K O M U N I K A T !!

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU informuje, że w dniu
17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

Wykaz telefonów w razie wystąpienia awarii dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smpodzamcze.com.pl 

Zarząd SM „Podzamcze”

 


I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że z dniem 24.06.2020 r. przywraca realizację prac w obrębie lokali mieszkalnych.
Warunkiem realizacji prac będzie:

 • zachowanie ogólnie obowiązujących zasad przeciwdziałania pandemii koronawirusa,

 • uzyskanie pisemnej zgody użytkownika lokalu i potwierdzenia, że użytkownik nie przebywa na kwarantannie i jest zdrowy.

Dotyczy to między innymi prac w zakresie:

 1. wykonywania przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni,

 2. wykonywania wymian stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni,

 3. interwencji służb technicznych utrzymania ruchu instalacji w lokalach mieszkalnych,

 4. interwencji służb techniczno- eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych dot. zgłoszeń lokatorów w zakresie utrzymania stanu technicznego lokali.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzych


Informujemy o możliwości osobistego załatwiania spraw w Biurze Obsługi Interesanta ( parter, pokój 25, wejście od strony parkingu) oraz w Dziale Eksploatacji – Administratorzy ( parter, pokój nr 3, wejście od strony al. Podwale) – przy zachowaniu określonych przepisami prawa zasad w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa ( zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp, limit interesantów przy stanowisku pracy).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych kolejek przed wejściem do Spółdzielni zalecamy wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty z pracownikiem Spółdzielni. Wykaz telefonów umieszczony jest w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

W celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa prosimy o maksymalne ograniczenie wspólnych przejazdów kabinami dźwigów do jak najmniejszej ilości osób.


   

   

    
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ, AWARII I USTEREK
W godzinach pracy  SM PODZAMCZE

poniedziałki, środy, czwartki od 7:00 do 15:00
tel. 74 66 56 983

wtorki od 8:00 do 17:00, tel. 74 66 56 983

w piątki od 7:00 do 14:00 tel. 74 66 56 983 
AWARIE DŹWIGÓW: 74/ 666-26-11
Poza godzinami pracy Spółdzielni 
oraz w dni wolne od pracy i święta do godz. 22:00.

tel. 74/ 66 56 956, 800 700 950

 
AWARIE DŹWIGÓW:  
604-945-123

WAŻNE:
numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji w godzinach od 22:00 do 7:00, w zakresie:

przecieki na instalacji wodno – kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewanie i nieszczelności na instalacji gazowej:
661 878 756

awarie elektryczne:  662-142-826

awarie dźwigów:  604-945-123
  

OSTRZEŻENIA POGODOWE 


PRZETARGI

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Roboty remontowo-budowlane

Dzierżawa terenu

Licytacje komornicze


WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE WNĘKI, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA

INFORMACJE / KOMUNIKATY

DRUKI DO POBRANIA

 AKTUALNOŚCI

Członkostwo w SM „PODZAMCZE”

Formalności przy obrocie lokalami mieszkalnymi

Zasady prowadzenia prac remontowych lokali

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu mieszkalnego


OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
NA PLACACH ZABAW

W nawiązaniu do wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARA-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placu zabaw, jak również ich opiekunów zaleca się między innymi zachować następujące zasady:

 1. uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów),

 2. opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to osób, które wspólnie nie mieszkają lub nie gospodarują),

więcej ... |


OGŁOSZENIE
31.07.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje:
 • od dnia 31.07.2020r rozpoczną się prace budowlane realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: MASTER WROCŁAW SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA
 • rozpoczęto prace instalacyjne realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża instalacyjna”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: INSTALPOL SP. J. ZE ŚWIDNICY
 • w sierpniu 2020r. rozpoczną się prace budowlane- stropodach wentylowany, realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46 w Wałbrzychu- branża budowlana- stropodach wentylowany” 
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: EKOBUD ANDRZEJ UGOLIK ZE SZPROTAWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


OGŁOSZENIE
31.07.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje:
 • od dnia 31.07.2020r rozpoczną się prace budowlane realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97- 97a w Wałbrzychu- branża budowlana”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: MASTER WROCŁAW SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA
 • w sierpniu 2020r. rozpoczną się prace budowlane- stropodach wentylowany realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Wałbrzychu- branża budowlana- stropodach wentylowany”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: EKOBUD ANDRZEJ UGOLIK ZE SZPROTAWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


OGŁOSZENIE
31.07.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje:
 • od dnia 31.07.2020r rozpoczną się prace budowlane realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: PPHU PORTAL KRZYSZTOF SOBOL ZE STRZEGOMIA
 • rozpoczęto prace instalacyjne realizowane w ramach w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża instalacyjna”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: INSTALPOL SP. J. ZE ŚWIDNICY
 • w sierpniu 2020r. rozpoczną się prace budowlane- stropodach wentylowany, realizowane w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- branża budowlana- stropodach wentylowany”
  WYKONAWCĄ ROBÓT JEST FIRMA: EKOBUD ANDRZEJ UGOLIK ZE SZPROTAWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu


KOMUNIKAT
20.07.2020
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Podzamcze” w Wałbrzychu przypomina o obowiązku ciążącym na osobie posiadającej tytuł prawny do mieszkania, polegającym na bieżącym informowaniu Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal, w tym także zgłaszanie liczby osób, którym właściciel wynajmuje swoje mieszkanie. Mając na względzie dobro mieszkańców służby Spółdzielni będą kontynuować kontrole w zakresie liczby osób zamieszkujących w lokalach.  

więcej ... |


KOMUNIKAT
15.06.2020
W związku z zakończeniem sezonu grzewczego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że istnieje możliwość wymiany grzejników. Wymiana ta jest możliwa do dnia 31 sierpnia 2020r. po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Spółdzielni i otrzymaniu odpowiednich parametrów dla grzejników. Niezbędne wnioski do załatwienia sprawy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce DRUKI DO POBRANIA, bądź w siedzibie Spółdzielni w Biurze Obsługi Interesanta ( parter pok. 25).

 


Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:
 

  |  więcej ...  |


SEGREGACJA ODPADÓW
  GOSPODARKA ODPADAMI

CHCESZ MIEĆ CZYSTO - ZADBAJ O TO!!!
POSPRZĄTAJ PO SOBIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY (meble, sprzęt RTV i AGD, drzwi, armatura sanitarna itp.)
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
07.08.2020


 

więcej ... |


PODZIĘKOWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE"
W WAŁBRZYCHU
DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa
- karmisz gryzonie !!


 


 
Informacja dla Członków Spółdzielni
Walne Zgromadzenie
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.568) – jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. 

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:

 • wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
 • informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

Zapewniliśmy łatwy dostęp do Biura dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ( parter ) po wyremontowaniu ogólnodostępnego pomieszczenia, które wyposażono w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi zachowania poufności w trakcie załatwiania spraw.

Teren wokół biurowca oraz sam lokal pozbawiony jest barier architektonicznych ( wykonano specjalny podjazd ). Dostęp do Biura Obsługi Interesanta jest wyraźnie oznaczony wieloma tablicami informacyjnymi, które rozmieszczone zostały przy każdym wejściu do budynku.

Interesanci, w spokojnej i przyjaznej atmosferze mogą w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy pokojami, uzyskać wszelkie informacje, wypełnić różnego typu wnioski oraz zgłosić inne problemy i sugestie.

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Wakacyjna edukacja i zabawa
w OSK 

03.08.2020

Dzięki sprzyjającej pogodzie uczestnicy zajęć w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze podczas drugiego turnusu większość czasu spędzali na wolnym powietrzu. Na terenie rekreacyjnym zorganizowane zostały wszystkie konkurencje wakacyjnego wieloboju sportowego, turniej warcabowy oraz zajęcia i warsztaty edukacyjne.

Warsztaty recyklingowe Fundacji RECAL wzbogacone zostały o nową interesującą formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami aluminiowymi. Na terenie OSK gościliśmy strażaków, którzy zademonstrowali działanie sprzętu ratowniczego. W tym dniu dzieci ubrały się na czerwono.

| więcej ... |

 

 

 

   
   

do góry  |