WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

Wolna wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 35
22.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka pomiędzy 7 a 8 piętrem w budynku przy ulicy Basztowej 35.

więcej ... |


Prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Palisadowej 39
18.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że firma „GRABMA” od dnia 21.01.2019r. (poniedziałek) rozpocznie prace związane z malowaniem klatki schodowej, piwnic oraz pomieszczeń wspólnego użytku przy ul. Palisadowej 39.

więcej ... |


TERMOMODERNIZACJA budynków przy ul. Fortecznej 37-51
17.01.2019
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne w sprawie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51.

więcej ... |


TERMOMODERNIZACJA budynków przy ul. Senatorskiej 30-46
17.01.2019
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne w sprawie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 30-46.

więcej ... |


TERMOMODERNIZACJA budynków przy ul. Palisadowej 30-46
17.01.2019
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne w sprawie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 30-46.

więcej ... |


TERMOMODERNIZACJA budynków przy ul. Palisadowej 97-97A
17.01.2019
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Podzamcze '' zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne w sprawie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 97-97A.

więcej ... |


Wolna wnęka na VIII piętrze obok maszynowni dźwigu
w budynku przy ulicy Grodzkiej 5 oraz między 4 a 5 piętrem budynku przy ul Fortecznej 22

11.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka na VIII piętrze obok maszynowni dźwigu w budynku przy ulicy Grodzkiej 5.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80
10.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK 
03.01.2019
W dniach: 

STYCZEŃ: 7, 14, 21, 28 
LUTY: 4, 11

więcej ... |


KOMUNIKAT 
03.01.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do lokatorów o p i l n e usunięcie rzeczy, rupieci, które zostały złożone w pomieszczeniu suszarni na XI pietrze w budynku przy ul. Basztowa 35, w terminie do 17.01.2019r.

więcej ... |


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |
GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SM „Podzamcze” WZYWA MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW PRZY UL. BLANKOWEJ 39, GRODZKIEJ 42, PALISADOWEJ 85 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA POZOSTAWIONYCH : LODÓWKI, WERSALKI I SZAFKI !!!  
22.01.2019

  

więcej ... |


DZIĘKUJEMY 
22.01.2019
W nawiązaniu do komunikatu, jaki ukazał się w dniu 14.01.2019r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej SM Podzamcze w sprawie pozostawionej wersalki i drzwi przy boksie śmietnikowym przy: ul. 11 LISTOPADA 99 informujemy, że podjęte przez Spółdzielnię działania (komunikaty umieszczone w gablotach ogłoszeń w/w nieruchomości - wraz ze zdjęciem, oraz na stronie internetowej oraz rozmowy z lokatorami) odniosły skutek ...

więcej ... |


S M „Podzamcze” WZYWA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 16-18 ORAZ MIESZKAŃCA BUDYNKU PRZY UL. GRODZKIEJ 46 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA POZOSTAWIONYCH MEBLI !!!! 
18.01.2019

  

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI MEBLE PRZY BOKSIE ŚMIETNIKOWYM PRZY UL. FORTECZNEJ 35 DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!!
13.12.2018

więcej ... |


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Inauguracja sezonu sportowego OSK 
21.01.2019

W dniu 20 stycznia br. odbył się jubileuszowy XX Bieg Memoriał Stanisława Kaczmarka, byłego prezesa SM Podzamcze. Bieg, w którym zawodnicy rywalizowali o Puchar EVERY CAN COUNTS, zorganizowany został przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Fundację na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL oraz Miejskie TKKF.

Bieg rozegrany został na trzech dystansach w następujących kategoriach wiekowych: 2.200 m: M-70, M- 80, dziewczęta do 18 lat, chłopcy do 18 lat, kat VIP i kat. Niepełnosprawni; 4.400 m: K-20, K-30, K-40, K-50, K-60 oraz 6.600 m: M-20, M-30, M-40, M-50, M-60.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |