PRZETARGI
  Roboty remontowo-budowlane


    

 


ROK 2024 - MARZEC


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/1/D/2024 – Gr18, Gr44, Ba62 i Pal91 na:
Wykonanie robót w ramach zadania „Wymiana czterech dźwigów osobowych zabudowanych w niżej wymienionych klatkach schodowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do klatek tych budynków w celu wykonania dodatkowych przystanków:

1) klatka schodowa nr 18 w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20,
2) klatka schodowa nr 44 w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54,
3) klatka schodowa nr 62 w budynku przy ul. Basztowej 48-64,
4) klatka schodowa nr 91 w budynku przy ul. Palisadowej 71-93.

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2023 - LISTOPAD


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 2-20 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA- SIWZ/1.0/11/2023-RBI/F2-20

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2023 - LUTY


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/1/D/2023 – Gr28, Gr40, Bl13, Bl35 i Pal 79 NA: Wymiana pięciu dźwigów osobowych zabudowanych w niżej wymienionych klatkach schodowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do klatek tych budynków w celu wykonania dodatkowych przystanków:

1) klatka schodowa nr 28 w budynku przy ul. Grodzkiej 22-40,
2) klatka schodowa nr 40 w budynku przy ul. Grodzkiej 22-40,
3) klatka schodowa nr 13 w budynku przy ul. Blankowej 11-19,
4) klatka schodowa nr 35 w budynku przy ul. Blankowej 23-41,
5) klatka schodowa nr 79 w budynku przy ul. Palisadowej 71-93.

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2022 - LISTOPAD


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 (KLATKI NR 3-11) W WAŁBRZYCHU- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PANELI) NA DACHU BUDYNKU- SIWZ/FV/11/2022-RE/S3-21

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2022 - PAŹDZIERNIK


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 (KLATKI NR 3-11) W WAŁBRZYCHU- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PANELI) NA DACHU BUDYNKU- SIWZ/FV/10/2022-RE/S3-21

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2022 - SIERPIEŃ


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 W WAŁBRZYCHU WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PANELI) NA DACHU BUDYNKUI- BRANŻA BUDOWLANA, BRANŻA INSTALACYJNA, BRANŻA BUDOWLANA-STROPODACH WNETYLOWANY, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 (KLATKI NR 3-11) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.1/8/2022-RB/S3-11

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 (KLATKI NR 13-21) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.2/8/2022-RB/S13-21

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 (KLATKI NR 3-9) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.3/8/2022-RI/S3-9

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 (KLATKI NR 11-21) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.4/8/2022-RI/S11-21

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SENATORSKIEJ 3-21 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- STROPODACH WENTYLOWANY- SIWZ/1.5/8/2022-SW/S3-21

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2022 - LIPIEC


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 27-33 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.1/7/2022-RB/F27-33

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 27-33 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA-STROPODACH WENTYLOWANY- SIWZ/1.2/7/2022-SW/F27-33

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 27-33 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.3/7/2022-RI/F27-33

PLIKI DO POBRANIA:

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 27-33 W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2022 - MARZEC 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/1/2022/P NA:
„Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania z modułem do odczytu radiowego wraz z montażem urządzeń przekaźnikowych, odczytywanie i rozliczanie kosztów ogrzewania oraz bezpośredni dostęp dla Zamawiającego do portalu on-line” .

– zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu będącego załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020 z dnia 20.02.2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2022 - LUTY


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 W WAŁBRZYCHU- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PANELI) NA DACHU BUDYNKU- SIWZ/FW/02-02/2022-RE/F42-60

PLIKI DO POBRANIA:

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/1/D/2022 – Ba25, Ba27, Bl33, G12, G14, G52 i G5 NA: Wymiana sześciu dźwigów osobowych zabudowanych w niżej wymienionych klatkach schodowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do klatek tych budynków w celu wykonania dodatkowych przystanków:

1) klatka schodowa nr 12 w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20,
2) klatka schodowa nr 14 w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20,
3) klatka schodowa nr 52 w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54,
4) klatka schodowa nr 25 w budynku przy ul. Basztowej 17-37,
5) klatka schodowa nr 27 w budynku przy ul. Basztowej 17-37,
6) klatka schodowa nr 33 w budynku przy ul. Blankowej 23-41.

oraz:
wymiana jednego dźwigu osobowego (bez budowy dodatkowego przystanku) zabudowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Wałbrzychu:

1) klatka schodowa nr 5 w budynku przy ul. Grodzkiej 5-7”.

– zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu będącego załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020 z dnia 20.02.2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2022 - STYCZEŃ


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 W WAŁBRZYCHU- MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PANELI) NA DACHU BUDYNKU- SIWZ/FW/01/2022-RE/F42-60

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2021 - SIERPIEŃ


PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 (KLATKI NR 52-60) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA - SIWZ/1.2_A/8/2021-RB/F52-60

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2021 - LIPIEC


REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 W WAŁBRZYCHU - BRANŻA INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.1/7/2021-RI/F42-60

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA-STROPODACH WENTYLOWANY - SIWZ/1.3/7/2021-SW/F42-60

PLIKI DO POBRANIA:

 

REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 (KLATKI NR 42-50) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA - SIWZ/1.1/7/2021-RB/F42-50

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 42-60 (KLATKI NR 52-60) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA - SIWZ/1.2/7/2021-RB/F52-60

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2021 - CZERWIEC


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/2/D/2021 – P87 i P89 NA:
Wykonanie robót w ramach zadania „Wymiana dwóch dźwigów osobowych w klatkach schodowych nr 87 i 89 położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy: ul. Palisadowej 71-93 w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do budynku w celu wykonania dodatkowego przystanku”
– zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu będącego załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020 z dnia 20.02.2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2021 - LUTY


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/1/D/2021 - B33 i B37 NA:
Wymianę dwóch dźwigów osobowych w klatkach schodowych nr 33 i 37 położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy: ul. Basztowej 17 - 37 w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do budynku w celu wykonania dodatkowego przystanku
– zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu będącego załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020 z dnia 20.02.2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


ROK 2020 - LISTOPAD


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SIWZ/1/2020/WW NA:
Wykonanie usługi w ramach zadania „Dostawa i wymiana wodomierzy indywidulanych na wodomierze radiowe wraz z montażem urządzeń przekaźnikowych oraz portalem on-line” – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu będącego załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020 z dnia 20.02.2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2020 - LIPIEC


PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 97-97A W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/3.2/7/2020-RI/97-97A 

PLIKI DO POBRANIA:

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 97-97a W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2020 - MAJ


PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 97-97A W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/3.2/5/2020-RI/97-97A

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 30-46 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/2.2/5/2020-RI/P30-46

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 37-51 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.2/5/2020-RI/F37-51

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 97-97A W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA - STROPODACH WENTYLOWANY - SIWZ/3.3/5/2020-SW/P97-97A

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 97-97A W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA -SIWZ/3.1/5/2020-RB/97-97A

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 30-46 W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA - STROPODACH WENTYLOWANY - SIWZ/2.3/5/2020-SW/P30-46

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 30-46 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/2.1/5/2020-RB/P30-46

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 37-51 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA - STROPODACH WENTYLOWANY - SIWZ/1.3/5/2020-SW/F37-51

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 37-51 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.1/5/2020-RB/F37-51

PLIKI DO POBRANIA:

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Wałbrzychu- BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 30-46 W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PALISADOWEJ 97-97a W WAŁBRZYCHU - BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 


ROK 2019


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 (KLATKI NR 22-30) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.1/6/2019-RB/F22-30

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 (KLATKI NR 32-40) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.2/6/2019-RB/F32-40

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.3/6/2019-RI/F22-40

PLIKI DO POBRANIA:

 


Plan sytuacyjny dot. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Palisadowej 35-45 (dz. nr 101/25 obręb nr 47- Podzamcze)”

 

INFORMACJA DOT. UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. PALISADOWEJ 35-45 (DZ. NR 101/25 OBRĘB NR 47- PODZAMCZE) W WAŁBRZYCHU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w odpowiedzi na wnioski mieszkańców budynku przy ul. Palisadowej 21-45 w Wałbrzychu dot. utworzenia nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie danej nieruchomości, zaplanowała do wykonania utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym na przedłużeniu istniejących zatok na wysokości ul. Palisadowej 35-45 w Wałbrzychu.

Powyższe zamierzenie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dla omawianego zadania, tj. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Palisadowej 35-45 w Wałbrzychu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwróciła się do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 101/25, obręb nr 47- Podzamcze o przekazanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W wyznaczonym terminie do tutejszej Spółdzielni wpłynęło 47 oświadczeń wyrażających zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (co stanowi 23,62% wszystkich lokali będących współwłaścicielami nieruchomości).

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w dniu 19.06.2019r. postanowił odstąpić od realizacji w/w prac, tj. wykonania utwardzenia nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym na przedłużeniu istniejących zatok parkingowych na wysokości ul. Palisadowej 35-45 w Wałbrzychu.

   


Plan sytuacyjny dot. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Fortecznej 2 
(dz. nr 240/66 obręb nr 47- Podzamcze)”

 


INFORMACJA DOT. UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. FORTECZNEJ 2 (DZ. NR 240/66 OBRĘB NR 47- PODZAMCZE) W WAŁBRZYCHU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w odpowiedzi na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu dot. utworzenia nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie danej nieruchomości, zaplanowała do wykonania utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym wzdłuż ściany szczytowej przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu.

Powyższe zamierzenie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dla omawianego zadania, tj. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwróciła się do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 240/66, obręb nr 47- Podzamcze (budynki przy ul. Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21) o przekazanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W wyznaczonym terminie do tutejszej Spółdzielni wpłynęło 160 oświadczeń wyrażających zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (co stanowi 27,21% wszystkich lokali będących współwłaścicielami nieruchomości), 4 oświadczenia, w których mieszkańcy nie wyrazili zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz 2 oświadczenia podpisane przez osoby niebędące współwłaścicielami danych lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w dniu 19.06.2019r. postanowił odstąpić od realizacji w/w prac, tj. wykonania utwardzenia nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym wzdłuż ściany szczytowej przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu.

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła“ został wyłoniony wykonawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 19 w Wałbrzychu.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 369 502,00 złotych brutto ( słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa złote 00/100).

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła“ został wyłoniony wykonawca:

firma Instalpol SP. J. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 23 w Świdnicy.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 489 649,99 złotych brutto ( słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 99/100).


 


 

  

do góry  |