I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających m. in. z przepisów prawa budowlanego i realizacji bieżących zadań z dniem 1 marca 2021 r. wykonywane będą w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni:

 1. przeglądy techniczne instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych,

 2. wymiany stolarki okiennej

 3. kontrole w zakresie zgłaszanych przez mieszkańców spraw.

W celu zachowania bezpieczeństwa w kontaktach między ludźmi w/w działania będą prowadzone z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad przeciwdziałania pandemii koronawirusa (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, zachowanie odległości - dystansu).

Wałbrzych, dnia 01.03.2021 r. 

K O M U N I K A T !

Wobec konieczności zachowania bezpieczeństwa przy znacznym wzroście zachorowań na COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zmienia do odwołania – zasady obsługiwania interesantów przez komórki organizacyjne Spółdzielni.
Prosimy o zgłaszanie spraw za pośrednictwem internetu, poprzez pocztę lub telefonicznie. Istnieje również możliwość złożenia korespondencji do skrzynki, umieszczonej przy wejściu do Biura Obsługi Interesanta.

Sprawy pilne wymagające osobistego kontaktu będą obsługiwane wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Spółdzielni w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania.

Wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej Spółdzielni.

Bez wcześniejszego umówienia nie będzie możliwości wejścia do Spółdzielni.


   
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 

AWARIE DŹWIGÓW:
74/ 666-26-11
WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta.

  

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej

tel. 661 878 756

awarie elektryczne tel. 662-142-826

awarie dźwigów tel. 604-945-123

OGŁOSZENIE
01.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma MINOL ZENNER Sp. z o.o. w okresie od dnia 06.04.2021r do dnia 16.04.2021r. wstrzymuje wymianę wodomierzy mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu

WYMIANA WODOMIERZY
03.03.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w 2021 roku w Zasobach Spółdzielni odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów wymian na danych nieruchomościach budynkowych będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymiana wodomierzy będzie prowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego przy COVID-19. Prosimy o udostępnienie lokali, celem przeprowadzenia w/w wymiany oraz zapewnienie dostępu do miejsca zamontowania wodomierzy, a także o wyrozumiałość i współpracę.

TERMINY WYMIANY WODOMIERZY
03.03.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – w marcu 2021 r. odbędzie się wymiana legalizacyjna wodomierzy mieszkaniowych w Zasobach Spółdzielni na niżej wymienionych nieruchomościach:

UWAGA!!! AKTUALIZACJA TERMINÓW

Lp.

Adres

Termin

1.

Blankowa 44-44a

29.03.2021 r. godz. 10.00- 17.00

2.

Blankowa 46-46a

30.03.2021 r. godz. 10.00- 17.00

3.

Blankowa 48-48a

31.03.2021 r godz. 10.00-17.00

4.

11  Listopada 95

31.03.2021 r godz. 16.00-19.00

5.

Hetmańska 6-16

01.04.2021 r godz. 9.00-17.00

6.

Hetmańska 18-26

02.04.2021 r godz. 9.00-17.00

II TERMIN WYMIAN!!!

Lp.

Adres

Termin

1.

Basztowa 45-47

29.03.2021 r. godz. 17.00- 19.00

2.

Kasztelańska 2-4

31.03.2021 r godz. 17.00- 19.00

W przypadku potrzeby dopasowania terminu, prosimy o kontakt telefoniczny z monterami, których numery podano na ogłoszeniu w gablocie na klatce schodowej.

| ARCHIWUM |


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu
poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Technicznego

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,

 • doświadczenie w pracy związanej z branżą budowlaną, urządzeniami transportu bliskiego oraz zarządzaniem nieruchomościami,

 • znajomość przepisów i procedur związanych z robotami budowlanymi, instalacyjnymi i elektrycznymi,

 • zdolności interpersonalne do kierowania zespołem pracowniczym,

 • wysoka komunikatywność i umiejętność kontaktów z mieszkańcami.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych,

 • znajomość metod i zasad kosztorysowania robót budowlanych,

 • staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferty CV prosimy kierować w terminie do 20.04.2021r. na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu
Al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych
lub e-mailem na adres: kadry@smpodzamcze.com.pl OSTRZEŻENIA POGODOWE 

PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


Racjonalne ogrzewanie
 1. Pamiętajmy o utrzymaniu w mieszkaniu prawidłowej temperatury nie wyższej i nie zbyt niskiej dla prawidłowego samopoczucia (przeciętna temperatura komfortu cieplnego wynosi 20oC).

więcej ... |KOMUNIKAT
06.04.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 06-04-2021r do dnia 30-04-2021r będą prowadzone prace związane z remontem dachu budynku przy ul. Grodzkiej 5-7.
W związku z tym prosimy o nie parkowanie samochodów na  chodniku przed budynkiem , od godz. 7:00 do godz 15:00 .
Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja


KOMUNIKAT
26.03.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 29.03.2021 nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania na klatkach schodowych.

Administracja


KOMUNIKAT
11.02.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina, że każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego (lokatorski, własnościowy, umowy najmu) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie porządku domowego oraz zasadami podziału obowiązków pomiędzy spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu”, który mówi:
§ 14 pkt 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
§ 6 pkt 7. Wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci, butelek, niedopałków papierosów itp. oraz wykładanie na balkonach, parapetach okien oraz terenach przydomowych pożywienia dla ptactwa jest zabronione.

Prosimy o przestrzeganie postanowień w/w regulaminu. 
ul. Hetmańska 48 

Administracja


Nośmy maseczki w windach!
05.01.2021
W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu zwraca się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób oraz o korzystania z wind i części wspólnych budynków wyłącznie mając prawidłowo założoną maseczkę, która zakrywa usta i nos.

KOMUNIKAT
04.01.2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 04-01-2021r. do dnia 31-03-2021r. będą prowadzone prace związane z remontem ciągu pieszo jezdnego przy ul. Fortecznej 2-8.
W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności i nie parkowanie samochodów na remontowanym odcinku.
Za utrudnienia przepraszamy.
Administracja

 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
31.03.2021


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Laureaci konkursu fotograficznego "Wielkanocne Jaja” 
09.04.2020

W dniu 2 kwietnia br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Wielkanocne Jaja” zorganizowany przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” oraz Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.

 Komisja Konkursowa zdecydowała, że wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz słodycze. Organizatorzy dziękują za nadesłane prace i zapraszają do udziału w kolejnych konkursach organizowanych online.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |