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy i święta

tel. 74/ 66 56 956, 800 700 950

 
AWARIE DŹWIGÓW:  
604-945-123

  

OSTRZEŻENIA POGODOWE


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi


Malowaniem klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarni) przy ul. Hetmańskiej 66 i 64
06.12.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „Grabma” od dnia 09.12.2019r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarni) przy ul. Hetmańskiej 66 i 64, które będą prowadzone do końca bieżącego roku.

więcej ... |


Malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Hetmańskiej 56
06.12.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „COSTA” od dnia 09.12.2019r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie) przy ul. Hetmańskiej 56

więcej ... |


INFORMACJA
04.12.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w dniu 02.12.2019r. został dokonany komisyjny odbiór robót związanych z kompleksowym remontem węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Fortecznej 22-40 (klatka nr 26) w Wałbrzychu.

więcej ... |


KOMUNIKAT
26.11.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 23.11.2019 r. (sobota), rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni drogi dojazdowej pomiędzy ul. Grodzką a Kasztelańską w Wałbrzychu.

więcej ... |


UWAGA
21.11.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zabrania samowolnego ustawiania kontenerów między innymi na gruz i gabaryty na terenach należących do zasobów Spółdzielni.

więcej ... |


Coś dla naszych milusińskich :)
13.11.2019
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu wykonała prace związane z modernizacją placu zabaw przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu.

W celu poprawy estetyki, a przede wszystkim stworzenia bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla dzieci, zastosowano na terenie całego placu zabaw bezpieczną nawierzchnię.

Nowe urządzenia zamontowane na ogrodzonym placu zabaw, oraz bezpieczna nawierzchnia tworzą przyjazne warunki do zabawy dla naszych małych mieszkańców osiedla.

więcej ... |


 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


Od 1 listopada 2019 r. odpady odbiera firma Alba, od której miasto zażądało spełnienia 
rygorystycznych norm ekologicznych

  Co nas czeka ?

  • Znaczne podwyżki opłat za odbiór śmieci

  •  Surowe zasady segregacji śmieci

  • Wysokie kary za brak segregacji

  • Brak możliwości niesortowania odpadów

  • Nowe pojemniki z czipami oraz samochody z kamerami i systemem informującym o dacie i godzinie opróżnienia kontenera

  |  więcej ...  |


Zapraszamy mieszkańców osiedla Podzamcze do wzięcia udziału w akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego!

Lokalizacja punktów:

  • ul. Jana Pawła II (parking)

  • Rynek

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
02.12.2019


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 

  

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

  • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
  • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Świąteczna wystawa 
09.12.2019

Nastrojowa sceneria zapanowała w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu. Przy świątecznie udekorowanej choince wyeksponowane zostały prace plastyczne „Magiczne Święta”. 

Autorami tych bożonarodzeniowych motywów, wykonanych zróżnicowanymi technikami, są dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 14 oraz dzieci pracowników SM Podzamcze. Uzupełnieniem wystawy są prace zgłoszone do konkursów plastycznych „Portret Mikołaja” w okresie ostatnich trzech lat.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |