WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  


SM ,,Podzamcze" informuje, że w związku z pracami termomodernizacyjnymi w dniach 23 - 26.04.2019 r. zostanie wyłączone centralne ogrzewanie przy ul. Blankowej 44-44a 
19.04.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w związku z pracami termomodernizacyjnymi w dniach 23-26.04.2019 r. zostanie wyłączone centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Blankowej 44-44a.

więcej ... |


SM ,,Podzamcze" informuje, że w związku z pracami termomodernizacyjnymi w dniach 19 - 26.04.2019 r. pozostanie wyłączone centralne ogrzewanie przy ul. Senatorskiej 2-4 
19.04.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w związku z pracami termomodernizacyjnymi w dniach 19-26.04.2019 r. pozostanie wyłączone centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Senatorskiej 2-4.

więcej ... |


SM „Podzamcze” zaprasza mieszkańców nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 84, 86, 88 na spotkanie w dniu 24.04.2019r. o godz. 17°°, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Aleja Podwale 1 w sali OSK (parter) 
17.04.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zaprasza mieszkańców nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 84, 86, 88 na spotkanie w dniu 24.04.2019r. o godz. 17°°, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Aleja Podwale 1 w sali OSK (parter).

więcej ... |


Podziękowanie Straży Pożarnej 
16.04.2019
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu dziękuje za przeprowadzenie w dniach 8, 9 i 10.04.2019r. ćwiczeń zastępów Straży Pożarnej na naszych zasobach - budynku wysokim przy ul. Kasztelańskiej 42, 44 i 46 w Wałbrzychu.

więcej ... |


W związku z brakiem zainteresowania przez lokatorów użytkowaniem pomieszczenia suszarni znajdującej się na IX kondygnacji w budynku przy ul. Blankowej 31 została uruchomiona procedura umożliwiająca przejęcie w/w pomieszczenia do odpłatnego indywidualnego użytkowania
12.04.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w związku z brakiem zainteresowania przez lokatorów użytkowaniem pomieszczenia suszarni znajdującej się na IX kondygnacji w budynku przy ul. Blankowej 31 została uruchomiona procedura umożliwiająca przejęcie w/w pomieszczenia do odpłatnego indywidualnego użytkowania.

więcej ... |


Prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz we wnękach między piętrami w budynku przy ul Fortecznej 54 
27.03.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze „ w Wałbrzychu informuje, że dnia 28-03-2019r w budynku przy ul Fortecznej 54 zostaną rozpoczęte prace związane z wymianą okien na klatce schodowej oraz dnia 02-04-2019r we wnękach między piętrami , przez firmę „PROFIL” z Żarowa.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
21.03.2019

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniu 15 marca 2019r.  w sprawie przeprowadzenia ostatniej akcji „Wywalamy graty z chaty” przez Urząd Miasta  Wałbrzycha informujemy, że mieszkańcy są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy  ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. w : Dz. U. z 2018r poz.1454).

Administracja


SM „Podzamcze” zwraca uwagę mieszkańcom nieruchomości przy ul. Grodzkiej 15-37; 39-45 na konieczność zamykania na klucz boksów śmietnikowych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu
ZWRACA UWAGĘ MIESZKAŃCOM NIERUCHOMOŚCI PRZY
UL. GRODZKIEJ 15-37; 39-57 NA KONIECZNOŚĆ ZAMYKANIA NA KLUCZ BOKSÓW ŚMIETNIKOWYCH - CELEM OGRANICZENIA DOSTĘPU OSOBOM POSTRONNYM.

więcej ... |


SM „PODZAMCZE” WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI przy ul. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ
 
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU wzywa mieszkańców nieruchomości przy ul.. Basztowej 17 do 37 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z KLATKI SCHODOWEJ :
szafek, stolików, doniczek z kwiatami, wykładzin podłogowych, firanek w oknach na klatce schodowej itp.

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Roztańczone OSK 
09.04.2019

W dniu 6 kwietnia b.r. w Ośrodku  Społeczno -Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbył się turniej taneczny uczestników treningów organizowanych przez Studio Tańca CARMEN. W turnieju wzięło udział prawie 100 młodych wykonawców, którzy zaprezentowali swoje niesamowite umiejętności przy pełnej sali publiczności.

Wszyscy tancerze zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami. Impreza została zakończona słodkim poczęstunkiem.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |