WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

 OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!  (20.11.2018)
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu informuje, że od godz. 1900  dnia 20.11.2018r. do godz 4 00 dnia 21.11.2018r. w subregionie wałbrzyskim, prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

,,ZASŁUŻONY DLA MIASTA WAŁBRZYCHA”  
TYTUŁ ,, ZASŁUŻONY DLA MIASTA WAŁBRZYCHA ” został wręczony w dniu 21 września 2018 roku w siedzibie Spółdzielni na uroczystości z okazji 40-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze ”. Wręczenia dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Pani Maria Romańska wraz z Prezydentem Miasta Panem Romanem Szełemej

więcej ... |


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 68
20.11.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Kasztelańskiej 68.

więcej ... |


SM ,,Podzamcze" informuje, że przejęła do dyspozycji pomieszczenie suszarni znajdujące się w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 4  
20.11.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, że przejęła do dyspozycji pomieszczenie suszarni znajdujące się w piwnicy budynku przy ul. Palisadowej 4. W/w pomieszczenie jest przeznaczone dla lokatorów bram Palisadowa 2 i 4.

więcej ... |


UWAGA !! W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU UL. KASZTELAŃSKA 74 POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH... 
15.11.2018
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ 74

więcej ... |


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnionych zostało 6 pomieszczeń w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowej 29
14.11.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolnionych zostało 6 pomieszczeń w piwnicy w budynku przy ulicy Palisadowej 29 .

więcej ... |


Malowanie klatki schodowej przy ul. Hetmańskiej 52
09.11.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „COSTA” od dnia 12.11.2018r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej przy ul. Hetmańskiej 52.

więcej ... |


Prace związane z malowaniem klatki schodowej przy ul. Hetmańskiej 42
07.11.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „GRABMA” od dnia 12.11.2018r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej przy ul. Hetmańskiej 42.

więcej ... |


INFORMACJA
23.10.2018
Dotyczy nieruchomości przy ul. Basztowej 2-22 - stanowisko firmy “Komunalnik” w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny.

więcej ... |


Wyłączono możliwość parkowania na łuku skrzyżowania przy ul. Basztowej
15.10.2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że na podstawie art.49.1 pkt.1 Ustawy o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. została wyłączona możliwość parkowania na łuku skrzyżowania przy ul. Basztowej (tj. na łuku przylegającym do ogrodzonego parkingu zarządzanego przez spółdzielnię ). 

więcej ... |


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.


Wycinka drzew na osiedlu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu, informuje, że w związku z zakończeniem okresu ochronnego (lęgowego) ptaków, rozpoczęto prace związane z wycinką drzew na terenach w obrębie budynków mieszkalnych oraz na parku Hetmańska - Grodzka.
Wycinka prowadzona jest na podstawie wydanych Decyzji przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zezwalających na wykonanie w/w prac dendrologicznych.

AdministracjaInformacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,PODZAMCZE “ WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ WERSALKĘ PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM FORTECZNA 37 - 51 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA !!!
20.11.2018

więcej ... |


U W A G A !!! W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. PALISADOWEJ 79
15.11.2018

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” DZIĘKUJE MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI BLANKOWA 20-32 
15.11.2018

więcej ... |


SM ,,PODZAMCZE " WZYWA MIESZKAŃCA, KTÓRY POZOSTAWIŁ WERSALKĘ PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM PRZY UL. KASZTELAŃSKA 82 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
15.11.2018

więcej ... |


U W A G A !!!
W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. BASZTOWEJ 51 

07.11.2018

więcej ... |


U W A G A !!!
W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 6-26,54-68.

07.11.2018

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” DZIĘKUJE MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI FORTECZNA 28-30
19.10.2018

  

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Obchody Dnia Niepodległości na Podzamczu 
13.11.2018 

W dniu 10 listopada br. na Podzamczu dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tablica umiejscowiona została na odnowionym Pomniku Niepodległości , przy którym wartę pełnili harcerze. 

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, górnicy oraz przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, sportowych oraz uczniowie podzamczańskich szkół. Licznie przybyli również mieszkańcy Podzamcza. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego”.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |