PRZETARGI
  Roboty remontowo-budowlane


    
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 (KLATKI NR 22-30) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.1/6/2019-RB/F22-30

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 (KLATKI NR 32-40) W WAŁBRZYCHU- BRANŻA BUDOWLANA- SIWZ/1.2/6/2019-RB/F32-40

PLIKI DO POBRANIA:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FORTECZNEJ 22-40 W WAŁBRZYCHU- BRANŻA INSTALACYJNA- SIWZ/1.3/6/2019-RI/F22-40

PLIKI DO POBRANIA:

 


Plan sytuacyjny dot. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Palisadowej 35-45 (dz. nr 101/25 obręb nr 47- Podzamcze)”

 

INFORMACJA DOT. UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. PALISADOWEJ 35-45 (DZ. NR 101/25 OBRĘB NR 47- PODZAMCZE) W WAŁBRZYCHU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w odpowiedzi na wnioski mieszkańców budynku przy ul. Palisadowej 21-45 w Wałbrzychu dot. utworzenia nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie danej nieruchomości, zaplanowała do wykonania utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym na przedłużeniu istniejących zatok na wysokości ul. Palisadowej 35-45 w Wałbrzychu.

Powyższe zamierzenie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dla omawianego zadania, tj. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Palisadowej 35-45 w Wałbrzychu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwróciła się do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 101/25, obręb nr 47- Podzamcze o przekazanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W wyznaczonym terminie do tutejszej Spółdzielni wpłynęło 47 oświadczeń wyrażających zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (co stanowi 23,62% wszystkich lokali będących współwłaścicielami nieruchomości).

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w dniu 19.06.2019r. postanowił odstąpić od realizacji w/w prac, tj. wykonania utwardzenia nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym na przedłużeniu istniejących zatok parkingowych na wysokości ul. Palisadowej 35-45 w Wałbrzychu.

   


Plan sytuacyjny dot. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Fortecznej 2 
(dz. nr 240/66 obręb nr 47- Podzamcze)”

 


INFORMACJA DOT. UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. FORTECZNEJ 2 (DZ. NR 240/66 OBRĘB NR 47- PODZAMCZE) W WAŁBRZYCHU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w odpowiedzi na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Fortecznej 2-20 w Wałbrzychu dot. utworzenia nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie danej nieruchomości, zaplanowała do wykonania utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym wzdłuż ściany szczytowej przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu.

Powyższe zamierzenie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dla omawianego zadania, tj. utwardzenia nawierzchni pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu zwróciła się do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 240/66, obręb nr 47- Podzamcze (budynki przy ul. Fortecznej 2-20, 22-40 oraz ul. Senatorskiej 3-21) o przekazanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W wyznaczonym terminie do tutejszej Spółdzielni wpłynęło 160 oświadczeń wyrażających zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (co stanowi 27,21% wszystkich lokali będących współwłaścicielami nieruchomości), 4 oświadczenia, w których mieszkańcy nie wyrazili zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz 2 oświadczenia podpisane przez osoby niebędące współwłaścicielami danych lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w dniu 19.06.2019r. postanowił odstąpić od realizacji w/w prac, tj. wykonania utwardzenia nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zielonym wzdłuż ściany szczytowej przy ul. Fortecznej 2 w Wałbrzychu.

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 18-28 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, budowa węzła“ został wyłoniony wykonawca:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. Ogrodowej 19 w Wałbrzychu.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 369 502,00 złotych brutto ( słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa złote 00/100).

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: “Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowej 2-16 w Wałbrzychu – roboty instalacyjne, remont węzła“ został wyłoniony wykonawca:

firma Instalpol SP. J. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 23 w Świdnicy.

Koszt prac realizowanych w ramach w/w zadania wynosi: 489 649,99 złotych brutto ( słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 99/100).


 


 

  

do góry  |